14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 13. listopadu 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. listopadu 2019 sešli na své 36. schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Ing. Bohumil Komínek (ČSSD).

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce objektu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města (JSDHM)
Proměna města I. (Proměny města po požáru 1801 - kapitola první) - Jindřichův Hradec ilustrační
Ilustrační foto

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektů na pozemku p. č. 2364/17 a p. č. 2364/18. Na objektu p. č. 2364/17 bude provedeno nové dispoziční řešení sociálního zázemí, nové dispoziční řešení místností, úprava vstupu do objektu, nové kazetové podhledy, podlahy z dlažby a výmalba v celém objektu. Dále bude provedena výměna oken a dveří, očištění fasády, lokální opravy a nový nátěr fasádní barvou. Objekt na pozemku p. č. 2364/18 bude upraven pro potřeby parkování požární techniky, osazeny dvoje sekční vrata, okna a umístěno sušící zařízení. V obou objektech bude provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a silnoproudých rozvodů, úprava rozvodu vytápění a plynu. Bude provedena rovněž nová přípojka dešťové kanalizace. Dále bude provedena úprava vjezdu do areálu a osazena nová automatická brána. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 999 tis. Kč bez DPH, termín realizace: 2. 3. 2020 – 29.1.2021..

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Výměna oken boční a čelní fasády na ZŠ Štítného ulice

V důsledku odstoupení vítězné firmy od přidělené zakázky výměny oken v dotčené škole na konci předchozího školního roku a na základě usnesení zastupitelstva města schválila rada města návrh zadání nové veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je oprava jihovýchodního a jihozápadního průčelí včetně nátěrů fasády a výměny stávajících oken za nová. Dále budou vyměněna dvě okna v přízemí objektu v prostoru skladu dílen a zazděny vstupní dveře v obvodové stěně tohoto skladu. Současně bude vyměněn i spodní díl hlavních vstupních dveří do objektu z ulice Štítného. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 303 tis. Kč bez DPH, termín realizace realizace: 20. 6. 2020 – 30. 8. 2020.

  • Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu – snížení nákladů

Rada města schválila dne 3. 7. 2019 uzavření smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu. Zhotovitelem díla je firma Jindřichohradecká stavební s.r.o. Cena dle smlouvy o dílo činí 1 888 113,- Kč bez DPH, termín dokončení díla byl stanoven na 31. 10. 2019. V současné době jsou již práce dokončeny, dílo bylo převzato a byly uzavřeny kalkulace méně a víceprací. Kalkulace jsou vyčísleny ve změnovém listu stavby č.1. Rada města projednala návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0848/2019, kterým se snižuje cena díla o 254 180,- Kč bez DPH na 1 633 933,- Kč bez DPH. Snížení ceny díla bylo dosaženo změnou některých gastronomických zařízení, která byla provedena s ohledem na charakter provozu zařízení. Návrh na změnu některých částí gastronomického zařízení byl přednesen již při hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Naopak drobné vícenáklady představovaly některé truhlářské, elektroinstalační, malířské a natěračské práce. Rada města schvaluje návrh dodatku.

  • Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus

Dne 30.11.2019 vyprší platnost Smlouvy o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus. JIKORD plus je jednodenní papírová jízdenka v ceně 250 Kč, která platí ve veřejné dopravě na území Jihočeského kraje, a to celoročně. Na tuto jízdenku je možné cestovat všemi vlaky ČD (včetně rychlíků) a GW Train Regio, MHD ve všech městech a regionálními i některými dálkovými autobusy smluvních dopravců. Jízdenku můžete využít především k rodinným výletům (o víkendu platí pro 2 dospělé osoby a 3 děti 0-15 let) nebo k delším cestám v rámci kraje (v pracovní dny platí pro 1 dospělého a 1 dítě 0-15 let). Při předložení jízdenky v den její platnosti u smluvních obchodních partnerů lze navíc získat zajímavé slevy na vstupném. Jízdenku zakoupíte na železničních stanicích, autobusových nádražích u smluvních dopravců a ve vybraných turistických informačních centrech. Další smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 12. 2019 do 11. 12. 2021. V našem případě se týká možnosti použití MHD v Jindřichově Hradci. Rada města schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus podle předloženého návrhu.

  • Umístění uměleckého objektu v Husových sadech – Jinohrátky

Rada města schvaluje umístění uměleckého objektu v rámci IV. ročníku Jinohrátek na části pozemku p.č. 1559 v k.ú. Jindřichův Hradec v termínu od 29. 11. 2019 do 6. 1. 2020 dle níže předloženého návrhu:

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L