18.6 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Jaký bude listopad 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)

Tento výklad je pouze obecným výkladem měsíce s energií čísla 6. Pokud se vám bude zdát, že se v tomto roce výklad měsíce s energií čísla 6 opakuje, je to tak v pořádku. V čínské numerologie je opakující se cyklus 9 (tedy energie čísel se pravidelně opakují od čísla 1 do čísla 9).

Podívejme se na listopad 2021 numerologicky

Rok: 2021 je součtem čísel 2+2+1=5

Měsíc: 11

Součet: 11+5=16=1+6=7

Sedmička reprezentuje planetu Neptun. Bůh Neptun, v mytologii, bohem sladkých vod, vodních živlů a moří. Rozpoutává bouře, vyvolává zemětřesení.

V numerologii je číslo 7 číslem cesty a okultismu, intuice, oduševnělosti, citlivosti, duchovna, snění, přemýšlivosti. Více se věnujeme poznáváním pravdy, hledání odpovědí na naše otázky, skrytých poznáních, hledání toho, co je mezi nebem a zemí.

V tomto měsíci – listopadu – se nám mohou odkrýt skryté pravdy, můžeme mít pocit, že se nám nic nedaří (číslo sedm v sobě nese karmickou zátěž), je možné ochlazené v citech, ztráta finančních jistot, úrazy, nemoc. Všechna negativa, která se nám v tomto měsíci přihodí, od nás odebírají to, co je pro nás nevhodné, co nás brzdí v dalším vývoji. Jakákoliv ztráta, zbrzdění nás směřuje k tomu, věnovat se sami sobě a hledat pravdu skrytou v nás samých a tím si i uvědomit svou vlastní hodnotu. Tento měsíc nás vede k rozvaze, snaží se nás varovat před unáhlenými činy a skutky, učí nás trpělivosti a rozvaze.

Neptun (Poseidon) – bůh bouří a zemětřesení. Vězte, že po každé katastrofě vyjde slunce a živelnou pohromou se vyčistí zrno od plev, tak, aby mohlo vzniknout nové rašení a poté i bohatá úroda.

Využijte číslo sedm k poznání sama sebe, vnímání jemných náznaků a znamení, která jsou nám posílána na mimosmyslových vlnách. Všímejme si svého okolí a přemýšlejme nad tím, co se vám v poslední době děje. Věřme neboť věř a víra tvá tě uzdraví. Tento měsíc je vhodný poznat skryté úmysly svého okolí a odstranit tak pomyslná zrna od plev.

Číslo 7 je číslem Životní naplnění

Barva: fialová

Den: sobota

Co mě má naučit: sebedůvěře, radosti ze života, myšlenkám na blahobyt, ochotě pomáhat

Čemu se mám odnaučit: nízkému sebevědomí, strachu z chudoby, myšlenkám na zisk, uzavřenosti

Co zlepšit, čemu se věnovat: léčení, poradenství, jasnovidectví, astrologii, hudbě, duchovnu

Na co si dát pozor: introvertnosti, apatie, nestálosti

Čakra

Fialová barva náleží korunní čakře: motto: Naučte se navázat skutečný kontakt s božstvím, prožívejte spiritualitu v plném rozsahu.

Tarot

Tarot karta číslo 16 – Věž – symbol společnosti, která se z arogance a nevědomosti staví do pozice pupku světa, ale také karta, která v sobě nese naději. Je třeba si projít – zažít a přežít – své životní, materiální, duchovní, duševní, psychické ztráty a zvraty, které nás v našem vlastním nitru nemohou zasáhnout. Vede nás k poznání, že víra (v Boha, Odsud, Život, Univerzum), v její nejvyšší moudrosti nám dává sílu prožívat zkušenosti, zmoudřit, dozrát, dospět.

Runa

Runa číslo 16 – Sowillo – duch života, úplná duchovní bdělost, nekonečná energie. Runa zdraví a hřejivá na duši. Vnímáme svět jasněji, dostáváme dar porozumění. Dává nám sílu učit se celistvosti, duchovní bdělosti. Pomáhá nám dotahovat věci a situace do zdárného konce, bývá světlem na konci pomyslného temného tunelu.

Číslo 7 – Sebedůvěra

Nyní a stále důvěřuji toku života a vím, že jsem v každém okamžiku chráněn a zaopatřen a mě provází životní naplnění.

V případě zájmu vlastního numerologického výkladu můžete použit.

[email protected]

nebo

www.vykladkartetjh.webnode.cz

Hodně úspěchů v měsíci říjnu vám všem přeje Marta Viola

 

KOUZLA JH – ATELIER MARTA – KARTY OD MARTY – čarovný krámek vůní, bylinek a kouzel