10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 27. října 2020?

30. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 27. října 2020

  • Město nechá dotisknout oblíbenou knihu „Jindřichův Hradec – Pod střechami domů“
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

V roce 2013 vydalo město Jindřichův Hradec knihu „Jindřichův Hradec – Pod střechami domů“. Kniha byla pokřtěna v červenci roku 2013 při příležitosti Dne města a oslav 720 let od první písemné zmínky o městě. Celkový náklad byl 1000 kusů, přičemž v Informačním středisku města Jindřichův Hradec je publikace prodávána za cenu 390 Kč. Kniha je využívána zejména k propagaci a reprezentaci města při slavnostních událostech, jako jsou například slavnostní přijetí starostou města nebo vítání nových občánků, a stejně tak je nabízena i při účastech města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Publikace se těší velkému zájmu. Už v minulých letech jsme knihu nechávali dotisknout. Rada teď schválila dotisk 500 kusů. Cena za dotisk je 194 700 Kč včetně DPH.

  • Sociální služby ve městě bude v roce 2021 zajišťovat společnost Ledax

V září město vypsalo výběrové řízení na zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2021. Byly osloveny tři společnosti poskytující pečovatelskou službu. Všechny tři společnosti jsou zařazeny do základní Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Doručena byla jedna nabídka, a to společnosti Ledax, která splnila formální náležitosti. Rada města schválila uzavření smlouvy se společností Ledax, a to za stejných cenových podmínek jako v roce 2020 – tedy za cenu 0,50 Kč na 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů.
Společnost Ledax bude pokračovat ve stávajícím provozu pečovatelské služby, ve stávajícím rozsahu a časové dostupnosti – pondělí až pátek od 7 hodin do 20 hodin, sobota-neděle (vč. svátků) od 7 hodin do 20 hodin. Služba bude i nadále zajišťována současným týmem odborně způsobilých pracovníků s důrazem na standardy kvality sociálních služeb. Službu zajišťuje 24 odborně způsobilých pracovníků. Financování zakázky z rozpočtu města na příští rok ještě musí schválit zastupitelstvo.

  • Město žádá o dotaci pro Rodinnou poradnu

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na podporu sociální služby, a to konkrétně na odborné sociální poradenství – Rodinnou poradnu. Žádost bude podána do vyhlášeného dotačního řízení z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. Dotace se poskytuje k financování provozních výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb a které jsou v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Žádat budeme o dotaci ve výši 825 000 Kč. Pro rok 2020 jsme získali dotaci ve výši 731 000 Kč.

  • Město nechá vypracovat studii na rekonstrukci Tyršova stadionu

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion, Jindřichův Hradec – studie“. Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie revitalizace areálu Tyršova stadionu. Zakázka bude zahrnovat měřičské a průzkumné práce v potřebném rozsahu a zhotovení studie – návrh v omezeném rozsahu pro veřejnou prezentaci, textové vyjádření návrhu, popis provozu, technologie a další údaje, které nejsou zřejmé z návrhu, bilance výměr a rámcové propočty nákladů. Předpokládaná hodnota zakázky je 400 000 Kč bez DPH.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí