Aktuálně

1. základní škola Jindřichův Hradec

1Základní škola Jindřichův Hradec I
Štítného 121, Jindřichův Hradec

  • ředitel školy – Ing. Luděk Možíš
  • zástupce ředitele – Mgr. Lenka Hrubá
  • výchovná poradkyně – Mgr. Lenka Jelínková
  • sekretářka – Jana Šimková

Tel.:
ústředna – 384 361 282;
ředitel – 384 361 280, 603 116 875;
jídelna – 384 361 281
E-mail: sekretariát – info@1zs.jhnet.cz
Web: www.1zs.jhnet.cz

Současná škola

Škola 3. tisíciletí

Na první pohled historická budova skrývá uvnitř moderní vybavení. Díky aktivnímu přístupu některých pedagogů ke tvorbě pilotních projektů získává škola finanční prostředky ze státních dotací a mohla tyto prostředky využít k pořízení nové výpočetní techniky. (V současné době probíhá na škole projekt podporovaný EU a stukturálními fondy rozpočtu ČR „Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“.)

V současné době je škola známá svou orientací na informatiku. Třídy 2. stupně mají v tomto předmětu rozšířenou výuku. Dříve byla naše škola proslulá jako škola s rozšířenou výukou Tv a orientací na lední hokej. I se změnou školního vzdělávacího programu nadále podporujeme sportovní zaměření naší školy. Soustřeďujeme mladé hokejisty a vytváříme jim podmínky pro možnost pravidelných tréninků. (Žáci mají upravený rozvrh tak, aby mohli stíhat tréninky v době vyučování i mimo vyučování.) Žáci 5. – 9. tříd soutěží v regionální žákovské lize. Naši žáci jsou také velmi úspěšní ve florbalu a hokejbalu, kde pravidelně sbírají úspěchy a vítězství v okresních a krajských kolech soutěže. Účastní se i mistrovství republiky.

Ve škole funguje také školní pěvecký sbor NOVA DOMUS a malý pěvecký sbor NOVADOMÁČEK. Naše škola nese též název „STONOŽKOVÁ“ – pro letitou spolupráci s humanitárním hnutím „Stonožka“.

Ve škole se vyučuje  anglický jazyk jako hlavní jazyk od 3. ročníku. Německý jazyk si mohou žáci vybrat jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku. V 7. – 9. ročníku si žáci mohou vybrat z těchto povinně volitelných předmětů: informatika, užité výtvarné činnosti, sborový zpěv, sportovní hry. Dále mohou děti vybírat z dvouhodinových bloků předmětů – německý jazyk, literatura a český jazyk, přírodovědná praktika.

 V budově jsou zařízeny dvě nové počítačové učebny s celkem 13 počítači v každé učebně propojenými v síti a připojenými na internet, s operačním systémem Windows XP Profesional. Při práci v předmětu informatika mají žáci možnost vyzkoušet si práci se scannerem a digitálními fotoaparáty. Počítačová učebny jsou vybaveny dataprojektorem. Dataprojektorem jsou rovněž vybaveny učebny výtvarné výchovy,  hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu. Dále jsou třídy vybaveny interaktivními tabulemi – jedná se o učebnu fyziky, přírodopisu a multimediální jazykovou učebnu.

Další vybavení

Škola má 26 učeben, z toho 12 odborných (2 počítačové, kuchyňka, dílna, jazyková, výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika – chemie, dějepis, zeměpis, přírodopis a multimediální učebna 1. stupně). V budově je rovněž tělocvična. Ke sportovním akcím i k relaxaci o velkých přestávkách je využíván školní dvůr.

V přízemí budovy se nachází nově vybudovaná školní jídelna.


Historie školy

V Jindřichově Hradci je v současné době šest základních škol.

Historie školy sahá už do konce 19. století. Její stavba byla započata již v roce 1884 – v posledním roce krátkého období hospodářské prosperity naší tehdejší společnosti. Plán školy vypracoval ing. Lábler již rok předtím. Stavba byla zadána konsorciu, které se skládalo z obchodníka Holého, stavitele Černého a stavitelského mistra Purkyža. Jako dozorčí komise byli ke stavbě zvoleni pánové Jan Kocáb, Vilém Landfras, Josef Matoušek a Jindřich Rychlý. V dubnu 1884 se kopaly základy. Slavnostní otevření školní budovy se konalo 16. září 1885. Rozpočet na stavbu školy činil 55 846 zl. 45 kr. O otevření nové školní budovy se mluví jako o velké národní slavnosti. Ulice z obou stran vedoucí ke škole prý vyjádřily své potěšení a hrdost nad touto událostí hustým vyvěšením červenobílých praporů. Slavnost probíhala v duchu tehdejší doby, kdy veškerou výchovu a školství ovlivňovala církev. Obyvatelé města i jejich představitelé se sešli v devět hodin ráno na mši, kterou sloužil probošt Platzer. Mnozí lidé však čekali na průvod, který se ubíral ke školní budově Školní a Svatojánskou ulicí. Uprostřed školního dvora, který byl pro tuto slavnostní příležitost bohatě vyzdoben květinami a prapory, byl postaven oltář a po jeho pravé straně řečnická tribuna. Zde přednesli své projevy p. probošt, starosta města p. Naxera a školní inspektor p. Český. Slavnostní dojem umocnil svým vystoupením pěvecký spolek Černín. Budova a její místnosti zůstaly toho dne otevřeny všem.

Až do roku 1897 zde byly chlapecké třídy, které pak přesídlily do nové školy v Janderově ulici. Ve Štítného je nahradila dívčí obecná škola a měšťanská škola trojtřídní. Až do roku 1962, kdy byla otevřena 3. ZŠ, byly tyto dvě základní školy v Jindřichově Hradci jediné.

Největší rozvoj zaznamenala 1. ZŠ v 60. letech 20. století, kdy přibývala další důležitá školní vybavení, jako např. vodovod, dlažba, parkety, kabinety, školní pozemek, stravovna v hotelu Vajgar a školní dílny a tělocvična, kvůli kterým musela být zbourána část hradební zdi. Mnohá z těchto zařízení byla vybudována díky obětavé práci učitelů, žáků a jejich rodičů, kteří pro školu odpracovali tisíce hodin zdarma. Takovým způsobem vznikal také od roku 1959 dětský tábor v Albeři pod hrází rybníka Osika u Nové Bystřice, který je dodnes důležitým příslušenstvím školy pod správou SRPDŠ.

V 60. letech 20. století byla škola kvůli velkému počtu žáků nucena zavést vyučování na směny, a to nebylo nějakou dobu zcela zrušeno ani po otevření 3. ZŠ v roce 1962.

Nejrozsáhlejší vnitřní modernizací prošla škola v letech 1984 – 86. Tehdy vyučování celého 2. stupně probíhalo v jednom z pavilónů 4. ZŠ.

Škola je umístěna přímo v centru města.


Letní tábor Osika

1. základní škola Jindřichův HradecLetní tábor Osika byl založen ve spolupráci SRPŠ a pionýrské organizace ve školním roce 1958 – 59. V dalším roce se začala stavět zděná budova, ve které je dodnes jídelna a kuchyně. V 80. letech se začala přístavba další budovy. V ní je společenská místnost. Ve stejné době byly zakoupeny chatky a nové stany s podsadami, bylo vybudováno nové sociální zařízení. Do roku 1989 – 90 se zde pořádaly i mezinárodní tábory. Potom přešel tábor zcela do vlastnictví SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy) při 1. ZŠ v J. Hradci.

Ubytování je možné ve větších chatkách (počet 11) a ve stanech, které jsou stavěny sezónně (červenec – srpen). Ve zděné budově u kuchyně jsou 3 místa na spaní a samostatné sociální zařízení. K dispozici je kuchyně, jídelna a společenská místnost. Tábor je vybaven odpovídajícím sociálním zařízením (sprchy, WC).

Tábor se nachází v těsné blízkosti rybníka Osika a rekreačního zařízení Osika blízko Nové Bystřice. V rekreačním středisku Osika je též možnost nákupu. Do tábora je možno dojet autobusem nebo úzkokolejnou dráhou z Jindřichova Hradce. Zastávky jsou velmi blízko tábora. Nabízí se též možnost zajímavých výletů na zříceninu hradu Landštejn, do Nové Bystřice, Starého Města, Slavonic a Dačic. Lze použít linkových autobusů.

1. základní škola Jindřichův HradecCenové relace

(Ceny jsou na osobu a den):

chata – 4 místa – 150 Kč za osobu

Letní tábor je možné využít i pro školní výlety. V případě zájmu je možné se informovat v sekretariátu 1. ZŠ – u ředitele školy – Ing. Luďka Možíše a u zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenky Hrubé.

 


Kontakty na další pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Jana Pavlíčková   jpavlickova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Hana Krajícová   hkrajicova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Zdeňka Anděrová zanderova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Helena Dalíková   hdalikova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Pavel David  pdavid@1zs.jhnet.cz
Mgr. Veronika Buštová vbustova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Simona Licehamrová    slicehamrova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Jna Kvitská  jkvitska@1zs.jhnet.cz
Mgr. Dana Hromádková   dhromadkova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Ivanka Chmelíková   ichmelikova@1zs.jhnet.cz, ivanka.chmelikova@email.cz
Mgr. Vladěna Kubínová   vkubinova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Gabriela Illeová   gilleova@1zs.jhnet.cz
Ing. Hana Rusová   hrusova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Jiřina Kadlecová   jkadlecova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Ivana Písařová   ipisarova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Lenka Křiklánová  lkriklanova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Lenka Jelínková   ljelinkova@1zs.jhnet.cz
Mgr. Yvona  Zajícová yzajicova@1zs.jhnet.cz                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Marta Leblová   mleblova@1zs.jhnet.cz
PaedDr. Josef Brabec josef.brabec@1zs.jhnet.cz
Ivana Vicanová ivicanova@1zs.jhnet.cz
Iva Horalová ihoralova@1zs.jhnet.cz
Karolína Kudličková kkudlickova@1zs.jhnet.cz


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít