7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 15. ledna 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 15. ledna 2020 sešli na své 2. schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

  • Rolba na úpravu ledové plochy
Ilustrační foto

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. přidělení zakázky na dodání nové rolby firmě TT Ice-snow s.r.o. z Prahy. Cena zakázky činí 3 300 000 Kč bez DPH. Jedná se o pořízení nové rolby jako náhrada za stávající rolbu (z roku 2005), která se nachází za hranicí své životnosti. Nová rolba bude využívat bezemisní pohon – lithiové baterie.

  • Užitkové vozidlo – nosič vysokozdvižné plošiny

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. návrh zadání zakázky na dodání užitkového vozidla – nosiče vysokozdvižné plošiny. Toto vozidlo bude pořízeno jako náhrada za stávající vozidlo s plošinou VW Crafter (rok výroby 2007), které slouží pro údržbu veřejného osvětlení. Dojde pouze k výměně nového vozidla (podvozku), které bude osazeno stávající, nadále zcela vyhovující, plošinou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 100 000 Kč bez DPH.

  • Prezentace města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2020

Rada města schválila účast města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2020. Jindřichův Hradec se pravidelně prezentuje na tuzemských i zahraničních veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Díky aktivní spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a JCCR (Jihočeská centrála cestovního ruchu) se město účastní jako spoluvystavovatel v rámci Jihočeské expozice na veletrzích: Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha. V roce 2020 se budeme prezentovat na společném pultu jako nedílná součást turistické oblasti Česká Kanada. Výhoda tohoto přístupu spočívá v umístění pultu pod hlavičkou jednotného marketingu Jihočeského kraje a také v ceně, která se pohybuje okolo cca 15 000,- Kč za každý veletrh. V případě, že by naše město vystavovalo samostatně, by se cena za účast na jednotlivé akci pohybovala řádově mezi 150 000 až 200 000 Kč. Významného partnera v oblasti propagace našeho města představuje také Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace (DSO ČI). Město Jindřichův Hradec je členem České inspirace od roku 2001. V rámci marketingového plánu pro rok 2020 schválila Valná hromada DSO ČI účast na mnoha dalších veletrzích a výstavách. Účast je hrazena plně ze schváleného rozpočtu DSO ČI. Jedná se o možnost prezentovat naše město v rámci sdružení v expozici Czech Tourismu, která je považována za nejprestižnější v rámci propagace České republiky jak na tuzemských výstavách, tak i těch v zahraničí. Na všech veletrzích a výstavách jsou prezentovány propagační materiály města Jindřichův Hradec – mapy, průvodce, kalendáře akcí, propagační materiály od partnerů – Dům gobelínů, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, St. hrad a zámek JH, obchodní centrum sv. Florián, JHMD, nabídka služeb a ubytování ve městě i v okolí.

  • Veřejné osvětlení (VO) Radouňka Samoty

Rada města schválila vybudování 5 ks stožárů s led svítidly v dotčené lokalitě. V uplynulém období provedla společnost E.ON Distribuce a.s. přeložku vedení nízkého napětí. Vzdušné vedení elektrického proudu bylo uloženo do země. Do stejného výkopu byl uložen i kabel sloužící k napájení veřejného osvětlení. Při provádění přílože kabelu VO došlo k úspoře finančních prostředků na zemních pracích oproti případu, kdyby se pokládka kabelu VO realizovala samostatně. Náklady investiční akce činí 200 000 Kč.

  • Osika – hygienické zařízení

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), jejímž předmětem jsou stavební úpravy a nástavba stávajícího hygienického zařízení letního tábora Osika (majetek města). Jedná se o zděnou jednopodlažní stavbu o velikosti 12,4 x 7,3 m zastřešenou pomocí dřevěných sbíjených sedlových vazníků s plechovou střešní krytinou. Předpokládaná hodnota a termín realizace VZMR: 2 687 tis. Kč bez DPH, 1. 3. 2020 – 29. 5. 2020.

  • Sadové úpravy v objektu Hvězdárny

Rada města schválila zadání VZMR, jejímž předmětem jsou sadové úpravy – výsadba stromů, keřů, trvalek a založení trávníku, dále pak vybudování chodníků a dodávka mobiliáře. Součástí zakázky je i odstranění stávající vegetace a následná péče po dobu 3 let. Předpokládaná hodnota a termín realizace VZMR: 2 000 000 Kč bez DPH, 16. 3. 2020 – 15. 5. 2020.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L