15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Články

Nadační fond rozvoje města podpořil výrobu ochranných štítů pro školy

Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec přispěl částkou 30 tis. Kč dobrovolným 3D tiskařům z Jindřichova Hradce. Ti příspěvek využijí k výrobě obličejových štítů pro žáky I. stupně a jejich pedagogy všech šesti základních škol. Ministerstvo zdravotnictví k dnešnímu dni předpokládá, že od 25. května budou umožněny osobní přítomnost žáků I. stupně základních škol a jejich organizované zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Jindřichohradečáci tisknou ochranné štíty na 3D tiskárnách
Foto: Muzeum Jindřichohradecka

Na základě společného jednání mezi zástupci 3D JH tiskařů, vedením 1. ZŠ (ta mj. poskytla rovněž 3D tiskárnu) a místním pracovištěm krajské hygienické stanice vznikl záměr vybavit každou jindřichohradeckou základní školu počtem cca 300 štítů. V tento moment se počítá dle opatření ministerstva zdravotnictví s tím, že na I. stupni vzniknou 15 členné dětské skupiny (jedno dítě na lavici). Předpokládaný počet necelých 2 tisíc štítů by měl být dostatečný.

Odlehčené štíty, zohledňující dětskou fyziognomii, budou sloužit dětem během organizované činnosti ve školském zařízení. Poté budou štíty vydezinfikovány a nově připraveny na následující den. Dezinfekce od lokálního producenta je součástí dodávky.

Štíty umožní dětem ve srovnání s rouškami komfortnější ochranu obličejové částí a zároveň nezakryjí jejich mimiku. To je žádoucí zejména při výuce cizích jazyků, logopedickém nácviku i běžné práci s emocemi.

Skupina 3D tiskařů z Jindřichova Hradce, stále fungující na dobrovolnické platformě, za dobu svého působení vyprodukovala a předala k užívání přes 2 tisíce štítu. Finance získané formou darů a sponzoringu slouží nejen na pořízení vstupního výrobního materiálu, ale i k obnově komponentů enormně zatěžovaných tiskáren, jež nejsou svými parametry primárně určené k hromadné produkci.

Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec vznikl v roce 1999 za účelem opatřování a přerozdělování peněžních prostředků pro trvalé zvelebování města Jindřichův Hradec, zachování historických hodnot města a jejich zpřístupňování veřejnosti. Dále se aktivity fondu zaměřují také na rozvoj zdravotnických služeb a sociálních cílů města, realizaci ekologického programu města, propagaci města, podporu rozvoje mládeže v oblasti vzdělání, kultury a sportu, popř. jinou výše neuváděnou činnost, která vede k všeobecnému rozvoji města.

Petr Kolář – Město J.Hradec