16.1 C
Jindřichův Hradec
23.06. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #16

První světová válka zasáhla i do života významných uměleckých osobností. Ne jinak to bylo v případě přední světově uznávané textilní výtvarnice Marie Hoppe-Teinitzerové, jejíž sbírkový fond muzeum také spravuje. V něm jsou uloženy dílenské i osobní dokumenty, fotografie a korespondence, samozřejmě i z let 1914-1918. V této pohnuté době se Marie Teinitzerová snažila, aby i přes válečný stav fungovaly textilní dílny, založené roku 1910, co nejlépe a měly k realizaci co nejvíce zakázek. Dokonce ve válečném roce 1916 uspořádala rozsáhlou výstavu svých dílen v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ke které byl vydán katalog s kompletním seznamem prezentovaných děl a byla pořízena pražským ateliérem Štenc série kvalitních fotografií.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #16V předvečer první světové války se Marie Teinitzerová zúčastnila s výrobním družstvem Artěl mezinárodní výstavy užitého umění uspořádané německým Werkbundem v Kolíně nad Rýnem, kde vystavovala v české sekci rakousko-uherského pavilonu. Ovšem ihned po propuknutí války Němci tyto výstavní sály přeměnili v kasárna, výstavu dost neodborným způsobem sbalili a poté zaslali zpět do Čech. Dochovaným předmětem z tohoto významného výstavnického podniku je papírová výstavní cedule v německém jazyce a korespondence se Svazem českého umění, který byl pro tuto příležitost založen.

Pár měsíců po začátku konfliktu Marie Teinitzerová úspěšně absolvovala pomocný ošetřovatelský kurz pro nemocné v Praze, který ji opravňoval k působení jako dobrovolné pomocné ošetřovatelky nemocných Červeného kříže. Dokument, který se již bezprostředně váže k válce, byl vystaven Ženským pomocným spolkem Červeného kříže pro království České dne 11. září 1914.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #16Dále je ve fondu uloženo album fotografií vytvořené sestřenicí Luisou Teinitzerovou, v němž se nacházejí také fotografie z předválečných a vá-lečných let. Na nich je zobrazen bratranec Marie Ferdinand Teinitzer, který narukoval do rakouské armády k 28. domobraneckému pěšímu pluku již v roce 1910 a za světové války bojoval na italské frontě, což nám dokládá jeho fotografie ˗˗ pohlednice datovaná rokem 1918.

Posledním sbírkovým dokumentem z výběru je oznámení ze dne 14. srpna 1918 ohledně vybrání národního daru „na dosažení svatých cílů našeho národa“ ve výši 25 korun. Oznámení nechala vytisknout jindřichohradecká městská rada v říjnu 1918. Marie Teinitzerová ho paradoxně zaplatila až 4. listopadu téhož roku, tedy až po vzniku samostatné Československé republiky!

Jakub Valášek – Muzeun Jindřichohradecka