Aktuálně

Za památkami města do depozitářů (800 let Jindřichova Hradce #10)

Život i bohatství každé společnosti tvoří nejen aktuální materiální a společenské podmínky, ale také historické památky a tradice jako odkaz jejích předků. Péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví se stala od 19. století předmětem cíleného zájmu společnosti i v Jindřichově Hradci. Psala se zde kronika města a kroniky jindřichohradeckých škol, svou činnost písemně zaznamenávaly také nově zakládané spolky. Značná pozornost byla věnována historiografii a vlastivědě města a regionu, jejichž výsledkem byla řada drobnějších odborných prací i děl monografických. Důležitou roli na tomto poli plnila jindřichohradecká Landfrasova tiskárna.

Za památkami města do depozitářů (800 let Jindřichova Hradce #10)
Původní instalace expozice muzea

Písemnosti spojené s činností zámeckého panství a pozdějšího velkostatku uchovával zámecký archiv, který dodnes disponuje vzácnými rodinnými archivy pánů z Hradce, Slavatů z Chlumu a Košumberka a Černínů z Chudenic. Významné postavení těchto rodů v českých dějinách předurčuje také jedinečnost archivu, který sídlí v prostorách starobylého jindřichohradeckého hradu a zámku. Státní hrad a zámek dnes patří spolu s Krýzovými jesličkami v Muzeu Jindřichohradecka k zdejším nejatraktivnějším turistickým cílům. Právě založení městského muzea v roce 1882 bylo zásadním počinem v oblasti péče o památky. V současnosti Muzeum Jindřichohradecka uchovává a doplňuje kvalitní, rozsáhlou a pestrou sbírku místních památek, která obsahuje více než sto tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty. Významným zdrojem literatury pro historiografická a vlastivědná bádání o regionu je Knihovna Muzea Jindřichohradecka, která uchovává 30 tisíc knihovních jednotek.

Za památkami města do depozitářů (800 let Jindřichova Hradce #10)
Třetí nádvoří jindřichohradeckého zámku, kde
sídlil zámecký archiv

V roce 1954 byl zřízen Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, který sídlí na rohu Václavské a Vídeňské ulice. Jeho hlavní součástí se stal pro dějiny města zásadní jindřichohradecký městský archiv, který obsahuje 138 běžných metrů archiválií z let 1372-1945. Významná je též Sbírka dokumentace, kterou pod názvem Kulturně historický archiv založil Jan Muk. Čítá 388 archivních kartonů a obsahuje množství dokumentárního materiálu k historii samotného města i dalších obcí okresu.

Důraz na význam Jindřichova Hradce jako historického a kulturního střediska kladou též nově vzniklé instituce – Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel a nejnověji také výstavní síň Stará radnice. O místní tradice pečuje také městská knihovna, založená již v roce 1892, místní spolky a sdružení, především jindřichohradecká obec baráčníků Kunifer a Spolek přátel starého Jindřichova Hradce.

Za památkami města do depozitářů (800 let Jindřichova Hradce #10)
Titulní strana sedmisvazkových Dějin města Jindřichova Hradce.

Současná doba přináší řadu nových možností ve zpřístupnění obsahu archivu a muzeí. Od studia v badatelnách obou archivů a Muzea Jindřichohradecka se jejich práce přesouvá do online prostředí, a to především díky péči, která je v těchto institucích věnována digitalizaci. V Digitálním archivu SOA v Třeboni jsou zpřístupněny nejdůležitější archiválie z obou zdejších archivních pracovišť. Jedná se především o matriky, sčítací operáty, obecní, školní a spolkové kroniky. V digitální podobě zde zájemci naleznou například kroniku zdejší jezuitské koleje a katalog osob jezuitského gymnázia, unikátní Graduál literátského bratrstva nebo deníky Evžena Karla Černína. Také Muzeum Jindřichohradecka na svých webových stránkách zpřístupňuje prostřednictvím digitální knihovny Kramerius desítky titulů regionálních periodik a prostřednictvím evropské digitální knihovny Manuscriptorium předkládá zájemcům online téměř sto svých nejvýznamnějších rukopisů a starých tisků.

Štěpánka Běhalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít