8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

Stará cesta – Hradecké pověsti

Na hranici Čech, Moravy a Rakouska, nedaleko pomezního hradu Landštejn, najdeme ještě dnes Staré Město pod Landštejnem. Zdejší lidé dostali výsady strážců královského pohraničí. Jejich povinnostmi bylo zajišťovat schůdnost a bezpečnost zdejší zemské cesty, která vedla kolem Landštejna. Jindřich z Hradce to však chtěl změnit.

Hradecké pověsti #3: Stará cestaAčkoliv byli Vilém a Jindřich příbuzní z rodu Vítkovců, strýc a synovec, nedokázali se dohodnout. Když byl pan Vilém v Praze, Jindřichovi lidé přepadli a okradli obchodníky, kteří nechtěli změnit svou trasu.

A tak vypukl mezi oběma stranami boj. Obě nepřátelské strany se vzájemně napadaly, ničily si majetek, vypalovaly si vesnice, pobíjely vojáky i poddané. Na staré cestě nebylo bezpečno, a tak se kupci Starému Městu vyhýbali a nevozili tam žádné zboží.

Císař Karel IV. Vítkovce několikrát napomínal, ale i když mu oba slíbili, že od sporu upustí, nic se nezměnilo. Bojovali spolu skoro čtyři roky. Nakonec se Vilém a Jindřich střetli v souboji. Nejdříve se bili meči, potom sekyrami a nakonec došlo na ostré dýky. Pan Vilém byl v souboji těžce raněn a dva roky po tomto zranění na následky zranění umírá. Pan Jindřich dostal od císaře milost.

Hradecké pověsti #3: Stará cestaStará cesta upadala v zapomnění. Lidé si zvykli jezdit novou cestou od Slavonic na Jindřichův Hradec.

Teprve daleko později se začalo po staré cestě zase jezdit. Ale za větrných nocí je prý někdy slyšet na hradě Landštejně hrůzostrašné kvílení a lidské vzdechy. Duch Viléma z Landštejna prý nenašel pokoj, protože za života přinesl tomuto kraji tolik utrpení. Někdy se na cestě pod hradem zjevuje Markéta, Vilémova žena, naříká a pláče nad svým údělem. V bílých šatech a vlajících závojích se podobá podzimní mlze, kterou vítr snadno odvane jako pápěří.

Mnohé události, které tato pověst líčí, se skutečně staly. Jedná se o Jindřicha II. z Hradce, který byl v bojích se svými příbuznými dokonce postaven před vídeňský soud, a přišel o některé ze svých držav. Skutečně byl oblíbencem Karla IV., také proto, že mu zachránil život.


Zdroj: 1. ZŠ Jindřichův Hradec

Seriál pověstí a legend Jindřichohradecka je publikován ve spolupráci s vedením 1. základní školy v Jindřichově Hradci.  Ponořte se s námi do tajuplné historie.