21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

V Německu byl oceněn dlouholetý ředitel GVN Miloslav Vokáč

Dlouholetý ředitel jindřichohradeckého Gymnázia Vítězslava Nováka a občan Dolního Žďáru Mgr. Miloslav Vokáč a převzal dne 11. ledna 2019 za doprovodu své manželky čestný stříbrný prsten města Neckargemünd, který se propůjčuje nejvýznamnějším osobnostem, které se zasloužily o jeho rozvoj.

Rada města Neckargemünd jednomyslně rozhodla o tomto ocenění na svém jednání již dne 27.11. 2017. K předání došlo na slavnostním setkání u příležitosti přivítání nového roku za účasti významných osobností politického i veřejného života, občanů města Neckargemünd a dalších hostů.

Zásluhy Miloslava Vokáče o rozvoj a podporu partnerských vztahů politických reprezentací, škol, spolků, sportovních oddílů i jednotlivých občanů obou měst zdůraznil ve svém emotivním projevu starosta Neckargemündu Frank Volk a jeho slova přijalo více než tři sta přítomných hostů dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.

Slavnostního setkání byli také přítomni nový místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk a Petr Kolář jako tlumočník. Pan starosta Volk zhodnotil za pomoci videoprezentace rok 2018 a nastínil plány do roku 2019. Přátelskou atmosféru slavnostního setkání orámovala skvělá vystoupení žáků neckargemündské hudební školy a soubor dilsbergských ponocných.

Po skončení oficiálního programu zaznělo mnohokrát při neformálních rozhovorech, aby nadstandardní partnerské vztahy obou partnerských měst nalezly důstojné pokračování i do dalších let.

V průběhu pobytu byla pro malou českou delegaci připravena komentovaná prohlídka historického centra Neckargemündu a jeho místní části Dilsberg. Pan místostarosta Staněk ocenil přístup německé radnice k občanům, koncepci místního muzea a načerpal nemalou inspiraci pro působení ve své nové funkci. Jeho přítomnost  a vstřícnost zabránila pokračování četných dotazů našich německých přátel, které zazněly po červnovém rozloučení Miloslava Vokáče s Gymnáziem Vítězslava Nováka, na němž působil téměř 40 let, proč chybí představitelé města Jindřichův Hradec.

Pro Miloslava Vokáče byla vedle oficiálního ocenění největší odměnou setkání s četnými přáteli a pozvání  žáků a učitelů Gymnázia Maxe Borna, kteří se účastní výměnných pobytů obou gymnázií, aby mu ve škole krátce poděkovali.