22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 14. října 2020?

Tisková zpráva z 29. zasedání Rady města Jindřichův Hradec konaného 14. 10. 2020

  • Město znovu hledá firmu, která by zpracovala projekt na opravu odpadů na 6. základní škole
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Foto: Ondřej Dohnal

Rada města schválila zrušení a nové zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů na 6. základní škole Větrná. Zadání původní zakázky bylo provedeno podle pravidel pro zakázky malého rozsahu obesláním pěti firem, doručena nebyla žádná nabídka. Tři firmy se omluvily z kapacitních důvodů, ostatní firmy na výzvu nereagovaly. Rada města tak rozhodla o vypsání nového výběrového řízení s posunutým termínem realizace od 16. listopadu do 19. prosince 2020. Předpokládaná cena projektu je 300 000 Kč s DPH.

  • Rada města řešila provoz MHD v příštích dvou letech

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo dne 26. srpna dohodu o ukončení smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících městskou hromadnou dopravou mezi městem Jindřichův Hradec a obchodní společností ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. Město už začalo pracovat na přípravě výběrového řízení na nového dopravce. Tento proces je ale vzhledem ke všem administrativním a legislativním požadavkům dlouhý, a proto bylo třeba zajistit provoz MHD i na přechodnou dobu, než bude vybrán nový dopravce. Rada města rozhodla, že pro zajištění provozu MHD od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 bude jednat se současným dopravcem, který by měl službu na základě nové smlouvy provozovat ve stejném rozsahu, jen s navýšením ceny zakázky o mzdové náklady. Zástupci města tak budou s ČSAD jednat a nejpozději 25. 11. 2020 by mělo dojít k podepsání smlouvy o provozu MHD během přechodného období. Jinými slovy, MHD bude dál provozovat ČSAD, počet kilometrů ani jízdné se pro cestující měnit nebude.

  • Rada města schválila konečné vyúčtování rekonstrukce Václavské ulice

Po konečném vyúčtování rekonstrukce Václavské ulice 2. etapa došlo ke snížení ceny díla o 270 Kč. Plánovaný a skutečný rozpočet je tak vyrovnaný. Ke konečnému vyúčtování dochází po započítání všech více a méně prací. Celkem tak rekonstrukce úseku od polikliniky po křižovatku s ulicí U Nemocnice stála 20 321 184 Kč. Opravu příliš zapuštěných poklopů kanálových šachet provede firma Jindřichohradecké montáže v rámci takzvaných vad a nedodělků na vlastní náklady. Stejně tak střecha zastávky, která příliš zasahuje do vozovky, bude vyměněna na náklady zhotovitele.

  • Finanční odbor bude mít novou vedoucí

Současná dlouholetá vedoucí finančního odboru Městského úřadu Jindřichův Hradec Zdeňka Klímová odchází na konci letošního roku do penze. Město tak hledalo nového zaměstnance na tuto pozici. Komise ve výběrovém řízení z přihlášených uchazečů vybrala Ing. Gabrielu Dvořákovou. Rada města jmenovala paní Dvořákovou vedoucí finančního odboru s účinností od 1. ledna 2021. Ing. Gabriela Dvořáková vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze a v oboru veřejná správa a regionální rozvoj získala titul Ing. Od roku 1997 působila v soukromém sektoru převážně na pozici hlavní účetní. Od roku 2012 je zaměstnankyní města Jindřichův Hradec. Nejprve působila jako správce místních poplatků, později jako referent na úseku DPH. V roce 2018 se stala vedoucí oddělení místních poplatků odboru finančního.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí