15.6 C
Jindřichův Hradec
30.09. 2023
Články

Neváhejte a přihlaste se do soutěže „Hradec kvete – díky Vám!“

Město Jindřichův Hradec vyhlásilo 2. ročník soutěže „Hradec kvete – díky Vám!“ Pro všechny zájemce z řad nepodnikatelské i podnikatelské veřejnosti probíhá již od 29. 4. 2019 II. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu v našem městě.

Neváhejte a přihlaste se do soutěže "Hradec kvete – díky Vám!"Město Jindřichův Hradec vyhlásilo II. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkónů, domů, předzahrádek Hradec kvete – díky Vám! Zájemci mohou soutěžit v následujících čtyřech kategoriích:

  • I. výzdoba provozoven a sídel firem, restauračních zahrádek
  • II. výzdoba RD – květinová výzdoba oken, balkónů a předzahrádek
  • III. výzdoba panelových a bytových domů
  • IV. navrhněte ocenění osoby či firmy, která se významně podílí na zlepšení životního prostředí v J. Hradci (dobrovolně se stará o zeleň ve svém okolí, svou činností přispívá ke zlepšení životního prostředí.

Pravidla soutěže:

Do soutěže se může přihlásit každý majitel či uživatel domu nebo bytu v Jindřichově Hradci a jeho místních částech. Pro splnění podmínek musí být výzdoba viditelná z veřejného prostranství. Přihlášku je možno odeslat elektronicky na email: [email protected], nebo předat osobně v označené obálce „HRADEC KVETE DÍKY VÁM“ na podatelnu města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, J. Hradec, případně na Informační centrum v Panské ulici.

Přihláška musí obsahovat:

• Jméno a adresu, telefon nebo e-mail, označení soutěžní kategorie
• Popis květinové výzdoby s přesným určením místa umístění
• Fotodokumentaci – max. 2 fotografie – veškeré fotografie musí být z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa
• Přihlášením do soutěže dává účastník souhlas se zveřejněním fotek a zpracováním osobních údajů.

Termín pro podávání přihlášek: 29. 4. – 31. 8. 2019

Všechny soutěžní fotografie v kategoriích I.- III. budou po celé září vyvěšeny na stránkách města J. Hradec www.jh.cz, kde bude probíhat veřejné hlasování. 3 fotografie s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii, a návrhy z kategorie IV. budou předloženy komisi životního prostředí, která vybere celkové vítěze v jednotlivých kategoriích.