8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem

TETANUS

Veterinární klinika PiketaJedná se o onemocnění, které končí často smrtí zvířete. Původcem tetanu je bakterie Clostridium tetani, konkrétně její toxin tetanospazmin. Je to nervový jed, který brání uvolnění svalového stahu, jeho výsledkem je tudíž ztuhlost až obrna svalů.

JAK VYPADÁ NEMOCNÝ PES S TETANEM?

První příznaky se obvykle objevují za 5-18 dní od průniku bakterie do organismu. Platí, že čím dál je místo zranění od mozku, tím delší je inkubační doba. Při zranění na hlavě nastupují první příznaky rychle, a to již do 48 hodin. Hlavním příznakem je ve všech případech tuhnutí svalů. Končetiny jsou ztuhlé, napnuté, ze začátku je chůze toporná, později není zvíře vůbec schopno chodit.
Typické jsou příznaky na hlavě. Pes má atypický výraz – ústní koutky stahuje příliš dozadu, oči jsou zapadlé a vystupují v nich třetí víčka. Uši jsou neseny křečovitě vysoko na hlavě, někdy se dotýkají špičkami. Čelisti bývají v důsledku obrny žvýkacích svalů sevřeny. Zvíře má problémy s polykáním a sliní. Následkem svalové ztuhlosti zvíře uléhá do boční polohy s hlavou zakloněnou dozadu. K úhynu nakonec dochází v důsledku obrny dýchacích svalů. Pro diagnostiku tetanu neexistují krevní testy. Diagnóza je stanovena na základě typických klinických příznaků.

LÉČBA JE NÁKLADNÁ A NE VŽDY ÚSPĚŠNÁ

Léčba tetanu je obvykle časově i finančně náročná. U většiny pacientů je zapotřebí 1–3týdenní hospitalizace s intenzivní terapií. Podává se antitoxin neutralizující toxiny, které doposud nepronikly do centrální nervové soustavy. Dále se aplikují antibiotika, léky proti křečím (nejčastěji sedativa). Jestliže je zřejmé místo poranění, měla by se udělat důkladná toaleta a případné chirurgické ošetření rány.

PREVENCE JE DŮLEŽITÁ

Zásadní je desinfekce hlubokých, rozsáhlých a znečistěných poranění. V období výměny mléčného chrupu je třeba bránit štěňatům většímu kontaktu s půdou a okusování potenciálně kontaminovaných předmětů. Jedinou spolehlivou prevencí proti tetanu je aktivní imunizace psů vakcínou obsahující tetanový anatoxin. Jedná se o nadstandardní vakcínu. Očkování se provádí po dovršení 12 týdnů, tedy ještě v období než začne výměna mléčného chrupu za trvalý. Revakcinace se provádí dle výrobce vakcíny, standardně za 4 týdny.

IŠKA – PACIENT S TETANEM A ŠTASTNÝM KONCEM

O víkendové službě k nám byla přijata 4měsíční fenka foxteriéra Iška s typickými příznaky tetanu na hlavě a topornou chůzí.

Fenka byla ihned hospitalizována, napojena na infuzní terapii a byl jí aplikován antitoxin a antibiotika.

Během prvního dne hospitalizace došlo ke zhoršení stavu s ulehnutím do boční polohy, záklonem hlavy, ztuhnutím celého těla a problémy s polykáním.

Tento stav trval celých sedm dní bez jediného zlepšení, ale náš tým i majitelka jsme věřili, že je to silná, mladá fenka, která to zvládne. (V literatuře se uvádí, že ke zlepšení dochází až po vyplavení toxinu, což je za 5-7 dní).

Během této doby jsme s Iškou byli dnem i nocí. Polohovali ji, ošetřovali, tlumili svalové ztuhnutí sedativy a krmili pomocí nasogastrické sondy.

Osmý den začala Iška zvedat hlavu a desátý den byla již schopná se na chvíli postavit, ale pouze s naší pomocí.

Třináctý den hospitalizace udělala již několik kroků a zvládla jíst sama z misky (málokteré naše veterinární oko zůstalo suché).

Po 16 denním pobytu na naší klinice byla Iška propuštěna do domácí péče.

I přesto že se udává, že u pacientů, kteří již nejsou schopni chůze je velice malá šance na přežití, je Iška důkazem, že síla života je mocná.

Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Iška během prvního dne hospitalizace.
Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Typické příznaky tetanu na hlavě
(stažené uši, napnutá kůže na hlavě, zatnutá tlamka).
Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Typické příznaky tetanu na hlavě
(stažené uši, napnutá kůže na hlavě, zatnutá tlamka).
Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Každodenní péče – ošetření otlaků, hygiena, krmení, rehabilitace.
Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Každodenní péče – ošetření otlaků, hygiena, krmení, rehabilitace.
Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Krmení nasogastrickou sondou vzhledem k nemožnosti polykat.
Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Po dvoutýdenní hospitalizaci.
Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Po dvoutýdenní hospitalizaci.
Veterina Piketa: Iška – Pacient s nebezpečným tetanem a šťastným koncem
Na kontrole s majitelkou po třech týdnech od příjmu.

Veterinární klinika Piketa

Veterinární klinika PiketaNa Piketě 542/3, Jindřichův Hradec
tel: 777 660 641
[email protected]
www.veterinapiketa.cz
FACEBOOK

Ordinační hodiny:

Po – Pá: 8:30 – 12:00 13:00 – 18:30

So: 9:00 – 14:00

Mimo ordinační hodiny nonstop pohotovost na telefonu.