4.6 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 2. září 2020?

Tisková zpráva z 24. zasedání rady města Jindřichův Hradec konané 2. 9. 2020

  • Rada schválila odkup budovy bývalé hospody na sídlišti Pod Kasárny. Do objektu se má přestěhovat archiv města
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada města schválila odkup bývalé hospody od společnosti JH Služby za 6 400 000 Kč. Společnost měla v úmyslu v tomto místě na sídlišti Pod Kasárny vybudovat třípodlažní bytový dům. Proti tomu se ale ohradili místní obyvatelé. Pokud odkup schválí zastupitelstvo, tak má město v plánu do objektu přestěhovat archiv města. V současné době jsou dokumenty archivovány v halách v ulici U Cihelny. Do budov ale zatéká a dostačující není ani vytápění. Objekt bývalé hospody na sídlišti Pod Kasárny by byl pro tyto účely ideální a bez větších investic je budova ihned připravena k nastěhování archiválií. Stavba v posledním období sloužila z části jako restaurace, později jako prodejna potřeb pro chovatele a z části jako prodejna použitého nábytku. Původně byl objekt postaven v roce 1970 jako prodejna potravin s restaurací. Nemovitost je napojena na přípojky elektro, vody, kanalizace a zemního plynu. Přístup je z pozemku ve vlastnictví města.

  • Rada města řešila petici proti hluku z letiště

Městu byla na začátku srpna doručena petice občanů, kteří si stěžují na nadměrný hluk způsobený leteckým provozem, který vygradoval nedávným akrobatickým mistrovstvím na jindřichohradeckém letišti. Podle petice docházelo opakovaně k porušování pravidel letového provozu spočívající v přeletech nad obytnými částmi města Jindřichův Hradec, ale i nad přilehlými místními částmi a obcemi. Docházelo podle nich například k nedodržování letové hladiny. Pod peticí se sešlo celkem 56 podpisů jednotlivých občanů. Rada města schválila odpověď na tuto petici.

Stížností na hluk z letiště v souvislosti s konaným mistrovstvím bylo hned několik. Město tyto stížnosti nepřehlíží. Akce konané na letišti byly radou města řádně schváleny. V souvislosti s nadměrným hlukem zejména sportovních letadel byla v nedávné minulosti prováděna profesionální měření, která však překročení povolených limitů nepotvrdila. Avšak nelze vyloučit, že při různých leteckých akcích jak limity, tak pravidla letového provozu nejsou dodržována. Stížnosti směřují i ke konání dalších akcí na letišti, zejména pak automobilovým. Město Jindřichův Hradec se tak dostává do situace, kdy na jedné straně je zde volání veřejnosti po konání kulturních či sportovních akcí, na druhé straně se objevují čím dál častěji nespokojené hlasy občanů, kteří se konáním podobných akcí cítí omezeni ve svém právu na pohodové bydlení.

Jako první krok k řešení této problematiky jednal starosta Ing. Jan Mlčák, MBA s Aeroklubem Jindřichův Hradec z.s. Požadavek města je, aby byly do budoucna upraveny letové dny a hodiny tak, aby například přes poledne a večer letadla nelétala. O všech akcích chce být město informováno dostatečně dopředu, abychom mohli informovat veřejnost. Prioritou města je hledání rozumné dohody. To ale neznamená, že se město vzdává do budoucna využití i restriktivnějších opatření v případě, kdyby docházelo k porušování jakýchkoli norem.

  • Expozice pamětních medailí Zuzany Růžičkové bude představena při koncertu Concertino Praga 17. září v kapli sv. Maří Magdalény

V rámci koncertu laureátů minulého ročníku Concertino Praga ve čtvrtek 17. září v kapli sv. Maří Magdalény bude představena nová expozice pamětních medailí Zuzany Růžičkové. Koncert pořádá Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové. Pamětní medaile před časem městu daroval zmíněný nadační fond. Celkem jde o 37 předmětů. Kromě pamětních medailí a plaket je to například i zlatá nebo platinová deska. Ve sbírce je například medaile od královny Alžběty II. nebo medaile Francouzské republiky. Expozice věnovaná Zuzaně Růžičková bude umístěna ve vstupním prostoru kaple.

Zuzaně Růžičkové a jejímu manželovi Viktoru Kalabisovi bylo uděleno čestné občanství města Jindřichův Hradec a oba mají také pamětní desku na budově Muzea Jindřichohradecka. Manželé totiž v našem městě trávili hodně času na svém letním domě a aktivně se zapojovali do kulturního a společenského života Jindřichova Hradce.

  • Město získalo dotaci téměř 4, 5 milionu na stavbu kanalizace v Děbolíně

Městu se podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství na stavbu kanalizace v Děbolíně ve výši 4 414 000 Kč. Stavba kanalizace a čističky odpadních vod začala v prosinci 2018. Stavební práce na kanalizaci a čističce byly ukončeny a do konce září bude hotová i oprava místní komunikace směrem k rozhledně. Čistička teď funguje ve zkušebním provozu. Nyní se budou jednotliví vlastníci nemovitostí připojovat na splaškovou kanalizaci, a to ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářského majetku, se kterým si budou uzavírat smlouvy.

  • Rada města schválila personální změny ve spolcích a sdruženích

Rada města schválila změny ve funkcích v orgánech právnických osob, v nichž má město Jindřichův Hradec zastoupení. Ke změnám bylo přistoupeno z důvodu politické změny – vzniku nové koalice a s tím souvisí změna statutárních zástupců města, kteří musí v těchto organizacích vystupovat za město.

Změny již proběhly ve všech obchodních společnostech, jejíchž je město Jindřichův Hradec společníkem (akcionářem), tedy Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. (jednatel, člen dozorčí rady), Teplospol a.s. (předseda představenstva), EKO SKLÁDKA spol. s r.o. (člen dozorčí rady), a dále proběhla změna v Nadačním fondu rozvoje města Jindřichův Hradec (předseda správní rady).

Teď rada schválily změny ve spolcích a svazech – konkrétně šlo o Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, Nadaci Jihočeské cyklostezky, Sdružení měst a obcí Bukovská voda, Mikroregion Jindřichohradecko, svazek obcí Česká inspirace, sdružení právnických osob Jihočeský vodárenský svaz, sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica a Destinační management Česká Kanada, z.s.

  • Školní zahrada u 2. mateřské školy dostane nové herní prvky

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na revitalizaci školní zahrady 2. mateřské školy. Předmětem zakázky je nákup a instalace herních prvků určených pro děti od 3 do 7 let. Konkrétně půjde o sestavu vláčku s vagónkem, pískoviště, kreslící dvojtabuli s počítadlem a zemní trampolínu.

  • Na 5. základní škole budou mít nový server, který umožní lepší IT služby

Rada města schválila 5. Základní škole zřízení fondu investic za účelem nákupu dlouhodobého hmotného majetku. Škola si chce pořídit server, včetně softwaru a zařízení pro datovou síť v celkové  hodnotě 109 953 Kč s DPH. Server, který v současné době škola používá, neodpovídá bezpečnostním normám z hlediska ochrany osobních údajů a nemá dostatečnou kapacitu. Nové zařízení umožní připojení většího počtu účastníků, zřízení osobních účtů pro všechny žáky a zaměstnance školy, ukládání školních dat, zabezpečení webových stránek (dle nařízení GDPR), přístup na vnitřní intranet školy, lepší zabezpečení nové matriky školy (edu page), využití uložených dat v účtu z jakéhokoliv počítače v síti a přístup vybraných počítačů formou vzdálené plochy. Vzhledem k tomu, že se jedná o nákup dlouhodobého hmotného majetku, je nutné jeho pořízení hradit z finančních prostředků fondu investic.

  • Město rozdělí dotace od Ministerstva kultury na obnovu památkově chráněných domů ve městě

Město Jindřichův Hradec získalo účelovou státní dotaci z Programu regenerace od Ministerstva kultury v částce 870 000 Kč na obnovu nemovitých kulturních památek. Rozdělení státní dotace pro jednotlivé příjemce bylo již schváleno usnesením Zastupitelstva města ze dne 25. 03. 2020. Město Jindřichův Hradec je povinno se na obnově těchto vybraných památek podílet celkovou částkou 167 000 Kč. Celkem jde o sedm památkově chráněných domů ve městě. Peníze z dotace půjdou například na obnovu kamenného schodiště, restaurování kamenných prvků na fasádě, opravy a nátěry fasád nebo výměnu klempířských prvků.

Mgr. Eliška Čermáková

tisková mluvčí