15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Články

Jaký bude březen 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)

Tento výklad je pouze obecným výkladem měsíce s energií čísla 6. Pokud se vám bude zdát, že se v tomto roce výklad měsíce s energií čísla 6 opakuje, je to tak v pořádku. V čínské numerologie je opakující se cyklus 9 (tedy energie čísel se pravidelně opakují od čísla 1 do čísla 9).

Jaký bude březen 2021?

Podívejme se na březen 2021 numerologicky

Rok: 2021 je součtem čísel 2+2+1=5

Měsíc: 3

Součet: 3+5=8

Osmička reprezentuje planetu Saturn. Bůh Saturn, v mytologii, byl bohem zemědělství, sklizně a času.

V numerologii je číslo 8 číslem vůle a individuality, intenzity, hloubky, učení, karmické povinnosti, materiálního blahobytu a bohatství, originality, prudkosti, představivosti, rozhodnosti. V tomto měsíci pro nás může být priorita materiální a hmotné zabezpečení. Buď se budeme věnovat k jeho rozšiřování a shromažďovaní, nebo se budeme radovat z odměn získaných za naše vynaložené úsilí předešlých měsíců.

V tomto měsíci – březnu– můžeme uplatnit naše skryté vlastnosti, jednou z nich může být organizační talent, schopnost. Můžeme mít i vyšší odvahu věci, situace pojmenovat správnými jmény a nebát se tyto pravdy vyslovit. Energie čísla osm vede k bohatství, úspěchu, seberealizaci, poznání své vlastní hodnoty. Předně je třeba být v tomto měsíci – pod energií čísla 8 – pravdomluvní, čestní, neubližovat slovem ani myšlenkou svým protivníkům. Jen čestným jednáním (bojem) lze dosáhnout spravedlivého vítězství.

Saturn – jedním z potomků bohyně Gaii, na jehož počest se každoročně slavily saturnálie – svátky zimního slunovratu. Oslavujme tedy i my radosti a zisky za naše dosažené úsilí a nezapomínejme myslet i na chudší, hladové měsíce roku.

Využijte číslo osm k hromadění majetku čestnou cestou, rozvíjejme své aktivity v obchodu a podnikání. Pří své úsilí nemysleme pouze sami na sebe, ale také na naše blízké, rodinu, přátele, zaměstnance. Vězme, že tento dar nám byl dán a je třeba zůstávat i nadále skromnými, neboť i peníze jsou jen určitá forma energie, kterou je možné předat v nezištné formě dál, dle staré moudrosti: Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno.

Číslo 8 je číslem Vlastní moci

Barva: tmavočervená, purpurová, karmínová, černá

Den: neděle

Co mě má naučit: smyslu pro spravedlnost, kreativitě, síle vést, smyslnosti

Čemu se mám odnaučit: problémům s autoritou, strachu ze selhání, hašteřivosti, nesmiřitelnosti

Co zlepšit, čemu se věnovat: obchodu, financím, politice, armádě, zákonům, podnikání

Na co si dát pozor: dominanci, nevybíravosti, netaktnosti

Čakra
Červená barva náleží kořenové čakře: motto: Naučte říkat životu ANO a vraťte se zpět ke své nahromaděné prvotní energii.

Tarot
Tarot karta číslo 8 – Síla – zakoušíme sami sebe s celým svým energetickým potenciálem, učíme se přijímat mužskou/ženskou energii, tak abychom v sobě dosáhli potenciál obou aspektů. Učíme se v sobě potlačovat nižší instinkty jako je závist, nenávist, žárlivost, chamtivost, ctižádostivost a učíme se vciťovat do druhých láskou, pochopením. Svým projevem a ve svém nitru bychom měli mít v rovnováze oba aspekty polarity – mužské a ženské – abychom byli připravení porozumět svému okolí a adekvátní silou (energii muž/žena) s potřebným citem reagovat.

Runa
Runa číslo 8 – Wunjo – radost, vítězství, zasloužená odměna, s pocitem dobré vůle a s životem, který běží hladce. Runa spolupráce, protože i případná radost bývá sdílenou emocí. Jestliže se před pravdou skrýváme, bráníme si tak příležitosti, které nás vedou k pravému štěstí. Hledáme-li pravdu, dojdeme ke štěstí.

Číslo 8 – Úcta k sobě samému

Čerpám z moci okamžiku a žiji si svůj vlastní kreativní potenciál – pro výzvy svých bližních, k upevnění vlastní moci, získávám tak vážnost a úctu k sobě samému.

V případě zájmu vlastního numerologického výkladu můžete použit.

V případě zájmu vlastního numerologického výkladu mě můžete kontaktovat na [email protected] nebo www.vykladkartetjh.webnode.cz

Hodně úspěchů v měsíci březen vám všem přeje Marta Viola

KOUZLA JH – ATELIER MARTA – KARTY OD MARTY – čarovný krámek vůní, bylinek a kouzel