Aktuálně

STAVISERVIS spol. s r.o.

STAVISERVIS spol. s r.o.

Firma provádí veškeré stavební práce v oboru pozemní stavby, dopravní stavby a inženýrské stavby. Společnost zaměstnává v průměru 40-50 zaměstnanců v oblasti hlavní stavební výroby, zámečnické činnosti a dopravě. Řemesla zajišťuje formou subdodávek

STAVISERVIS spol. s r.o. realizuje veškeré stavební práce, tj. novostavby i rekonstrukce domů, chalup, penzionů, hotelů, objektů občanské vybavenosti, provozoven sloužících k podnikatelským účelům včetně zemědělských staveb. Dále provádí výstavbu telekomunikačních staveb, (od r.1996 cca 140 staveb), výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a plynofikaci obcí. Disponuje rovněž vyspělou technologií pro realizaci fotovoltaické elektrárny.

STAVISERVIS spol. s r.o. Deštenská 71, Jindřichův Hradec – tel: 384 371 713 – www.staviservis.cz


Naše realizace

 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.
 • STAVISERVIS spol. s r.o.

Ve vlastních dílnách zhotovují pracovníci STAVISERVISU spol. s r.o. zámečnické prvky a ocelové konstrukce nejen pro vlastní stavby, ale zejména pro cizí zákazníky. Podobně je tomu s nákladní autodopravou a mechanizací, kde STAVISERVIS spol. s r.o. disponuje moderními nákladními automobily, vybavenými hydraulickou rukou, a z mechanizačních prostředků jsou to zejména kolové i pásové bagry různých velikostí, pro práce ve volném terénu i uvnitř rekonstruovaných budov.

STAVISERVIS spol. s r.o. má vlastní nově zrekonstruovaný a dobudovaný areál s novým a moderním technologickým vybavením. Disponuje dostatkem kvalifikovaných pracovníků v technickohospodářských i dělnických profesích. Stabilitu firmy v regionu nejlépe dokládá skutečnost, že již více jak 25 let poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti stavebních prací – od novostaveb přes rekonstrukce veškerých budov včetně rekonstrukcí chalup, výstavbu fotovoltaických elektráren, vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších, také služby v oblasti nákladní autodopravy, mechanizace, prodeje hutního materiálu, prodeje stavební keramiky a zámečnické výroby a prodeje oceli.

STAVISERVIS spol. s r.o.

 • Technické vybavení firmy

Společnost je vybavena základní ruční mechanizací, má vlastní autodopravu nákladní – nákladní automobily sklápěcí a valníky s HR, kolové a pásové bagry různé tonáže, smykový nakladač, hutnící techniku, osobní vozy pro dopravu zaměstnanců.
Těžkou dopravu a mechanizaci (bagry, jeřáby, domíchávače betonu, pumpy na beton apod.) zajišťuje firma formou subdodávek od svých trvalých smluvních partnerů.

STAVISERVIS spol. s r.o.

STAVISERVIS spol. s r.o.


STAVISERVIS spol. s r.o. zaměstnává plně kvalifikované a ve svých oborech zkušené pracovníky. V oblasti specializovaných profesí společnost dlouhodobě spolupracuje s firmami, které rovněž pracují rychle a velmi kvalitně.

Důvěra obchodních partnerů a zákazníků je nejlepším důkazem schopnosti společnosti STAVISERVIS spol. s r.o. splnit ty nejvyšší nároky na kvalitu, lhůtu výstavby a samozřejmě i ceny nejen hutních materiálů.

STAVISERVIS spol. s r.o.


KONTAKTY:

STAVISERVIS spol. s r.o.
Deštenská 71, Jindřichův Hradec,
www.staviservis.cz

     Telefon E-mail
Jednatel – ředitel      +420 384 371 713
Úsek služeb      +420 384 371 712
Elektronická fakturace
Účtárna      +420 384 371 710
Stavbyvedoucí      +420 384 371 714
Příprava výroby      +420 384 371 714
Prodejna stav.keramiky      +420 384 371 719
Prodejna hutního materiálu      +420 384 371 720
Autodoprava a zemní práce      +420 384 371 712
Zámečnická výroba      +420 384 371 717
     Fax
Staviservis spol s r.o.      +420 384 371 715
Prodejna hutního materiálu      +420 384 371 721