Aktuálně

O čem rozhodovali radní 13. listopadu 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. listopadu 2019 sešli na své 36. schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Ing. Bohumil Komínek (ČSSD).

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce objektu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města (JSDHM)
Proměna města I. (Proměny města po požáru 1801 - kapitola první) - Jindřichův Hradec ilustrační
Ilustrační foto

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektů na pozemku p. č. 2364/17 a p. č. 2364/18. Na objektu p. č. 2364/17 bude provedeno nové dispoziční řešení sociálního zázemí, nové dispoziční řešení místností, úprava vstupu do objektu, nové kazetové podhledy, podlahy z dlažby a výmalba v celém objektu. Dále bude provedena výměna oken a dveří, očištění fasády, lokální opravy a nový nátěr fasádní barvou. Objekt na pozemku p. č. 2364/18 bude upraven pro potřeby parkování požární techniky, osazeny dvoje sekční vrata, okna a umístěno sušící zařízení. V obou objektech bude provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a silnoproudých rozvodů, úprava rozvodu vytápění a plynu. Bude provedena rovněž nová přípojka dešťové kanalizace. Dále bude provedena úprava vjezdu do areálu a osazena nová automatická brána. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 999 tis. Kč bez DPH, termín realizace: 2. 3. 2020 – 29.1.2021..

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Výměna oken boční a čelní fasády na ZŠ Štítného ulice

V důsledku odstoupení vítězné firmy od přidělené zakázky výměny oken v dotčené škole na konci předchozího školního roku a na základě usnesení zastupitelstva města schválila rada města návrh zadání nové veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je oprava jihovýchodního a jihozápadního průčelí včetně nátěrů fasády a výměny stávajících oken za nová. Dále budou vyměněna dvě okna v přízemí objektu v prostoru skladu dílen a zazděny vstupní dveře v obvodové stěně tohoto skladu. Současně bude vyměněn i spodní díl hlavních vstupních dveří do objektu z ulice Štítného. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 303 tis. Kč bez DPH, termín realizace realizace: 20. 6. 2020 – 30. 8. 2020.

  • Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu – snížení nákladů

Rada města schválila dne 3. 7. 2019 uzavření smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu. Zhotovitelem díla je firma Jindřichohradecká stavební s.r.o. Cena dle smlouvy o dílo činí 1 888 113,- Kč bez DPH, termín dokončení díla byl stanoven na 31. 10. 2019. V současné době jsou již práce dokončeny, dílo bylo převzato a byly uzavřeny kalkulace méně a víceprací. Kalkulace jsou vyčísleny ve změnovém listu stavby č.1. Rada města projednala návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0848/2019, kterým se snižuje cena díla o 254 180,- Kč bez DPH na 1 633 933,- Kč bez DPH. Snížení ceny díla bylo dosaženo změnou některých gastronomických zařízení, která byla provedena s ohledem na charakter provozu zařízení. Návrh na změnu některých částí gastronomického zařízení byl přednesen již při hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Naopak drobné vícenáklady představovaly některé truhlářské, elektroinstalační, malířské a natěračské práce. Rada města schvaluje návrh dodatku.

  • Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus

Dne 30.11.2019 vyprší platnost Smlouvy o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus. JIKORD plus je jednodenní papírová jízdenka v ceně 250 Kč, která platí ve veřejné dopravě na území Jihočeského kraje, a to celoročně. Na tuto jízdenku je možné cestovat všemi vlaky ČD (včetně rychlíků) a GW Train Regio, MHD ve všech městech a regionálními i některými dálkovými autobusy smluvních dopravců. Jízdenku můžete využít především k rodinným výletům (o víkendu platí pro 2 dospělé osoby a 3 děti 0-15 let) nebo k delším cestám v rámci kraje (v pracovní dny platí pro 1 dospělého a 1 dítě 0-15 let). Při předložení jízdenky v den její platnosti u smluvních obchodních partnerů lze navíc získat zajímavé slevy na vstupném. Jízdenku zakoupíte na železničních stanicích, autobusových nádražích u smluvních dopravců a ve vybraných turistických informačních centrech. Další smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 12. 2019 do 11. 12. 2021. V našem případě se týká možnosti použití MHD v Jindřichově Hradci. Rada města schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus podle předloženého návrhu.

  • Umístění uměleckého objektu v Husových sadech – Jinohrátky

Rada města schvaluje umístění uměleckého objektu v rámci IV. ročníku Jinohrátek na části pozemku p.č. 1559 v k.ú. Jindřichův Hradec v termínu od 29. 11. 2019 do 6. 1. 2020 dle níže předloženého návrhu:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít