7.5 C
Jindřichův Hradec
2.03. 2024
Články

Slavnosti Adama Michny z Ottradovic oslaví čtvrt století

Adam Václav Michna, „rytíř z Ottradovic Jindřicho-Hradecký“ je nepochybně nejvýznamnějším jindřichohradeckým rodákem, který navíc nese ve svém jménu i přídomek svého města. Patří mezi naše nejvýznamnější básníky a hudební skladatele zároveň, sluší se tedy jeho odkaz samozřejmě šířit a předávat dál jako významnou komoditu. Michnovské slavnosti po pětadvacáté – tedy „Čtvrt Věku“ (čtvrt století) – jak by asi Michna sám napsal, jsou samy důkazem nosnosti tohoto dědictví.

Rok 2019 má pro nás svými kulatými výročími zvláštní půvab: v roce 1619 se narodila krásná a ve všech Ducha i Těla směrech vynikající benátská herečka, zpěvačka, básnířka – textařka, skladatelka, hráčka na řadu nástrojů, diletující malířka a milující kurtizána, kráska se všemi skandály, „Virtuosissima Cantatrice“ – „nejvirtuóznější zpěvačka“ Barbara Strozzi (1619 – 1677). Ve stejném roce jako ona se narodil básník a muzikant, misionář – redaktor, překladatel, kněz, vlastně světec, P. Fridrich Bridel SJ, který se s Michnou znal a vydával i jeho písně. Nakonec zemřel na mor v Kutné Hoře při ošetřováních nemocných… A o sto let později se „narodil“ veliký český barokní kancionál Slaviček Rájský faráře Jana Jozeffa Božana (1644-1716) obsahující nejméně 833 českých písní s jenerálbasem – varhanním doprovodem, skutečných duchovních „hitů“, často cizího původu, u nás zdomácnělých, zlidovělých, a také vedle nich mnoho jiných Michnových písní. Jindřichohradecký jesuita, známý hudebník, misionář v Paraguaji Florian Pauke, si stejně jako řada dalších muzikou otvíral cestu k srdcím svých indiánských „oveček“; kdoví zda to nebyla vlastně i muzika Adama Michny?

Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Tato všechna jubilea nás provokují k až horečnému hledání odkazu našich předků, našeho poslání, naší lidské i národní identity. K potěšení našemu, našich přátel i našich – Michnových „oveček“. Hudebním dramaturgem slavností bude opět zpěvák, hudebník a znalec barokní hudby Michael Pospíšil.

Michael Pospíšil

Foto: Josef Böhm


Program:

  • Pátek 20. 9.

18:00 Adam Michna z Ottradovic: REQUIEM za Adama Michnu,
:II:RITORNELLO:II: & MELCELIUS CONSORTIUM – Ladislav Horký & Michael Pospíšil
Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie bohoslužba, vstup volný

20.00 KONCERT – JUBILANTI 2019
(Barbara Strozzi (*1619) – Fridrich Bridel (*1619) – Florian Pauke (*1719) a kancionál Slaviček Rájský, 1719)
:II:RITORNELLO:II: a hosté Letních hudebních dílen 2019
Kaple Sv. Máří Majdalény vstupné 60,- Kč

  • Sobota 21. 9.

15:30 MICHNOVSKÝ JARMARK 19 aneb Co Nový Dům dal
Chrámový sbor Adama Michny J. Hradec, Děti z Jindřichohradecké farnosti, CAPPELLA ORNAMENTA-Dětský soubor z Dačic (vede Richard Šeda), F. S. Barunka Česká Skalice, MUSICA PER GAUDIUM, :II:RITORNELLO:II:, žáci a hosté, živé i loutkové divadlo, muzika, tanec, mumraj…
Museum – Minorité vstup volný

18:00 VESPERAE DOMINICALES CURSORII – (Z)Běžné nedělní Nešpory (1657) Bartoloměj Bulovský SJ, Adam Michna & spol. – světová premiéra neobyčejných Jindřichohradeckých Nešpor
CAPPELLA ORNAMENTA-Richard Šeda, & :II:RITORNELLO:II:-Michael Pospíšil
Kostel sv. Jana Křtitele vstupné 60,- Kč

20:00 CONVIVIUM – Michnovský dýchánek CHUTĚ BAROKA
Přednáška a presentace Olgy Kaderové s ochutnávkami, písně o víně, pivu a jídle, s dobovými recepty, stolovací kultura. Zpívá a hraje soubor :II:RITORNELLO:II:, Michael Pospíšil, hosté a vůbec všichni
Museum – Minorité vstup volný

  • Neděle 22. 9.

9:15  PROCESSÍ a MISSA SANCTI WENCESLAI – Svato-Václavská mše Adama Michny
Procesí z náměstí Míru do Proboštského kostela Nanebevzetí P. Marie, kde od 9:30 mše sv.
CONSORTIO MELCELII – Ladislav Horký, Kamil Remeš, :II:RITORNELLO:II: Praha, Chrámový sbor Adama Michny J. Hradec, „LITERÁCY“ Jitčín, aj. bohoslužba, vstup volný

11:00 MICHNOVSKÁ HUDEBNÍ PROCHÁZKA
vede, zpívá, hraje Michael Pospíšil, & hosté
Sraz v 11:00 ve farní kavárničce vstup volný