20.4 C
Jindřichův Hradec
19.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 1. března 2020?

7. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 1. března 2021

  • Město požádá o dotaci na pořízení zásahových rukavic pro Jednotku SDH Jindřichův Hradec

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje. Dotační program se zaměřuje na finanční podporu vybraných jednotek obcí a zkvalitnění technické akceschopnosti, což znamená například pořízení vybrané požární techniky a materiálně technického vybavení jednotek. Město pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec za pomoci dotace pořídí technické rukavice Cestus Deep III PRO 17 kusů, zásahové rukavice ESKA Jupiter 5E 5 kusů, zásahová přilba Rosenbauer Heros TITAN FIRE 4 kusy, Easy Fix EVO2 – přístroj pro fixaci hadicových spojek a 7 kusů hadic.

  • Muzeum Jindřichohradecka prodloužilo městu výpůjčku pěti historických předmětů

Město Jindřichův Hradec má od roku 2006 v dlouhodobé výpůjčce od Muzea Jindřichohradecka pět historických artefaktů. Smlouva o výpůjčce u všech předmětů skončila ke konci minulého roku. Ředitel muzea i Rada města souhlasila s dodatkem ke smlouvám, kterým se doba výpůjčky prodlužuje do konce roku 2025. Konkrétně se to týká výdusku sochy sv. Jana Nepomuckého od Františka Häckela v Nežárecké ulici, pomníku 75. pěšího pluku rakousko-uherské armády od sochaře Kabeše na městském hřbitově, obrazu Františka Vítovského Jindřichův Hradec – panorama, který je umístěn v kanceláři starosty města, kanónu s lafetou a sochy sv. Václava od Bohuslava Schnircha ve Výstavním domě Stará radnice.

  • Chodník v Dolní Radouni bude levnější. Opěrná gabionová zeď se nakonec dělat nebude

V projektu na stavbu nového chodníku v Dolní Radouni bylo původně řešeno umístění zastávek tak, že ta ve směru na Jindřichův Hradec byla se zálivem. To vyžadovalo stavbu opěrné zdi z takzvaných gabionů o rozměrech 3×30 metrů. Po projednání projektu odborem dopravy a Policií ČR bylo navrhnuto, aby tato zastávka byla posunuta asi o 170 metrů směrem k Jindřichovu Hradci. V tomto místě už nebude potřeba budovat záliv ani opěrnou zeď. Stávající čekárna bude odstraněna. U zastávky ve směru na Kostelní Radouň bude vybudováno nástupiště a přechod. Současně nově projekt počítá s propustnou dlažbou na části chodníku, jako ochranu kořenových systémů přilehlých vzrostlých stromů. Cena projektu se těmito změnami zvýšila ze 406 600 Kč na 426 600 Kč bez DPH. Tím, že se ale nebude budovat záliv a opěrná zeď, dojde k úspoře při stavbě chodníku zhruba 300 000 Kč.

  • Vítězná firma na opravu Václavské ulice od zakázky odstoupila. Třetí etapu rekonstrukce této komunikace tak provede společnost Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Z výběrového řízení na třetí etapu rekonstrukce Václavské ulice vyšla jako vítěz firma SATES ČECHY s.r.o. z Telče, protože nabídla z pěti zúčastněných nejnižší cenu 11,7 mil. bez DPH. Vybraný dodavatel ale zaslal omluvu, že z kapacitních důvodů není schopen plnit veřejnou zakázku. Rada města tak schválila uzavření smlouvy s firmou, která se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě, a to Jindřichohradecké montáže s.r.o. Tato firma rekonstrukci provede za 13,3 mil Kč bez DPH. Cena včetně DPH bude 16 mil. Kč. I když je to vyšší částka, než za kterou měla stavbu provést první vybraná firma, pořád se jedná o příznivou cenu. V rozpočtu města je na akci počítáno s částkou 19 mil. Kč. Rekonstrukce v úseku od křižovatky s ulicí U Nemocnice po křižovatku s ulicí Československých legií začne 19. dubna a hotovo by mělo být do konce září.

  • Stezka pro chodce a cyklisty v Radouňce se začne stavět 1. dubna. Na stavbu město získalo dotaci

Do výběrového řízení na stavbu stezky pro chodce a cyklisty spojující lokalitu „stará“ Radouňka s lokalitou Na Kopečku se přihlásilo pět firem. Vítězem se stala společnost Pozemní stavby Telč s.r.o., která nabídla nejnižší cenu, a to 1,3 mil. Kč bez DPH. Stezka bude dlouhá 300 metrů a široká 2,5 metru. Součástí projektu je i odvodnění navržené stezky a části stávající silnice třetí třídy. Stavba začne 1. dubna a skončí 31. května. Na vybudování stezky získalo město dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1,9 mil. Kč. Skutečná výše poskytnuté a vyplacené dotace bude stanovena na základě skutečně vynaložených způsobilých výdajů ve výši 95 %.

  • Město Jindřichův Hradec vyvěsí vlajku pro Tibet

Město Jindřichův Hradec se připojí k akci „Vlajka pro Tibet“ a ve středu 10. března vyvěsí na radnici v Klášterské ulici tibetskou vlajku, jako projev solidarity se zemí, kde jsou již 62 let potlačována lidská práva. Česká republika se poprvé k této akci připojila již v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice. Město Jindřichův Hradec akci podpořilo i v minulých letech.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí