Aktuálně

Jindřichův Hradec hledá městského architekta

Rada města schválila zadání výběrového řízení na pozici městského architekta. Architekt bude externím odborným konzultantem města. Konkrétně bude mít na starosti konzultační, poradenskou a informační činnost v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí, památkové péče a rozvoje města v samostatné a přenesené působnosti. Podrobnosti a podmínky výběrového řízení zde.

Fotka od Jean-Paul Jandrain z Pixabay

Městský architekt bude mít na starosti spolupráci při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města Jindřichův Hradec a jeho místních částí, konzultační a poradenskou činnost pro jednotlivé odbory MěÚ Jindřichův Hradec, volené zástupce města, investory, podnikatele, majitele nemovitostí a veřejnost. Kritický náhled a neotřelé podněty budou vítány při přípravě strategických dokumentů města, to vše za účelem naplnění základní vize města Jindřichův Hradec. Předpokládáme, že městský architekt by měl začít pro Jindřichův Hradec pracovat v 1. čtvrtletí příštího roku.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec