8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Služby a řemesla

Otevřená OKNA

 • Otevřená OKNA, z. ú.
 • Tel: 724 594 724
 • e-mail: [email protected]
 • www.otevrenaokna.cz
 • Sídlo (fakturační adresa):
  Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Doručovací adresa:
  Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Otevřená OKNA, z. ú. podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.

 Otevřená OKNA, z. ú.

Od roku 2013 rozšířilo svoje služby o podporu rodiny.

Občanské sdružení OknaJsme otevřeni všem lidem dobré vůle.

Činnosti  Otevřená OKNA, z. ú.:

 • Chráněné dílny – zaměstnávání lidí s handicapem v Komunitním centru Okénko. Nabízíme práci v pěti chráněných dílnách. Knihařské, výtvarné, textilní, dřevařské.
 • Občanské sdružení OknaSociální služby – sociálně terapeutická dílna Okénko a chráněné bydlení v Jindřichově Hradci.
 • Centrum pro rodinu Okénko Poskytuje psychologické, speciálně pedagogické a sociální poradenství, rodinnou, párovou i individuální terapii. Pravidelné diskuzní semináře pro veřejnost, Podporu pěstounských rodin.
 • Prodejní galerie Okénko

Kontakty:

Občanské sdružení OknaOtevřená OKNA, z. ú.
Na Piketě 742/III
377 01 Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 5000025980/7940
www.okenko.eu
e-mail: [email protected]
Tel: 724 594 724
Ředitelka: PaedDr. Drahomíra Blažková, tel: 723 733 556
Ekonomka: Marie Málková, tel: 774 473 881

Sociální služby

 • Sociálně terapeutická dílna Okénko, Pražská 104, J. Hradec, tel. 724 594 724
 • Vedoucí: Eva Kutišová, tel:778 050 998
 • Chráněné bydlení Okénko, Na Piketě 742/III, J Hradec, tel. 774 473 885
 • Vedoucí: Andrea Kröpfelová, tel: 774 473 885
 • Sociální pracovník: Mgr. Zdeněk Malý, Tel.:774 473 887

Chráněné dílny

 • textilní, výtvarná, knihařská – Pražská 104/II, J. Hradec, 724 594 724
 • dřevodílna – Na Piketě 742/III, J Hradec
 • Vedoucí dílen: Martina Märzová, tel: 724 594 724

Prodejní galerie Okénko – Růžová 41/I, J. Hradec,
Vedoucí: Alena Štíchová, tel: 773 040 858

Dobrovolnické aktivity:

 • Sportovní klub Kapři, koordinátor Ivan Jůna 776 225 034
 • D-klub – koordinátorka Jana Vojáčková – 775 663 088
 • Koordinátor programu Pět P: Denisa Pernicová, kontakt: [email protected]

Centrum pro rodinu Okénko:

 • Občanské sdružení OknaPravdova 837/II (Bílý dům)
 • Sociální pracovnice: Martina Holická, tel: 778 050 998

Konzultantky:

 • PaedDr. Drahomíra Blažková, speciální pedagog, psychoterapeut, tel: 723 733 556