8.6 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

Streetworkeři na Jindřichohradecku | PREVENT 99

Už čtvrtým rokem působí terénní program Jihočeský streetwork PREVENT na Jindřichohradecku.

Komu jsou služby určeny

OSOBY ZÁVISLÉ A ZÁVISLOSTMI OHROŽENÉ

Příležitostní uživatelé návykových látek a experimentátoři – jedná se o uživatele, kteří začínají experimentovat nebo již příležitostně užívají návykové látky, a to jakýmkoli způsobem.

Dlouhodobí uživatelé návykových látek – jedná se o pravidelné a dlouhodobé uživatele návykových látek.

Osoby závislostmi ohrožené – sociální okolí uživatelů návykových látek, riziková mládež, osoby pohybující se v rizikových lokalitách.

Terénní program poskytuje své služby ve 4 okresech: České Budějovice, Prachatice, Strakonice a Jindřichův Hradec. Za jediný pracovní týden najezdíme v Jihočeském kraji 1675 kilometrů!

Jihočeský streetwork PREVENT prostřednictvím terénní sociální práce vyhledává a kontaktuje osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem snižovat rizika jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví.