Aktuálně

Tovaryšstvo Ježíšovo (800 let Jindřichova Hradce #5)

V roce 1594 přišel do Jindřichova Hradce na přání posledního pána z Hradce Adama II. a jeho manželky Kateřiny z Montfortu, která byla horlivá katolička, jezuitský řád.

Tovaryšstvo Ježíšovo (800 let Jindřichova Hradce #5)
Portrét Bohuslava Balbína. Rytina z publikace
Ruperta Přecechtěla Českoslovanský Plutarch
z roku 1872. Knihovna Muzea Jindřichohradecka KNI 9328.

Počátky působení tohoto katolického řádu ve městě byly poznamenány nepřízní zdejších měšťanů hlásících se k evangelickým konfesím. Ke změně došlo po bitvě na Bílé hoře, když nový zámecký pán Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka potrestal zdejší zpupné měšťany a vymohl u papeže povýšení zdejší farnosti na proboštsví. Rekatolizace zahájená jezuitským řádem přinesla své výsledky poměrně záhy a již v polovině 17. století byli ve městě nekatolíci výjimkou. Přispěl k tomu také jezuity i místními františkány organizovaný bohatý náboženský život s řadou slavností, procesí a poutí.

V roce 1637 nechali jezuité do města přenést ostatky sv. Hippolyta, který se stal patronem města a do jehož ochrany se Hradečané uchylovali při všech vypjatých situacích. Jezuitský řád dodnes připomíná v Jindřichově Hradci rozsáhlý komplex budov, který byl pro něj vystavěn.

Renesanční stavba jezuitské koleje byla zahájena položením základního kamene v roce 1595 a dokončena výstavbou raně barokní kaple sv. Maří Magdaleny s bohatou štukovou výzdobou v roce 1632. Fundaci na založení koleje rozšířila později Kateřina z Montfortu ještě o seminář, jehož pozdně renesanční budova s kaplí sv. Víta naproti koleji při Nežárecké bráně byla dokončena počátkem 40. let 17. století. Dnes sídlí v budově jezuitské koleje Muzeum fotografie a moderních obrazových médií a v budově semináře expozice Muzea Jindřichohradecka, kaple sv. Maří Magdaleny slouží jako koncertní sál.

Tovaryšstvo Ježíšovo (800 let Jindřichova Hradce #5)

Když jezuitský řád, zrušený nařízením Josefa II., odcházel v roce 1773 z města, zanechal za sebou výraznou stopu na vnější podobě města a do historie se zapsal také svým zdejším pedagogickým působením. Dodnes jej připomíná unikátní rukopisná kronika koleje, která zachycuje historii jezuitského ústavu a popisuje též významné události ve městě. Doplňuje ji Katalog osob jezuitského gymnázia z let 1595–1693, jenž připomíná i mnohé významné příslušníky řádu, kteří v Jindřichově Hradci působili. Patřil k nim i pedagog Bohuslav Balbín, učený jezuita a proslulý historik, po němž je dodnes pojmenováno náměstí mezi jezuitským seminářem a jezuitskou kolejí.

Štěpánka Běhalová

(zdroj: Městské informační centrum Jindřichův Hradec)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít