8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #17

Vypuknutí první světové války mělo výrazný dopad i na jindřichohradeckou komunální politiku. Na konci léta 1914 vypršel mandát zastupitelům města, zvoleným v roce 1911. Vzhledem k nepřehledné situaci na počátku války však k novým volbám nedošlo a ve funkcích zůstali dosavadní členové zastupitelstva a městské rady v čele se starostou Karlem Mertem.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #17Karel Mert se narodil 11. zá-ří 1859 v Jindřichově Hradci v rodině majitele tkalcovského podniku, absolvoval místní gymnázium a právnickou fa-kultu pražské univerzity. Kon-cem ledna 1890 získal místo tajemníka jindřichohradeckého okresního úřadu a následujícího roku vstoupil do politického života regionu, nejprve jako člen výboru politického spolku, v roce 1894 se stal členem zastupitelstva města. Vrchol své politické kariéry prožil jako starosta Jindřichova Hradce, jímž byl zvolen 9. ledna 1909, v čele města stál i v letech první světové války. Zatímco zpočátku úspěšně pokračoval v práci svého předchůdce při další modernizaci a zvelebování města, v období války musel řešit naléhavé úkoly doby, jako byly zásobovací a hospodářské problémy, nedostatek pracovních sil a překonávat další překážky. V těžké době se zasloužil také o restaurování starobylých fresek v kostele sv. Ja-na Křtitele.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #17Mert však vstoupil i do vysoké politiky, ve volbách roku 1907 byl zvolen do Zemského sněmu Království českého a poslanecký mandát vykonával až do jeho zániku v roce 1918. Ani po válce, kdy už do vysokých funkcí nekandidoval, se však nevyhýbal veřejnému životu města, do jehož zastupitelstva byl opět zvolen v roce 1930. Byl také aktivním členem a funkcionářem řady významných jindřichohradeckých spolků. Zemřel v rodném městě 26. října 1936.

K osmdesátému výročí úmrtí Karla Merta města uspořádalo muzeum výstavku v konfe-renčním sále, kde je vystavena řada památek na bývalého starostu ze sbírek muzea, např. zajímavé diplomy dokumentující jeho úspěchy při pěstování ovoce či jeho podíl na pořádání národopisné a hospodářské výstavy, hudební skladby, které manželům Mertovým složil a věnoval kapelník hudby 75. pěšího pluku Jan Zeman.

František Fürbach