18.6 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #6

Fond Faleristika obsahuje i drobnou plastiku nefaleristického charakteru. Takže můžeme ve fondu identifikovat dvě velké skupiny sbírkových předmětů souvisejících s obdobím Velké války – jednak je to vlastní faleristický materiál, tedy medaile, řády a jiná vyznamenání, jednak jsou to tzv. rakouské čepicové odznaky.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #6
Medaile Signum Laudis

Faleristický materiál ve fondu je běžný, bez mimořádně kvalitních či významných sbírkových předmětů. Obsahuje položky jako Vojenský záslužný kříž, Velká stříbrná medaile Za statečnost Františka Josefa I., Zlatá medaile Za statečnost Františka Josefa I., Bronzová medaile Za statečnost Františka Josefa I., Malá bronzová medaile Za statečnost Karla I., Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž, Vojenská záslužná medaile Signum Laudis, medaile Za zranění, Železný záslužný kříž, německý Železný kříž, maďarská Pamětní medaile na světovou válku 1914 až 1918 pro bojovníky, bulharská Pamětní medaile na světovou válku 1915-1918, italský Válečný kříž, československý Válečný kříž z let 1914-1918, srbský Řád Takovského kříže apod.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #6
Odznak 75. pěšího pluku

Soubor tzv. čepicových odznaků je zajímavější. Počtem zhruba 300 kusů patrně patří k největším sbírkám svého druhu v celé České republice. Vznik čepicových odznaků, jejich účel a přesný soupis odznaků ve sbírce muzea byl popsán v článku Pikal, Jaroslav, Rakousko-uherské válečné čepicové odznaky ve sbírce Muzea Jindřichohradecka. Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Tře-boňská, 2013, sv. 25, s. 163-172. Jenom stručně lze uvést, že jako projev patriotického cítění začaly různé útvary rakousko-uherské armády vydávat své odznaky, které měly zpravidla velmi dobrou výtvarnou úroveň. Tyto neoficiální odznaky byly mezi vojáky tak oblíbené, že velení rakousko-uherské armády dodatečně oficiálně povolilo jejich nošení na levé straně čepice. Prakticky na každé válečné fotografii s rakouskými vojáky tak můžeme tyto odznaky vidět. Nebylo neobvyklé, že voják měl na čepici několik různých odznaků.

Pro občany Hradecka, Třeboňska, Pelhřimovska
a Táborska je významné, že muzeum vlastní i čepicový odznak c. a k. pěšího pluku č. 75. Tento odznak byl vyroben ve dvou variantách, a to buď z mosazného plechu anebo z šedého tzv. válečného kovu. Ve sbírce muzea je bohužel pouze variantu z mosazného plechu, muzeum má velký zájem o získání odznaku i druhé varianty.

Jaroslav Pikal