Aktuálně

Španělská chřipka v Jindřichově Hradci

Španělská chřipka je označení celosvětové chřipkové pandemie, která probíhala v letech 1918–1920. Mezi vědci a lékaři nepanuje shoda v tom, kolik mrtvých si přesně vyžádala, počet obětí se udává v desítkách milionů. Tehdy umírali lidé se silnějším imunitním systémem, především dospělí ve věku 20 až 40 roků. Díky omezeným možnostem medicíny nebyly odebrány a uchovány vzorky virů, a tak dodnes není zřejmé, o jaký virus se přesně jednalo. Nemoc pravděpodobně vznikla přenosem z ptáků, stejně jako H5N1 – podtyp viru ptačí chřipky, jehož rozšíření ve světových ptačích populacích je známo od 30. let 20. století.

Španělská chřipka v Jindřichově Hradci
Oznámení o španělské chřipce v Míšku u Stráže. Ohlas od Nežárky,

V Čechách se objevují první oběti chřipkové epidemie v úmrtních matrikách již v srpnu 1918, následovaly také zprávy v tisku. Například Prager Tagblatt uvádí 12. září 1918 jako první (pražskou) oběť koncipienta pražského policejního ředitelství JUDr. Egona M. Proroka ze Smíchova, jenž zemřel na zápal plic v důsledku chřipky ve věku 25 let. Lidové noviny přinesly 27. září zprávy o případech nemoci v Třebíči, kde zachvátila domácnost velkopodnikatele Budischowského. Podobný případ je zmiňován ještě v Klatovech a deník upozorňuje také na nárůst nemoci v Brně. Následují informace o šíření epidemie v Pešti, ve francouzském námořnictvu a ve Švédsku.

Španělská chřipka v Jindřichově Hradci
Oznámení o šíření španělské chřipky a souvisejících opatřeních. Ohlas od Nežárky,
Španělská chřipka v Jindřichově Hradci
Španělská chřipka řádí v Jindřichově Hradci. Ohlas od Nežárky,

V Jindřichově Hradci přinesl první zprávu o nemoci zdejší týdeník Ohlas od Nežárky 2. srpna 1918, kdy informoval o onemocnění šesti osob z jedné rodiny v „Míšku u Stráže“ (dnes Mníšek, místní část obce Stříbřec u Stráže nad Nežárkou). Další zprávu o epidemii otiskl až 11. října: „Tak zvaná španělská chřipka, která z počátku jevila se jako lehká choroba, před níž netřeba míti obav, stala se postrachem obyvatelstva, neboť řádí zle v městech i na venkově a vyžaduje denně množství obětí. Jest mnoho případů, že lidé zachvácení touto nemocí umírají ve třech dnech“. Kvůli rozšíření nemoci zvláště mezi mládeží byly v Jindřichově Hradci uzavřeny školy a také „t.č. jediný stávající zábavní podnik biograf“. Zpráva dále přinesla informaci, že „Léku vyzkoušeného proti té nové nemoci není, nejlepší medikament jest klid na lůžku v teple a pocení“ a končí povzdechnutím, že „Vše snad až by šlo, až na to teplo, když mnohý nemá uhlí ani dřeva“. Pro nebezpečí a dosah pandemie v kontextu dnešní doby je tato poznámka podstatná. Odráží totiž skutečnost, že již čtvrtý rok probíhala první světová válka, v níž zahynuly miliony obětí. V důsledku toho panoval všeobecný nedostatek jídla a otopu.

Španělská chřipka v Jindřichově Hradci
Inzerce na Mattoniho kysibelku. Ohlas od Nežárky,
Španělská chřipka v Jindřichově Hradci
Inzerce na Luhačovickou vodu Alaška. Ohlas od Nežárky,

O týden později již Ohlas otiskuje článek, v němž připomíná, že: „Španělská chřipka zuří u nás v míře netušené. Tabule na věži jest stále popsána a zvuk umíráčku slyšeti co chvíli“. Prázdniny ve školách byly prodlouženy prozatím do 26. října a jako nejlepší prevence byla doporučována čistota rukou i úst. Dále se v týdeníku připomíná, že k rozšíření nemoci přispívají taneční zábavy a valná shromáždění, které by proto měly být zakázány. V jiném příspěvku se poukazuje na nebezpečí přenosu nákazy prostřednictvím papírových peněz a připomíná, že peníze nepatří do kuchyně. Totéž číslo přináší krátká oznámení úmrtí občanů města na španělskou chřipku, připomíná majitele velkoobchodu s železem a otce malého synka devětadvacetiletého Bohuslava Kašeho nebo třicetiletého syna obchodníka Františka Součka, který zesnul v den svých narozenin a měl se brzo ženit. Právě toto číslo Ohlasu od Nežárky nese stopu citelného zásahu tiskové cenzury, díky níž byl ze stran 2 a 3 vyňat příspěvek nazvaný Slavnostní nálada, který informoval o shromáždění občanů města spojené se vznikem republiky. Inzertní část periodika otiskla reklamu na Luhačovickou vodu Alasku, kterou prodával zdejší obchodník Školaudy a byla považována za „velmi dobrý prostředek proti španělské chřipce“, stejně jako Mattoniho kysibelská kyselka „nejosvědčenější ochranný prostředek při epidemii a nakažlivých nemocích“, inzerovaná v Ohlase o týden později. Druhého listopadu přinesl týdeník na úvodní straně oznámení o vzniku samostatné Československé republiky a následující týden také zprávu o započetí odloženého školního roku na jindřichohradeckých školách, kde si žáci při slavnostních shromážděních připomněli aktuální významné události. Hrozba nemoci však visela nad Jindřichohradečany ještě celé měsíce.

Štěpánka Běhalová


ZDROJE:

Náhledový obrázek: Nemocnice na dobové pohlednici města (Z knihy Proměny slavného města po velkém požáru 1801)

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Španělská chřipka [online, citováno 1. 04. 2020]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_ch%C5%99ipka&oldid=18354869

Ohlas od Nežárky, 1918. [online, citováno 1. 04. 2020]. Dostupný z www: http://kramerius.mjh.cz/periodical/uuid:b247275f-435d-11dd-b505-00145e5790ea

Novák, Martin, Oběti španělské chřipky si vzaly tajemství nemoci s sebou do hrobů, jedna chyba stála Filadelfii tisíce životů. Hospodářské noviny, 27. 3. 2020 [online, citováno 1. 4. 2020]. Dostupný z WWW: https://archiv.ihned.cz/c7-66741620-qf5p9-3e9045a7e9fbf07?fbclid=IwAR165KGRP97lsR9SunccmU515hIg1h2_XyAhcQFvz-iF3xeXwo_orvvEqyo

SALFELLNER, Harald. Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918. Praha 2018, 168 s.

SPINNEY, Laura. Bledý jezdec. Španělská chřipka roku 1918 a jak změnila svět. Praha 2017, 427 s.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít