23.8 C
Jindřichův Hradec
20.06. 2024
Muzea

Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele – Muzeum Jindřichohradecka

Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele - Muzeum Jindřichohradecka
  • Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele
  • Štítného 124 , 377 01 Jindřichův Hradec I – Minoritský klášter (kostel sv. Jana Křtitele)
  • 384363660
  • [email protected]
  • http://www.mjh.cz/

Minoritský klášter:

Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele - Muzeum JindřichohradeckaMinoritský klášter, jehož počátky sahají do 14. století, se nachází při severní straně kostela. Jeho nejhodnotnější částí je východní strana křížové chodby a tzv. Soukenická kaple, původně kapitulní síň, sklenutá na středový sloup. Stavební úpravy ostatních částí ambitu probíhaly do konce 15. století, z této doby pocházejí nejstarší nástěnné malby. Od 2. poloviny 16. století sloužila budova kláštera, k níž byly přistavěny dva velkolepé renesanční sály, jako špitál.


Kostel sv. Jana Křtitele:

Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele - Muzeum JindřichohradeckaKostel sv. Jana Křtitele patří k nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. Gotický kostel vznikal postupně od 3. čtvrtiny 13. století, kaple sv. Mikuláše je označována za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách. Bohatá výzdoba kostela se řadí k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství poloviny 14. století. V interiéru kostela se nacházejí cenné raně barokní oltáře, renesanční a barokní lavice, kazatelna se sochou sv. Jana Křtitele a řada náhrobků. Nejkvalitnějším je pozdně gotický náhrobek Magdaleny z Gleichenu.

Více o historii obou objektů se dozvíte zde.


Expozice jindřichohradeckého církevního umění:

Nová podoba expozice, nacházející se v barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie, prezentuje církevní oltářní architekturu a sochařství z období renesance a baroka. Nejvýznamnějšími vystavenými památkami jsou renesanční epitafy rodiny Thunklovy z roku 1579 a rodiny Pirchanovy z roku 1597, oltář sv. Ignáce z Loyoly, vytvořený v roce 1625, a oltář sv. Anny z roku 1683. Celek je doplněn dvěma ukázkami kvalitních, raně barokních epitafů z kostela Nejsvětější Trojice. Část expozice tvoří ukázky barokního sakrálního sochařství pocházejícího převážně z  Jindřichohradecka.


Výstavní sál:

Velký renesanční sál bývalého špitálu je využíván jako výstavní. Své místo v něm nachází spíše výstavy dlouhodobějšího charakteru, které bývají slavnostně otevřeny vernisáží v průběhu května a jsou přístupné do konce roku. Velmi úspěšnou výstavou byla výstava hraček “Kdo si hraje, nezlobí!”, kde se skloubila expozice s hernou pro děti, a která byla v dalších letech několikrát obnovena v různých tématech (2007 – vláčky, 2008 – papírové modely, 2009 – panenky).


Konferenční sál:

Druhý velký renesanční sál bývalého špitálu byl upraven jako konferenční. Je vybaven promítací technikou a ozvučením, přiléhá k němu i zázemí kuchyňky. Kapacita 50 osob sedících u stolů se dá zvýšit přistavením židlí až na 100 osob. Pravidelně bývá využíván spolkem Přátelé starého Jindřichova Hradce a Klubem historie letectví k přednáškám, konají se v něm různé semináře a přednášky pro školy a bývá i komerčně pronajímán. V části sálu bývají instalovány výstavy menšího rozsahu.


Vstupné

Kostel a klášter:
jednotné vstupné: 50,- Kč/osoba

Výstavy:
základní vstupné: 30,- Kč/osoba
děti do 6 let: zdarma
školní výprava (včetně mateřských školek): 10,- Kč/osoba, dozor zdarma

prohlídka mimo návštěvní dobu za 100% příplatek ze základního vstupného

Držitelům Senior pasu a Rodinného pasu poskytujeme slevu 50% ze základního vstupného.

Otevírací doba:

Minoritský klášter:

1. dubna – 31. května denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin

1. června – 30. září denně 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin

1. října – 6. ledna denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin

Kostel sv. Jana Křtitele:

1. června – 30. září denně 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin

24. prosince, 31. prosince a 1. ledna zavřeno


Mapa: