Aktuálně

O čem rozhodovali radní 15. ledna 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 15. ledna 2020 sešli na své 2. schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

  • Rolba na úpravu ledové plochy
Ilustrační foto

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. přidělení zakázky na dodání nové rolby firmě TT Ice-snow s.r.o. z Prahy. Cena zakázky činí 3 300 000 Kč bez DPH. Jedná se o pořízení nové rolby jako náhrada za stávající rolbu (z roku 2005), která se nachází za hranicí své životnosti. Nová rolba bude využívat bezemisní pohon – lithiové baterie.

  • Užitkové vozidlo – nosič vysokozdvižné plošiny

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. návrh zadání zakázky na dodání užitkového vozidla – nosiče vysokozdvižné plošiny. Toto vozidlo bude pořízeno jako náhrada za stávající vozidlo s plošinou VW Crafter (rok výroby 2007), které slouží pro údržbu veřejného osvětlení. Dojde pouze k výměně nového vozidla (podvozku), které bude osazeno stávající, nadále zcela vyhovující, plošinou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 100 000 Kč bez DPH.

  • Prezentace města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2020

Rada města schválila účast města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2020. Jindřichův Hradec se pravidelně prezentuje na tuzemských i zahraničních veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Díky aktivní spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a JCCR (Jihočeská centrála cestovního ruchu) se město účastní jako spoluvystavovatel v rámci Jihočeské expozice na veletrzích: Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha. V roce 2020 se budeme prezentovat na společném pultu jako nedílná součást turistické oblasti Česká Kanada. Výhoda tohoto přístupu spočívá v umístění pultu pod hlavičkou jednotného marketingu Jihočeského kraje a také v ceně, která se pohybuje okolo cca 15 000,- Kč za každý veletrh. V případě, že by naše město vystavovalo samostatně, by se cena za účast na jednotlivé akci pohybovala řádově mezi 150 000 až 200 000 Kč. Významného partnera v oblasti propagace našeho města představuje také Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace (DSO ČI). Město Jindřichův Hradec je členem České inspirace od roku 2001. V rámci marketingového plánu pro rok 2020 schválila Valná hromada DSO ČI účast na mnoha dalších veletrzích a výstavách. Účast je hrazena plně ze schváleného rozpočtu DSO ČI. Jedná se o možnost prezentovat naše město v rámci sdružení v expozici Czech Tourismu, která je považována za nejprestižnější v rámci propagace České republiky jak na tuzemských výstavách, tak i těch v zahraničí. Na všech veletrzích a výstavách jsou prezentovány propagační materiály města Jindřichův Hradec – mapy, průvodce, kalendáře akcí, propagační materiály od partnerů – Dům gobelínů, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, St. hrad a zámek JH, obchodní centrum sv. Florián, JHMD, nabídka služeb a ubytování ve městě i v okolí.

  • Veřejné osvětlení (VO) Radouňka Samoty

Rada města schválila vybudování 5 ks stožárů s led svítidly v dotčené lokalitě. V uplynulém období provedla společnost E.ON Distribuce a.s. přeložku vedení nízkého napětí. Vzdušné vedení elektrického proudu bylo uloženo do země. Do stejného výkopu byl uložen i kabel sloužící k napájení veřejného osvětlení. Při provádění přílože kabelu VO došlo k úspoře finančních prostředků na zemních pracích oproti případu, kdyby se pokládka kabelu VO realizovala samostatně. Náklady investiční akce činí 200 000 Kč.

  • Osika – hygienické zařízení

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), jejímž předmětem jsou stavební úpravy a nástavba stávajícího hygienického zařízení letního tábora Osika (majetek města). Jedná se o zděnou jednopodlažní stavbu o velikosti 12,4 x 7,3 m zastřešenou pomocí dřevěných sbíjených sedlových vazníků s plechovou střešní krytinou. Předpokládaná hodnota a termín realizace VZMR: 2 687 tis. Kč bez DPH, 1. 3. 2020 – 29. 5. 2020.

  • Sadové úpravy v objektu Hvězdárny

Rada města schválila zadání VZMR, jejímž předmětem jsou sadové úpravy – výsadba stromů, keřů, trvalek a založení trávníku, dále pak vybudování chodníků a dodávka mobiliáře. Součástí zakázky je i odstranění stávající vegetace a následná péče po dobu 3 let. Předpokládaná hodnota a termín realizace VZMR: 2 000 000 Kč bez DPH, 16. 3. 2020 – 15. 5. 2020.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít