26.2 C
Jindřichův Hradec
16.07. 2024
Články

Letní soutěž „Kostka cukru na tripu“

Po předchozích dvou ročnících soutěže si pro vás naše infocentrum v Dačicích připravilo pokračování soutěže „Kostka cukru na tripu 2024“. Léto a čas dovolených se rychle blíží. Fotíte rádi, jste soutěživý typ? V tom případě je soutěž určena právě vám.

Základní podmínky soutěže:

 • Zašlete na e-mailouvu adresu [email protected] fotografie kostky cukru z jakéhokoliv výletu v rámci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Z jedné e-mailové adresy bude do soutěže zařazeno maximálně 5 zaslaných fotografií.
 • Heslo letní soutěže „Kostka cukru na tripu 2024“!
 • Připojte své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a místo odkud foto pochází
 • Ze zaslaných fotografií vylosujeme v pátek 27. 9. 2024, na Světový den cestovního ruchu, tři výherce, kteří od nás získají hodnotné ceny.
 • Na fota z vašich tripů se těší Infocentrum Dačice
 • Propagační (leták ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 2.36 MB)

Úplné znění pravidel Letní soutěže „Kostka cukru na tripu 2024“ (zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 64.38 kB)

 1. Letní soutěž „Kostka cukru na tripu 2024“ pořádá město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ 00246476, (dále jen „Pořadatel“).
 2. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotografie kostky cukru z jakéhokoliv výletu v rámci domácího i zahraničního cestovního ruchu a povinných údajů (jméno, příjmení a e-mailová adresa soutěžícího) na e-mailovou adresu [email protected]. Z jedné e-mailové adresy bude do soutěže zařazeno maximálně 5 zaslaných fotografií.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografii, která neodpovídá zadanému tématu soutěže, obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jinak v rozporu s dobrými mravy a mohla by poškodit dobré jméno pořadatele. Dále si pořadatel vyhrazuje právo vyřadit fotografii, u které byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek soutěže.
 4. Soutěžní fotografie mohou být zveřejněny na oficiální webové stránce města Dačic v záložce Letní soutěž a na sociální síti Facebook v albu fotografií s názvem letní soutěž „Kostka cukru na tripu 2024“.
 5. Vzhledem k volnému přístupu k fotografii na internetu neodpovídá pořadatel soutěže za jejich případné stažení a užití třetími osobami.
 6. O výhercích na prvních třech místech rozhodne losování v pátek 27. 9. 2024 na Světový den cestovního ruchu.
 7. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvedl při zaslání soutěžní fotografie, a to nejpozději do 30. 9. 2024. V infor-mačním e‐mailu bude obsaženo sdělení místa, času a způsobu předání ceny.
 8. Výherci soutěže obdrží věcné ceny z oblasti cestování a turistiky v celkové hodnotě max. 7.000,00 Kč.
 9. Účast v soutěži je dobrovolná a zasláním fotografie na uvedenou adresu vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.
 10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní ceny soudní cestou je vyloučeno. Na případné reklamace se nebere zřetel.
 11. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své údaje pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 12. Soutěž organizačně po celou dobu jejího trvání zajišťuje odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Dačice.
 13. Zasláním fotografie s osobními údaji vyjadřuje účastník soutěže svůj výslovný souhlas s použitím fotografie k propagačním účelům města Dačice. Pořadatel soutěže může některé fotografie zaslané do soutěže „Kostka cukru na tripu 2024“ použít v propagačních materiálech a při nekomerční propagaci města.
 14. Zasláním fotografie s osobními údaji vyjadřuje účastník soutěže souhlas s jejich zpraco-váním tj. jméno, příjmení a e-mailovou adresu a se zveřejněním jména a příjmení v Dačickém zpravodaji a na webu www.dacice.cz popřípadě Facebooku. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.dacice.cz/mestsky-urad/gdpr/.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže.

Kostka cukru na tripu 2023

Moc nás těší váš zájem o naši soutěž. Nafotili jste nám v roce 2023 totiž úžasných 128 míst v ČR i v zahraničí. Kostka cukru se podívala do Krušných hor, na Šumavu, do Znojma, ale také sjela řeku Vltavu, nebo strávila dovolenou v Chorvatsku, Bulharsku, Francii a například v Egyptě .
Děkujeme.
Město Dačice