18.6 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Jindřichův Hradec hledá městského architekta

Rada města schválila zadání výběrového řízení na pozici městského architekta. Architekt bude externím odborným konzultantem města. Konkrétně bude mít na starosti konzultační, poradenskou a informační činnost v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí, památkové péče a rozvoje města v samostatné a přenesené působnosti. Podrobnosti a podmínky výběrového řízení zde.

Fotka od Jean-Paul Jandrain z Pixabay

Městský architekt bude mít na starosti spolupráci při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města Jindřichův Hradec a jeho místních částí, konzultační a poradenskou činnost pro jednotlivé odbory MěÚ Jindřichův Hradec, volené zástupce města, investory, podnikatele, majitele nemovitostí a veřejnost. Kritický náhled a neotřelé podněty budou vítány při přípravě strategických dokumentů města, to vše za účelem naplnění základní vize města Jindřichův Hradec. Předpokládáme, že městský architekt by měl začít pro Jindřichův Hradec pracovat v 1. čtvrtletí příštího roku.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec