22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Jindřichův Hradec díky recyklaci elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí

Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město Jindřichův Hradec obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.

Jindřichův Hradec díky recyklaci elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředíZ Cerfitikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané města v loňském roce vyřadili 52 643,42 kg elektra. Tím, že se vybrané elektrospotřebiče následně předaly k recyklaci, naše město uspořilo 736,42 MWh elektřiny, 41 345,56 litrů ropy, 3 241,21 m3 vody a 26,89 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 153,01 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 672,01 tun.

Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

V současné době je v České republice prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více, než např. v sousedním Rakousku. V Jindřichově Hradci je možné odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče na sběrném dvoře U Cihelny. Drobné elektro je možné vhodit i do červených kontejnerů, které jsou rozmístěné po městě. Děkujeme všem, kterým není životní prostředí lhostejné.

Ing. Vendula Talknerová