1 C
Jindřichův Hradec
10.12. 2023
Články

Skleněné plochy ohrožují ptáky. Pomoci můžete i vy.

Ptáci mají obvykle dobrý zrak, jako u lidí je i u většiny z nich zrak hlavním smyslem, kterým se řídí při orientaci v terénu. Stejně jako člověka, tak i ptáka však může zrak zradit. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí města Jindřichův Hradce má každý možnost nenáročným a zábavným způsobem přispět k ochraně létajícího ptactva.

Skleněné plochy ohrožují ptáky. Pomoci můžete i vy.Nebezpečné jsou pro ptáky zejména větší skleněné plochy a to buď průhledné, které mohou ptáci přehlédnout a snaží se jimi proletět, nebo takové, ve kterých se okolní krajina zrcadlí a ptáci si tak myslí, že například letí ke skupině keřů apod. V obou případech může dojít k nárazu do skla a při něm k usmrcení nebo zranění jedince, který se zmýlil. Toto ohrožení je známé už dlouho a v posledních letech je uváděno, že každoročně tak zahyne velké množství ptáků (v ČR je odhadováno 1 milion ptáků ročně). Proto si lidé začali nebezpečných ploch všímat.

Typickým nebezpečím pro ptáky jsou rovněž prosklené autobusové zastávky, které máme na řadě míst i v Jindřichově Hradci a místních částech. Proto došlo k dohodě mezi Městem Jindřichův Hradec a skupinami nadšených dobrovolníků, kteří v roce 2018 polepili první dvě zastávky barevnými siluetami dravců. Na podzim roku 2019 pak bylo polepeno dalších sedm zastávek. Pokud bude počasí příznivé, dojde na několika dalších zastávkách k preventivním polepům, jenž zamezí nárazům ptáků do skleněných ploch. Další taková opatření proběhnou v roce 2020.

Pokud byste měli chuť se do této aktivity také zapojit, obraťte se na Odbor životního prostředí Města Jindřichův Hradec. Hlavním koordinátorem je Petr Hesoun, tel. 384 351 293, email [email protected].

Na přiložených fotografiích polepují děti z kroužku „Hurááá ven“, který vede na Základní škole v Novosedlech nad Nežárkou maminka Olga Růžičková, zastávku v místní části Buk.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec

Foto: Archiv kroužku „Hurááá ven“