10.3 C
Jindřichův Hradec
26.05. 2024
Články

Činnost MěÚ Jindřichův Hradec od pondělí 20. 4. 2020

Městský úřad Jindřichův Hradec se od pondělí 20. 4. 2020 vrací prakticky do běžného režimu, byť s některými omezeními. Budovy MěÚ budou mimo úřední hodiny uzavřeny a případné osobní jednání tak bude nutné předem objednat na jednotlivých pracovištích. Kontaktní údaje se nacházejí na stránkách www.jh.cz. Vybrané kontakty naleznete níže.

Úřední hodiny jsou stanoveny následovně:

Proměna města I. (Proměny města po požáru 1801 - kapitola první) - Jindřichův Hradec ilustrační

 • Pondělí 7:30 – 17:00 hodin
 • Středa 7:30 – 17:00 hodin
 • Pátek 7:30 – 13:30 hodin

Služby Czech POINT budou poskytovány prostřednictvím oddělení matriky odboru živnostenského a správních činnosti v budově MěÚ Janderova 147/II. Mimo standardní úřední hodiny MěÚ a Úřadu práce České republiky bude budova uzavřena. Pro objednání služby Czech POINT je nutné kontaktovat pracovnice oddělení na tel. č. + 420 384 351 331(332, 333).

 • Pondělí 7:30 – 17:00 hodin
 • Úterý 7:30 – 15:30 hodin
 • Středa 7:30 – 17:00 hodin
 • Čtvrtek 7:30 – 15:30 hodin
 • Pátek 7:30 – 13:30 hodin

Rodinná poradna

Objednávat se lze na tel. č. + 420 702 148 771 nebo + 420 702 005 983

Pondělí 7:30 – 17:00 hodin
Středa 7:30 – 17:00 hodin

Podávání písemností

Písemná podání se činí výhradně prostřednictvím podatelny MěÚ Jindřichův Hradec na adrese Klášterská 135/II, v prvním patře. V případě uzavření budovy, kontaktujte pracovnice na tel. č. +420 384 351 110.

Obecné zásady

Apelujeme na veřejnost, že je třeba dbát přísných epidemiologických opatření, a proto žádáme klienty, aby tito, není-li nezbytně nutné osobní návštěva, o upřednostnění písemné, elektronické a telefonické komunikace. Současně doporučujeme a prosíme, v případě potřeby osobní návštěvy úřadu, aby tato byla předem sjednána telefonicky (či e-mailem, kontakty níže). Cílem je takto snížit riziko tvoření front. V budovách úřadu je povinnost používání ochrany obličeje (rouška) a dodržování rozestupu dvou metrů, k dispozici a povinnému užití budou stojany s dezinfekcí, př. ochranné jednorázové rukavice.

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a pochopení.

Omezení činnosti některých pracovišť:

Z důvodu povinnosti zabezpečit epidemiologická opatření bylo přistoupeno k omezení činnosti následujících pracovišť takto:

Odbor dopravy, oddělení registrace vozidel a evidence řidičů

Služby na těchto pracovištích je nutné předem objednat telefonicky, a to i v úředních hodinách.

 • bodový systém a vydávání řidičských průkazů a digitálních karet pro digitální tachograf: + 420 384 351 265
 • oddělení registrace vozidel: + 420 384 351 269 nebo 267
 • vydávání řidičských průkazů: + 420 384 351 264

Odbor finanční, oddělení místních poplatků

Z důvodu mimořádné situace žádáme občany, aby využívali k placení místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů výhradně formu bankovního převodu prostřednictvím elektronického bankovnictví. V případě, že nejste majiteli bankovního účtu, můžete požádat své rodinné příslušníky, aby za vás poplatek uhradili ze svého účtu.

Upozorňujeme, že splatnost poplatku ze psů a poplatku za komunální odpad fyzických osob přihlášených ve městě Jindřichův Hradec je 31. května 2020. Splatnost poplatku za komunální odpad fyzických osob, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, je až 30. září 2020.

V případě záměru provedení platby hotově, žádáme o objednání na tel. č. + 420 384 351 132 či 133, 134.

Odbor životního prostředí

Vydávání rybářských a loveckých lístků bude probíhat pouze v úřední dny po předchozím objednání na tel. č. + 420 384 351 280.

Město Jindřichův Hradec