17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 7. června 2021?

19. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 7. června 2021

  • Rada města projednala výroční zprávu společnosti Služby města za rok 2020
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Služby města Jindřichův Hradec jsou obchodní společností, kde jediným společníkem je město Jindřichův Hradec. Rada města tak každoročně projednává výroční zprávu společnosti, a to včetně účetní závěrky a zprávy auditora. Z účetní závěrky vyplývá, že celkový hospodářský výsledek za rok 2020 je zisk 2 636 252 Kč. Výroční zprávu za rok 2020 projednala ještě před radou města také dozorčí rada Služeb města. „Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku tak, že 1 mil. Kč ze zisku bude použit na rozvoj sportovišť a zbývající část ve výši 1,6 mil Kč bude použita na rozvoj samotné společnosti. Zisk z předchozího účetního období nebyl rozdělen, ale byl z něj financován nákup nových strojů a zařízení SMJH,“ uvedl starosta Jindřichova Hradce a jednatel společnosti Služby města Jan Mlčák.

  • Město promine podnikatelům část nájemného v městských prostorech za prvních pět měsíců roku

Rada města schválila prominutí úhrady nájemného z prostor ve vlastnictví města. Část nájemného město vrátí těm, kterých se přímo dotklo krizové opatření vlády – zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb. „Vzhledem k tomu, že někteří nájemci měli nebo ještě mají možnost žádat o podporu Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci výzvy COVID – Nájemné, anebo v rámci programu COVID – Nepokryté náklady, schválila rada města odpustit nájemcům zbývající část nájemného, kterou nepokrývá státní podpora, a to za období od 1. ledna do 31. května 2021,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Celkem se prominutí části nájemného týká 21 subjektů a jde dohromady o 110 000 Kč. Prominutí nájemného musí ještě schválit zastupitelstvo města. V loňském roce bylo nájemné prominuto už dvakrát – na jaře a na podzim.

  • Město vybralo firmu, která vymění elektroinstalaci na 5. ZŠ. Rozsáhlá rekonstrukce je rozdělena do pěti let

Do výběrového řízení na akci rekonstrukce na 5. Základní škole Jindřichův Hradec se přihlásili dvě firmy. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy L.M.electric z Jindřichova Hradce. Předmětem akce je rekonstrukce elektroinstalace ve všech pavilonech 5. základní školy, a to jak silnoproudu, tak slaboproudu a dále výměna stávajících montovaných vnitřních příček a provedení souvisejících úprav zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace na některých pavilonech. Dále provedení systému generálního klíče. „Stavba je členěna do celkem pěti etap podle jednotlivých pavilonů. Vzhledem k tomu, že stavební práce lze provádět zejména v období hlavních prázdnin, bude každá etapa probíhat samostatně, a to počínaje letošním rokem,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Celková cena rekonstrukce na všech pět etap je 47 261 407 Kč s DPH. Na akci město získalo dotaci z Krajského investičního fondu ve výši 10 mil. Kč. První etapa začne 1. července a bude stát 4 800 705 Kč.

  • Veslařský klub Vajgar dostane od města dotaci na účast na Mistrovství ČR

Rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na soustředění a následném Mistrovství ČR žactva ve veslování, které se uskuteční ve dnech 18. – 20. června 2021 na umělém veslařském kanále v Račicích. Zmíněné soustředění se uskuteční ve dnech 14. – 17. června 2021 a jeho uskutečnění je nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti mladých veslařů Veslařského klubu Vajgar Jindřichův Hradec na uvedeném MČR. Uvedené akce se zúčastní cca 50 mladých veslařů Veslařského klubu Vajgar. „Vzhledem k tomu, že závodníci Veslařského klubu Vajgar dlouhodobě dosahují vynikajících sportovních výsledků na domácích i mezinárodních šampionátech, rozhodla rada města dotaci poskytnout,“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Současně rada města také schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na soustředění a následném MČR dospělých ve veslování, které se uskuteční ve dnech 25. – 27. června 2021 na umělém veslařském kanále v Račicích. Zmíněné soustředění se uskuteční ve dnech 21. – 24. června 2021 a jeho uskutečnění je rovněž nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti veslařů Veslařského klubu Vajgar Jindřichův Hradec na uvedeném MČR. Uvedené akce se zúčastní cca 20 veslařů Veslařského klubu Vajgar.

  • Nájemci Krafferovy zahrady radním představili studii rekonstrukce areálu

Nájemce areálu bývalé Krafferovy zahrady Atelier Za Mák v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou dne 17.3.2021 připravuje rekonstrukci a revitalizaci areálu. Před zadáním zpracování projektové dokumentace, předložili zástupci společnosti radě k projednání studii rekonstrukce. Podle studie, kterou zpracoval architekt Matěj Šebek, bude v první fázi rekonstrukce upravena vstupní cesta. Ta nepůjde kolem budovy, ale bude vybudována pozvolná rampa, která povede návštěvníky přímo od vstupu do zahrady. Rekonstrukcí projdou i některé budovy. Vznikne tady ateliér, floristické studio nebo posezení pod pergolou. V plánu je i veřejná toaleta nebo zimní zahrada a zelená střecha na budově ateliéru. Krafferovu zahradu v současné podobě i plány do budoucna představí nájemci zahrady veřejnosti při víkendu otevřených zahrad od 11. do 13. června.

Zdroj: Web města Jindřichův Hradec