18.6 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Pověst O bujném panu Kryštofovi

Na hradu Žirovnici prý kdysi sídlil Albrech z Gutštejna. Byl to moudrý starý muž, ale měl velmi nezdárného syna, Kryštof se jmenoval. Místo práce chodil za pochybnými ženštinami, hrdlem žejdlíky piva proléval a v kartách prohrál celé jmění.

Pověst O bujném panu KryštofoviPan Albert se velmi trápil, ale umravnit syna nedovedl. V městečku pod hradem žil řezník Brikci. Měl krásnou ženu Dynu, která však k manželovi láskou zrovna nehořela. Zato na Kryštofovi mohla oči nechat. I on si jí brzy všiml a tajně za ní začal choditi. Nebyla to láska, spíše vilnost, a lidé si o tom také často povídali. Dobrák Brikci však nic netušil. Věnoval se jen tomu, jak zaopatřit rodinu. Až jednoho dne přišel dříve domů a přistihl krásnou Dynu, jak se krášlí pro svého milého. Když poběhlice viděla, že z večera s Kryštofem nic nebude, rozčílila se. „Co tu děláš tak brzy? Jsi hlupák. Copak nevíš, co si o nás lidi povídají? Já mám už dávno jiného, urozeného pana Kryštofa.“

Chudák Brikci jen zalapal po dechu, tak ho nevěra vlastní ženy ranila. V tu chvíli však už Kryštof vkráčel do dveří. Brikcimu se zatmělo před očima, popadl mohutný řeznický nůž a vrazil ho Kryštofovi přímo do srdce. Mladík byl mrtev v okamžiku.

Verbíři ho okamžitě přivedli na Žirovnici. Když se pan Albrecht z Gutštejna dozvěděl, jak přišel o syna, hrozně naříkal. U soudu pak byl Brikci odsouzen k trestu smrti stětím hlavy, ortel byl hned vykonán. Krásnou Dynu nechali z města bičem vypráskat. Pan Albrecht se synovou smrtí tak soužil, až se usoužil k smrti. Pověst povídá, že nešťastný Brikci dodnes chodí po Žirovnici se zakrvaveným nožem v ruce a nemůže najít pokoje.


Z historie kolem roku 1545.

Albrecht z Gutštejna, stejně jako Václav Vencelík z Vrchovišť, měl finančních prostředků dostatek. Hned v roce 1545 panství rozšířil koupí tří okolních vesnic (Štítné, Litkovice a Žďársko). Rovněž učinil úpravy hradu. Na západní straně vystavěl kruhovou baštu, na straně východní baštu čtyřbokou. U hradeb postavil novou budovu pro služebnictvo a čeleď a dále novou bránu s padacím mostem. Za zaznamenání stojí i to, že v roce 1547 udělil svým podaným právo volně na svých statcích i domcích hospodařit a bez povolení se po panství stěhovat. Jako jeden z poručníků mladého Viléma z Rožmberka přijímal na svém hradě vzácné a vysoce postavené hosty.

Albrechtovým nástupcem se měl stát jeho syn Kryštof. Ten ale ač ženat s Uršulou z Veitmile, chodil za ženou řezníka Brychce. Jednoho dne byli řezníkem přistiženi a ten Kryštofa nožem zabil. To se stalo roku 1545. Řezník byl popraven, ale zdá se, že mimo Žirovnici.

Po smrti Kryštofa z Gutštejna byl dědicem Abrechtův nezletilý vnuk Šebestián. Albrecht, tušící svou smrt, mu určil pět poručníků, kteří měli Šebestiána zastupovat do doby dosažení plnoletosti. roku 1550 Albrecht z Gutštejna zemřel a tak se stal pánem na Žirovnici jeho vnuk. Jedním z poručníků byl i Jáchym z Hradce, vlastnící nedaleké Počátky. Často v Žirovnici pobýval i se svou rodinou. Roku 1564, již po dosažení své plnoletosti, Šebestián celé žirovnické panství právě Jáchymovi z Hradce za 10.000 kop prodal. Tím skončila éra Gutštejnů na žirovnickém hradě a ten se podruhé stal majetkem pánů z Hradce.

Zdroj: Město Žirovnice