7.1 C
Jindřichův Hradec
19.04. 2024
Články

Krátké pověsti z Kamenice nad Lipou

Pověst o pokladu pod zámkem

Zámek Kamenice nad LipouPod kamenickým zámkem se nacházejí četné sklepy a chodby. V jednom ze sklepů prý byl ukrytý poklad. Hrabě Paradis de Lassaga (tehdejší majitel kamenické-ho panství) poručil v roce 1680 v zámku kopat. Brzy byla nalezena kovaná truhla. Hrabě Paradis prý již truhlu držel za železný kruh, vtom se však objevila Kateřina Melzerová z Rosenfeldu. Ta se dala do dovádění a klení a tu hned truhla hraběti vypadla z ruky a propadla se do země. Jako by ji peklo pohltilo.

Pověst o zázračné studánce na Melíšku

Vdově Šmídové z Kamenice nad Lipou onemocněla dcerka. Matka s ní obcházela všechny známé kořenářky, ale žádná ne dokázala dívce pomoci. Když už matka nedokázala trápení dcerky i své dále snášet, rozhodla se, že obě skoncují se životem skokem ze skály na kopci Melíšku. Tak se jednoho rána vydala vdova s dcerkou v náručí na kopec. Když procházela kolem studánky, uslyšela tichý hlas, který říkal: „Dej děvčeti napít z mého pramene a vše se v dobré obrátí“. Nejprve si myslela, že se jí to zdálo, ale když se hlas ozval znovu, poslechla. Děvče po několika doušcích přestalo plakat. Vdova s ním pak chodila ke studánce každý den, až se plně uzdravilo. Z vděčnosti pak u studánky postavila dřevěný křížek.  Pověst o zázraku se rychle rozšířila a dřevěný křížek byl nahrazen kovaným. Hraběnka Marie Terezie z Golčů zde později nechala vystavět kapli s křížovou cestou.

Pověst o kamenické lípě

Na místě dnešního kamenického zámku stával původně jen malý dřevěný hrádek. Jméno majitele není známo, pravděpodobně jím byl některý z příslušníků rodu Benešoviců, kteří kamenické panství vlastnili. Jeho prvorozený syn se mu narodil nikoli doma, ale pod nedaleko stojící lípou. Chlapec posléze v dospělosti strávil několik let v královských službách a dostal se i za hranice tehdejšího českého království. Po skončení služby dostal od krále odměnou část hraničního hvozdu a rozšířil své panství. Dal zbourat dřevěný hrádek a na jeho místě vystavět kamenný hrad. Pod ním vyrostlo městečko, které podle kamenité půdy všude kolem dostalo jméno Kamenice. Na památku svých rodičů nechal nedaleko hradu zasadit lípu, dceru té, pod níž se sám narodil. Lípa se
také dostala do názvu města a nikdo se ji nikdy neodvážil porazit.

Podzemní chodby ze zámku

V horní části zámecké zahrady býval letohrádek ve tvaru hvězdy, v němž se pořádala hudební dostaveníčka a odpolední posezení. Z něj údajně vedla úzká podzemní chodba směrem k zámku (byla
objevena při bourání objektu). Další chodby podle pověsti vedly ze zámku na vrch Melíšek a údajně dokonce až na kopec Bradlo. Prokázána je existence chodby pod zámeckou věží, odkud vedla ke
kašně na náměstí a podle kronikářských záznamů vedla rovněž podzemní chodba k Vichrovu domu na náměstí a další k děkanskému kostelu.

Zdroj: Zpravodaj města Kamenice nad Lipou (únor 2011) – Autor: Městské muzeum