10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 17. června 2020?

Tisková zpráva z 18. zasedání rady města Jindřichův Hradec 17. 6. 2020

  • Město Jindřichův Hradec udělí panu Jiřímu Langerovi pamětní medaili
Jindřichův Hradec náměstí Míru - ilustrační
Foto: Martin Kozák

Rada města schválila udělení pamětní medaile panu Jiřímu Langerovi jako výraz ocenění mimořádných zásluh o spolkový, kulturní a společenský rozvoj města Jindřichův Hradec.

Pan Jiří Langer, stejně jako jeho předkové, jejichž minulost nabyla zhmotněné podoby díky jednomu z nejhezčích a nejstarších domů historického centra, patří neodmyslitelně k našemu městu. Ač pražský rodák, rozhodl se ženou Sabinou v roce 2001 přesídlit do Jindřichova Hradce, kde od té doby oba dva věnovali veškerou svou energii rozvoji kulturního a společenského života.

Ve zmíněném objektu provozovali po mnoho let Galerii inspirace, která plnila vedle tradiční výstavní funkce roli opravdového podhoubí, jež dalo vzniknout nespočtu projektům. Výstavy, koncerty, divadelní představní, přednášky, aj., tím vším obohatil Jiří Langer se svoji ženou zásadním způsobem život města, do kterého zároveň dokázal opakovaně přilákat špičkové umělce z  České republiky i zahraničí. Oba dva manželé se rovněž stali aktivními členy Divadelní společnosti Jablonský. Pan Jiří předsedá také spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, který udržuje historické povědomí o našem městě i regionu v řadách nejširší veřejnosti. V neposlední řadě je třeba zmínit proaktivní činnost Jiřího Langera v Jindřichohradecké kulturní společnosti, která vedle realizace velkého množství kulturních akcí spravuje budovu Zámeckého mlýna, v jehož útrobách našla domov další galerie. Jiří Langer vydal celkem pět knih, jež se svým obsahem vztahují k Jindřichovu Hradci.

Jiří Langer oslavil na konci května letošního roku 73. narozeniny. Jako výraz díků za výše uváděné aktivity navrhuji panu Jiřímu Langerovi udělit pamětní medaili a ocenit tak jeho pozitivní působení na spolkový a kulturně-společenský rozvoj města Jindřichův Hradec.

  • Muzeum fotografie a moderních obrazových médií bude provozovat kavárnu

Rada města schválila změnu zřizovací listiny Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec. Změna zřizovací listiny spočívá v rozšíření doplňkové činnosti VKC o provozování hostinské činnosti. Důvodem je to, že se MF MOM rozhodla provozovat kavárnu, která se nachází v přízemí budovy v Kostelní ulici. Pro provoz kavárny je třeba mít vydaná příslušná oprávnění, což je podmíněno uvedením výše zmíněných předmětů podnikání ve zřizovací listině, a tím pádem i ve veřejném rejstříku. Změnu musí ještě schválit zastupitelstvo.

  • Vzdělávací a kulturní centrum a knihovna dostanou dotaci od Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dotaci pro Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec ve výši 40 000 Kč. Dotace je neinvestiční a je určena na výstavní a kulturní činnost centra. Druhá dotace, kterou krajské zastupitelstvo Městu Jindřichův Hradec přidělilo, je dotace 40 000 Kč pro Městskou knihovnu Jindřichův Hradec. Dotace je neinvestiční a je určená na modernizaci pracovišť v knihovně.

  • SENIOR centrum v Růžové ulici dostane od kraje dotaci 170 000 Kč

Město Jindřichův Hradec získalo dotaci od Jihočeského kraje ve výši 170 000 Kč na provoz SENIOR centra v Růžové ulici. Rada města schválila smlouvu o poskytnutí dotace SENIOR centru. Dotace je určena na provoz centra, které město od ledna 2020 realizuje v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Růžové ulici. Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a osob se zdravotním postižením, aktivní trávení jejich volného času, zajištění sociálních kontaktů, eliminace osamělosti, sociální izolace a zachování jejich duševní a fyzické pohody.

  • Město získalo dotaci na opravu památné sochy a kříže

Město uspělo se dvěma žádostmi o dotaci od Jihočeského kraje na opravu drobných kulturních památek. První je dotace ve výši 40 000 Kč na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu v ulici Pražská. Celkem jsou náklady na opravu 105 846 Kč z toho 40 000 Kč je dotace od JČK a zbylých 65 846 Kč zaplatí město. Druhou drobnou památkou je kamenný kříž v ulici Václavská. Jeho zrestaurování bude stát celkem 114 195 Kč, z toho 35 000 Kč je dotace od Jihočeského kraje a zbylých 79 195 Kč zaplatí město. Obě akce by měly být hotové do konce října letošního roku.

  • 5. Základní škola na sídlišti Vajgar bude mít nové vstupní dveře

Do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna vstupních dveří do budovy 5. Základní školy Jindřichův Hradec“ se přihlásila je jedna firma, která podala nabídku ve výši 345 338,14 Kč s DPH. Za tuto cenu byla tedy zakázka zadána firmě WINDOW HOLDING a.s se lhůtou realizace od 23. 7. do 3. 8. 2020 (12 dnů). Akce je zahrnuta v rozpočtu města pro rok 2020.

  • 2. Základní škola v Janderově ulici bude mít novou tunelovou myčku na nádobí

Ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu byla ze třech firem jako nejvýhodnější nabídka vybrána ta od firmy IN-GASTRO s.r.o. Za cenu 496 100,- Kč s DPH firma zajistí nákup a dodání tunelové myčky na bílé nádobí do školní kuchyně na 2. Základní škole v Janderově ulici. Lhůta pro realizaci je 1. 7. – 24. 7. 2020 (24 dnů). Akce je zahrnuta v rozpočtu města pro rok 2020.

  • Město snížilo cenu za pronájem pozemků pro Sport park Jindřichův Hradec

Rada města na jednání 13. května 2020 schválila pronájem pozemků o celkové výměře 53 312 m2 v k.ú. Otín za účelem vybudování a provozování Sport Parku JH. Cena za pronájem měla být od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2031 1 Kč/m2/ rok. Zájemci o pronájem si ale podali námitku s tím, že přes zimu bude areál nevyužitý, a proto žádají o snížení nájmu na 0, 70 Kč/ m2/ rok. Rada města snížení schválila. Celková cena nájemného za jeden rok tak nově bude 37 319 Kč.

Mgr. Eliška Čermáková – tisková mluvčí města Jindřichův Hradec