13 C
Jindřichův Hradec
15.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 1. července 2020?

Rada města v novém složení zasedla ke svému 20. zasedání ve středu 1. července.

  • Vedení města si rozdělilo kompetence
Jindřichův Hradec náměstí Míru - ilustrační
Foto: Martin Kozák

Starosta Ing. Jan Mlčák, MBA bude mít na starosti Služby města s.r.o., Městskou policii, oddělení interního auditu, finanční odbor a odbor kanceláře starosty. 1. místostarostka Ing. Magda Blížilová bude mít v kompetenci odbor sociálních věci, odbor školství, mládeže a tělovýchovy a samostatné oddělení správy bytů. Místostarosta Bc. Radim Staněk bude mít na starosti odbor životního prostředí, odbor správy majetku města, odbor výstavby a územního plánování, KD Střelnice a odpadové a vodní hospodářství. Místostarosta Bc. Miroslav Kadeřábek bude mít v kompetenci odbor rozvoje a odbor dopravy. Rozdělení kompetencí musí ještě schválit zastupitelstvo.

  • Dobrovolní hasiči v Jindřichově Hradci a Dolním Skrýchově dostanou dotaci od Jihočeského kraje

Město Jindřichův Hradec získalo dotaci 85 000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje na pořízení přenosné motorové stříkačky pro Jednotku SDH Dolní Skrýchov. Požadovaná spoluúčast je minimálně 33,88 % z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 43 554 Kč. Další dotaci od Jihočeského kraje získalo město pro Jednotku SDH Jindřichův Hradec a to ve výši 120 000 Kč na pořízení termokamery Dräger UCF 7000. Požadovaná spoluúčast je u smlouvy dle přílohy č. 1 minimálně 34,25 % z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 62 509 Kč.

  • Město dostane ochranné masky od nadace J&T

Rada města schválila darovací smlouvu mezi městem Jindřichův Hradec a Nadací J&T na jejímž základě získá od nadace 30 kusů ochranných masek RP95M s filtrem a 30 kusů náhradních filtrů v hodnotě 27 406 Kč.

  • Chystají se rekonstrukce v mateřské škole Pod Kasárny

Rada města schválila vypsání výběrového řízení na rekonstrukci kuchyněk u dvou tříd v Mateřské škole Pod kasárny. Znovu město také hledá firmu, která by opravila i šatny učitelek na této mateřské škole. Zakázka na opravu šaten už totiž byla jednou vypsána, nepodařilo se ale vybrat zhotovitele, který by plánovanou rekonstrukci udělal. Nabídky převyšovaly daný rozpočet. Město proto vypíše výběrové řízení znovu. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce kuchyněk u dvou tříd 1. mateřské školy Jindřichův Hradec – odloučené pracoviště Pod Kasárny. Jedná se o dvě kuchyňky, které se nacházejí nad sebou ve dvoupodlažním pavilonu mateřské školy. V rámci této zakázky bude provedena oprava elektrických, kanalizačních a vodovodních rozvodů, výměna původních obkladů a dlažby. Dále bude provedena výměna původních kuchyňských linek. V opravených místnostech budou provedeny malířské a natěračské práce. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020.

  • Chystá se rekonstrukce ulice Ke Mlýnu v Radouňce

Na základě zastupitelstvem schváleného rozpočtu města na rok 2020 schválila rada města zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, Jindřichův Hradec“. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace ulice Ke Mlýnu v celém uličním prostoru v délce 250,55 m. Součástí jsou i stavební úpravy dešťového sběrače v délce 188,45 m, rekonstrukce vodovodu v délce 247,23 m a vodovodních a kanalizačních přípojek. V celém úseku bude provedena i výměna stávajícího veřejného osvětlení. Dále bude provedena i přeložka středotlakého plynovodu, silnoproudých a sdělovacích kabelů. Součástí je i vybudování provizorní objízdné komunikace v délce cca 300 m a její následné odstranění. Předpokládaná hodnota zakázky je 7 800 000 Kč bez DPH. Termín realizace je od 14. 9. 2020 do 18. 12. 2020.

  • Rada města schválila nový seznam oddávajících, bude jich deset

Ze zákona vyplývá, že snoubenci spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou či pověřeným členem zastupitelstva města, a to ve správním obvodu daného matričního úřadu. Rada města pověřila k tomuto úřednímu výkonu členy zastupitelstva města Mgr. Vladislava Buriana, PhDr. Janu Burianovou, MgA. Sabinu Langerovou, Ing. Stanislava Mrvky a Ing. Bohumila Komínka, že v těchto případech mohou užívat závěsný odznak. Rada města také pověřila k tomuto úkonu radního města Ing. Jaroslava Chalupského. Celkem je tak deset oddávajících.

Mgr. Eliška Čermáková – tisková mluvčí města Jindřichův Hradec