17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #20

Po dva roky pracovníci muzea seznamovali čtenáře muzejního zpravodaje se sbírkami, upomínajícími na první světovou válku, uloženými ve sbírkových fondech.

Závěrečnou kapitolu tohoto seriálu píše zajímavá iniciativa jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, kterou bylo vybudování plukovního muzea v posledním roce války. Iniciativa založit toto muzeum vznikla na sklonku roku 1917 a již v únoru následujícího roku mohl velitel náhradního praporu 75. pěšího pluku podplukovník Meissner napsat: Neuplynuly ještě ani dva měsíce od zřízení našeho válečného musea a přece můžeme již nyní vstoupiti do místnosti, kde jest s námahou a pílí láskyplně sestaveno a uchováno trochu toho, co nám a našim potomkům bude jednou drahou upomínkou na hrdinný boj, ve kterém náš pluk v tuhém dlouholetém zápase za císaře a vlast svůj prapor novými vavříny ozdobil.

Na vybudování muzea v sídle náhradního praporu v Debrecíně se významně podíleli umělci z řad pětasedmdesátníků, kapelník Jan Zeman, který se stal správcem muzea, malíři Jiří Kaucký a sochař Jan Vítězslav Dušek. Plukovní muzeum, z jehož původních sbírek se ve sbírkových fondech Militaria, Regionální historie, Obrazy, Grafika, Fotografie, Jan Zeman a v menší míře i dalších dodnes uchovala celá řada předmětů, bylo v Debrecíně otevřeno v úterý 2. dubna 1918. V listopadu téhož roku pak bylo přestěhováno do Jindřichova Hradce, kde později vzniklo v tehdejším městském muzeu zvláštní válečné oddělení.

Mnoho autentických předmětů z plukovního muzea si budou moci prohlédnout návštěvníci výstavy o 75. pěším pluku od dubna 2017 ve výstavní síni „V jezuitském semináři“ na Balbínově náměstí.

František Fürbach, Jakub Valášek