17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

Ze života galerky a policejní práce na Jindřichohradecku

Co řešili státní policisté poslední dva měsíce na Jindřichohradecku? Podívejte se s námi na výpis ze zajímavých případů.

  • Podvod s cennými papíry

J.Hradec- Zprostředkovatelka si „ vydělala“ přes 4 770 000 korun. (29.12.2021)

Policie poutaPeněz chtivá žena z Jindřichohradecka, v postavení podřízené pojišťovací zprostředkovatelky a ději v postavení vázané zástupkyně společnosti jedné z pojišťoven, se nejméně v době od poloviny dubna  2016 do  počátku října  2020  měla obohatit tím, že nejen v J. Hradci, ale i v dalších obcích  měla uvádět v omyl některé klienty ze svého klientského kmene, kdy měla využívat jejich plné důvěry, kdy jim měla dávat podepsat pod různými legendami žádosti o změnu účtu investora v rámci fondů cenných papírů, kdy jako čísla účtů investora měla uvádět do žádostí své bankovní účty, případně bankovní účty společností, u kterých měla sjednané úvěry a půjčky. Dále sama, bez vědomí klientů, měla sepisovat žádosti o odkupy cenných papírů a za jednotlivé klienty je měla podepisovat. Tyto žádosti následně měla předkládat pojišťovací společnosti, čímž tuto společnost také měla uvádět v omyl, neboť jednotlivé žádosti měla vydávat za pravdivé. Takto vylákané peníze pak měla použít  k hrazení svých úvěrů a půjček  a dále pro svou vlastní potřebu. Celkově se takto podezřelá žena měla neoprávněně obohatit  o částku nejméně 4 756 300 korun.  Svým klientům  měla způsobit celkovou škodu ve výši nejméně 4 774 000 korun, přičemž částka ve výši nejméně 17 700 korun  představuje výši poplatků za provedené transakce při provedených odkupech cenných papírů.

Jindřichohradečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality na základě vlastního precizního šetření a ve spolupráci s pojišťovací společností rozkryli dlouhodobou trestnou činnost podezřelé ženy. Dne  28. prosince 2021  vydal policejní komisař usnesení o zahájení trestního stíhání  peněz chtivé ženy pro trestný čin podvod, které si v nejbližších dnech převezme. Obviněná žena bude trestně stíhána na svobodě. V případě soudem uznané viny této hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

  • Vloupání do kolárny

J.Hradec- Šest kol je pryč, škoda činí přes 62 800 korun. (26.11.2021)

Jindřichohradečtí  policisté pátrají po dosud neznámém  pachateli přečinu krádeže, který od  11. listopadu do 25. listopadu, pravděpodobně za použití shodného klíče, překonal bez poškození dvoje dveře do kolárny panelového domu č.p. 709/III na sídl. Vajgar v J.Hradci. Zde  postupně odcizil dámské jízdní kolo Stevens  Bikes, výr. číslo S21MAFJGL1385, růžovo černé barvy, dámské jízdní kolo Rock Machine, výr. číslo WBF0047646S, červeno černé barvy a dva lankové silnější zámky.  Dále dámské jízdní kolo černo růžové barvy a pánské horské jízdní kolo CMV černo zlaté barvy. Rovněž odcizil dámské jízdní kolo Superior a  pánské jízdní kolo  Keller.  Celkem tak  neznámý pachatel způsobil několika poškozeným celkovou škodu ve výši nejméně  62 800 korun.

  • Se šroubovákem do bazénu

J.Hradec – Nepřišel plavat, ale vypáčit skříňky a krást. (26.11.2021)

Jindřichohradečtí policisté za základě osobní a místní znalosti ustanovili podezřelého muže, který nepřišel do jindřichohradeckého bazénu utužovat své zdraví plaváním, ale se záměrem krást. Rozhodně není pro muže zákona  osobou neznámou. Dne 18. listopadu v podvečerních hodinách jako návštěvník plaveckého bazénu vstoupil do pánského šatního boxu a zde za pomoci přineseného šroubováku překonal zajištění dvou uzamčených šatních skříněk, aniž by na těchto vznikla škoda. Poté  uvnitř uložené oděvní svršky prohledal, čímž vznikla doposud neustanoveným návštěvníkům blíže neurčená škoda. Později vstoupil do dalšího šatního boxu a obdobným způsobem vnikl do šatní skříňky, ze které  odcizil hotovost ve výši 800 korun ku škodě poškozeného a dvířka opět uzavřel. Stejným způsobem vnikl do  další skříňky, ze které odcizil finanční hotovost ve výši 2 000 korun ku škodě poškozeného.

Na svou „ plaveckou misi“ se vypravil podezřelý muž rovněž dne 24. listopadu, opět v podvečerních hodinách. Vstoupil opět do pánského šatního boxu, kde  za pomoci šroubováku překonal uzamčený zajišťovací mechanismus u sedmi šatních skříněk dosud neustanovených poškozených s dosud nezjištěnou škodou. Dále u další skříňky po vniknutí do její vnitřní části odcizil finanční hotovost ve výši 1 000 korun.  Přešel do jiného boxu, vnikl opět shodným způsobem do šatní skříňky, kde odcizil  bankovku v nominální hodnotě 2 000 korun ku škodě poškozeného. Svým jednáním způsobil podezřelý muž poškozeným škodu v celkové výši nejméně 5 800 korun.

Téhož dne 24. listopadu byl „ povedený plavec“ jindřichohradeckými policisty zadržen a umístěn do policejní cely při OOP.  Následující den 25. listopadu si převzal z rukou policistů sdělení podezření pro přečin krádeže a po výslechu byl ze zadržení propuštěn na svobodu, kde  je i nadále trestně stíhán.

Jindřichohradecká policie upozorňuje nejen plavce, ale i sportovce, kteří si dávají své osobní věci do  skříněk v různých objektech. Pokud je to možné nenoste s sebou cenné věci, větší množství peněz  a platební karty, předejdete tak možnému odcizení! Pokud je v místě sportoviště bezpečnostní schránka, využijte ji.

  • Krádež osmi zlatých prstenů

J.Hradec – Tábor – Policisté podezřelého muže ustanovili. (25.11.2021)

Jindřichohradečtí policisté ustanovili podezřelého muže, jenž ve svém „ oboru“ není žádným nováčkem. Nejprve dne 21. září před polednem v provozovně v J. Hradci,  pod legendou vybírání dárku pro dceru, využil nepozornosti obsluhy a z plata odcizil čtyři zlaté prsteny. Téhož dne v odpoledních hodinách se stejného jednání dopustil v Táboře. Zde pod legendou vybíraní prstenu pro manželku kamaráda, opět využil nepozornosti obsluhy, a z plata s prsteny odcizil dva zlaté prsteny s kameny a dva bez kamene. Celkem tak poškozené právnické osobě způsobil škodu ve výši nejméně 18 900 korun. Podezřelý muž se tohoto jednání dopustil i přesto, že byl mimo jiné za trestný čin krádeže v posledních třech letech odsouzen a to hned dvěma soudy. Dne 23. listopadu převzal z rukou jindřichohradeckých policistů sdělení podezření. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

  • Těžká újma na zdraví

J.Hradec – Řidič srazil projíždějící cyklistku dveřmi od vozu. (25.11.2021)

Dopravní nehodu s těžkým zraněním cyklistky vyšetřují stále jindřichohradečtí kriminalisté.  Podezřelý muž dne 13. září  v odpoledních hodinách, řídil motorové vozidlo Seat Leon po silnici v ulici 28. října ve směru k náměstí T.G.Masaryka v Suchdole nad Lužnicí. Zde zaparkoval vozidlo na odstavném pruhu u domu po pravé straně komunikace. Poté měl porušit důležitou povinnost, kdy aniž by se řádně přesvědčil, zda tak může učinit, měl otevřít směrem do vozovky dveře od svého vozidla v době, kdy byl objížděn cyklistkou jedoucí na dámském jízdním kole. Došlo ke střetu cyklistky s otevřenými dveřmi osobního automobilu, následkem čehož poškozená žena spadla a při střetu utrpěla těžké zranění s ošetřením na místě a převozem rychlou záchrannou službou do nemocnice J. Hradec. Bez nutnosti hospitalizace, avšak s následnou dobou léčení nejméně do 30. listopadu. Dne 23. listopadu vydal policejní komisař usnesení o zahájení trestního stíhání, které si podezřelý muž převzal. Jako obviněný je trestně stíhán pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě soudem uznané viny tomuto hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest.

  • Neznámý lump zničil včelstva

Jindřichův Hradec – Pátráme po pachateli, který zničil včelstva. (14.11.2021)

Pachatele, který úmyslně zničil několik včelstev, hledají policisté z Jindřichova Hradce. Pravděpodobně během posledních třech týdnů v tastru obce Matná otevřel tři včelstva, čímž došlo k úhynu včel. Do dalšího včelína pak vstříkl či vliv neznámou látku, která zahubila další včelstva. Pachatel tak chovateli způsobil škodu ve výši 21 000 korun. Po jeho totožnosti pátrají policisté. K případu také přivítají jakékoliv informace na lince 158.

  • Zprostředkovával prodeje realit

J.Hradec – Škoda činí nejméně 11 500 000 korun, je ve vazbě. (17.12.2021)

Policejní komisařka služby kriminální policie a vyšetřování z J.Hradce z oddělení hospodářské  kriminality vazebně trestně stíhá již obžalovaného muže z města nad Vajgarem, který trestnou činnost evidentně opakoval až do 30. listopadu 2021, kdy byl kriminalisty zadržen.

Vysokoškolsky vzdělaný muž jako podnikající fyzická osoba při realizaci prodeje nemovitostí, v souvislosti s touto činností spočívající ve zprostředkování prodeje realit třetí osobě, si měl neoprávněně přisvojit v období od počátku června 2018 do konce srpna 2019 finanční prostředky složené kupujícími jako části kupní ceny na své bankovní účty, které lživě deklaroval jako „depozitní“ či „úschovní účty“. Obviněný muž prostředky měl ponechat pro vlastní potřebu a použít je ve svůj prospěch. Svým jednáním měl způsobit škodu  za nejméně 7 536 000 korun.  Dne 10. listopadu 2020 vyhotovila policejní komisařka usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin zpronevěra, které si podezřelý muž převzal 4.12.2020. Trestní stíhání bylo vedeno na svobodě.

Ze svého jednání si obviněný muž patrně nic nedělal a trestnou činnost opakoval.

Opět jako podnikající fyzická osoba v postavení zprostředkovatele, sjednal dne 14. srpna 2021 uzavření Kupní smlouvy mezi  prodávajícím a  kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej rodinného domu v malé obci na Jindřichohradecku za celkovou kupní cenu přes 4 290 000 korun. V návaznosti na předmětnou kupní smlouvu byla uzavřena mezi jmenovanými a zprostředkovatelem Smlouva o úschově, kdy na základě této smlouvy se zavázal uvolnit část kupní ceny , kterou přijal dne 20. srpna 2021 do úschovy na účet, ve prospěch prodávajícího ve lhůtě do 5 pracovních dnů po předložení výpisu z katastru nemovitostí, kde bude uveden jako vlastník nemovitosti kupující a dále na základě Smlouvy o rezervaci nemovitosti a poskytnutí součinnosti při její koupi přijal na bankovní účet rezervační jistinu v celkové výši 2 000 000 korun, kterou se zavázal uvolnit stejným způsobem po splnění předložení výpisu z katastru nemovitostí. Avšak poté, co byla tato podmínka dne 24. září 2021 ze strany prodávajících splněna ve smluvené lhůtě, tedy nejpozději dne 1.října 2021 takto neučinil, prodávajícímu kupní cenu poníženou o svoji provizi ve výši 171 880 korun nevyplatil a takto získané finanční prostředky měl použít pro svoji potřebu. Tímto svým jednáním měl způsobit poškozenému škodu ve výši nejméně 4 125 000 korun.

Dne 30.října  na základě trestního oznámení poškozeného  jindřichohradečtí kriminalisté znovu   zahájili  úkony trestního řízení. Po zadržení podezřelého muže téhož dne policejní komisařka vyhotovila  usnesení o zahájení trestního pro trestný čin zpronevěra, které si peněz chtivý živnostník převzal. Dne 1. prosince vyhotovila podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Příslušný soud vazbu na trestně stíhaného muže uvalil. V případě soudem prokázané viny tomuto hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Zdroj: Policie ČR – (Oficiální zprávy Policie ČR se redakčně neupravují)