Aktuálně

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #17

Vypuknutí první světové války mělo výrazný dopad i na jindřichohradeckou komunální politiku. Na konci léta 1914 vypršel mandát zastupitelům města, zvoleným v roce 1911. Vzhledem k nepřehledné situaci na počátku války však k novým volbám nedošlo a ve funkcích zůstali dosavadní členové zastupitelstva a městské rady v čele se starostou Karlem Mertem.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #17Karel Mert se narodil 11. zá-ří 1859 v Jindřichově Hradci v rodině majitele tkalcovského podniku, absolvoval místní gymnázium a právnickou fa-kultu pražské univerzity. Kon-cem ledna 1890 získal místo tajemníka jindřichohradeckého okresního úřadu a následujícího roku vstoupil do politického života regionu, nejprve jako člen výboru politického spolku, v roce 1894 se stal členem zastupitelstva města. Vrchol své politické kariéry prožil jako starosta Jindřichova Hradce, jímž byl zvolen 9. ledna 1909, v čele města stál i v letech první světové války. Zatímco zpočátku úspěšně pokračoval v práci svého předchůdce při další modernizaci a zvelebování města, v období války musel řešit naléhavé úkoly doby, jako byly zásobovací a hospodářské problémy, nedostatek pracovních sil a překonávat další překážky. V těžké době se zasloužil také o restaurování starobylých fresek v kostele sv. Ja-na Křtitele.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #17Mert však vstoupil i do vysoké politiky, ve volbách roku 1907 byl zvolen do Zemského sněmu Království českého a poslanecký mandát vykonával až do jeho zániku v roce 1918. Ani po válce, kdy už do vysokých funkcí nekandidoval, se však nevyhýbal veřejnému životu města, do jehož zastupitelstva byl opět zvolen v roce 1930. Byl také aktivním členem a funkcionářem řady významných jindřichohradeckých spolků. Zemřel v rodném městě 26. října 1936.

K osmdesátému výročí úmrtí Karla Merta města uspořádalo muzeum výstavku v konfe-renčním sále, kde je vystavena řada památek na bývalého starostu ze sbírek muzea, např. zajímavé diplomy dokumentující jeho úspěchy při pěstování ovoce či jeho podíl na pořádání národopisné a hospodářské výstavy, hudební skladby, které manželům Mertovým složil a věnoval kapelník hudby 75. pěšího pluku Jan Zeman.

František Fürbach

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít