6.7 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

Jindřichohradecká nemocnice otevřela mobilní odběrové centrum

Nemocnice Jindřichův Hradec dnem 19.3.2020 otevírá mobilní odběrové centrum pro nemocné s podezřením na onemocnění koronarovirem.

 • mobilní odběrové centrum – stan, je umístěn ve spodní části areálu nemocnice NJH
  Fotka od Philippe Delavie z Pixabay

  (viz. obrázek)

 • do odběrového centra je nutno dodržovat přesně vymezené trasy dle značení NJH
  (vjezd C z ulice U Nemocnice)
 • odběry budou zpočátku probíhat od pondělí do pátku od 8:00 hod. – do 12:00 hod.
 • odběry nejsou určeny pro samoplátce
 • pacienti s anamnézou pobytu v rizikové oblasti a klinickými známkami onemocnění dýchacích cest kontaktují jako doposud telefonicky svého praktického lékaře a ten poté konzultuje pracovníky KHS
 • pacientovi bude po schválení KHS sděleno mobilní tel. číslo: 728 230 031, na kterém zkontaktuje pracovníka odběrového centra a domluví si datum a čas odběru
 • odběr bude proveden pouze takovému pacientovi, kterému byl indikován Krajskou hygienickou službou nikoli pro neschválené odběry veřejnosti
 • k odběrovému centru (stanu) se dopravte osobním vozem!!!, prosím nevystupujte!!!! a vyčkejte příchodu pracovníka odběrového místa
 • před odběrem pracovník odběrového centra s pacientem vyplní epidemiologický dotazník.
 • odběry budou transportovány ke zpracování do Nemocnice České Budějovice
 • výsledky odběru budou Nemocnicí České Budějovice předány Krajské hygienické službě, která kontaktuje pacienta
 • odběrové centrum (stan) je monitorován příslušníky Armády České republiky

Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec