15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Články

Restaurování Krýzových jesliček 3. etapa

Také v letošním roce se pokračuje v restaurování unikátního betlému punčochářského mistra Tomáše Krýzy (1838-1918), který vznikal v Jindřichově především ve druhé polovině 19. století a muzeu byl věnován v roce 1935. Tomáš Krýza na něm pracoval téměř každý den více jak šedesát let. Součástí betlému je velmi složitý mechanismus, který se spolu s figurkami dlouhodobě velmi opotřebovával.

Restaurování Krýzových jesliček 3. etapaVzhledem k tomu, že poslední velký zásah do mechanismu byl proveden před padesáti lety, bylo rozhodnuto, že muzeum přistoupí v roce 2017 k několikaletému postupnému generálnímu restaurování. Hned na počátku restaurování proběhla diskuze, zda zrestaurovat betlém do podoby, tak jak vypadal v době, kdy byl věnován muzeu a sestaven Krýzovým synem Janem, který betlém s otcem doma stavěl a znal jeho původní uspořádání. Nebo ho nechat v současném poněkud „neodborném“ sestavení, které bylo vytvořeno koncem šedesátých let při přesunu betlému z přízemí do prvního patra muzea. Vzhledem k tomu, že existovala poměrně slušná fotodokumentace z roku 1935, podle níž by bylo možné vrátit betlému původní „krýzovskou“ podobu, bylo rozhodnuto vrátit se při sestavování betléma k původnímu logičtějšímu uspořádání.

Během let 2017 a 2018 byly zrestaurovány všechny volně stojící figury a celá část vytvořená Emanuelem Steinocherem a v letošním roce zhruba dvoumetrová část nacházející se po levé straně betlému Emanuela Steinochera. Odbornými pracemi byli pověřeny restaurátorky Zdena Skořepová a Tereza Bušková Krninská a opravou mechanismů a technického zázemí betlémů konzervátor muzea Luděk Fiala spolu s techniky Tomášem Fedrou a Pavlem Cichrou. S další restaurováním, které každoročně finančně podporuje Jihočeský kraj, se počítá již od počátku příštího roku a také v průběhu několika dalších let. Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že betlém je možné kdykoliv během otvírací doby muzea navštívit a pokochat se již zrestaurovanými soubory.

Alexandra Zvonařová