13.8 C
Jindřichův Hradec
16.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 7. října 2020?

  • Rada řešila další stížnost na hluk z letiště
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Na městský úřad Jindřichův Hradec byla doručena další stížnost na hluk z letiště. Osadní výbor místní části Děbolín si stěžuje na nadměrný hluk způsobený akrobatickým létáním provozovaným na jindřichohradeckém letišti, které je podle slov stěžovatelů k těmto aktivitám nevhodné. Podle stěžovatelů je neúnosný zejména hluk, který vydávají akrobatické letouny nejen při soutěžích, ale i při tréninku. Takový hluk pak má mít negativní dopady nejen na obyvatele dotčených místních částí (mimo Děbolín i Matná, Buk a okrajové části Jindřichova Hradce), ale také na turistický ruch v těchto lokalitách. Stěžovatelé také požadovali, aby se mohli účastnit schvalování programu Aeroklubu Jindřichův Hradec z. s. na leteckou sezonu, a tím měli možnost podílet se na rozhodování o pořádání leteckých soutěží. Rada města schválila odpověď na tuto stížnost.

Je třeba říci, že stížnosti na akce pořádané na místním letišti se v poslední době množí, a to ať už jde o akce letecké, kulturní či automobilové, proto se město rozhodně nechce k této situaci stavět lhostejně. Zároveň ale rada města svým usnesením ze dne 10. 6. 2020 udělila Aeroklubu Jindřichův Hradec souhlas s plánem akcí pro rok 2020 v areálu jindřichohradeckého letiště, avšak za dodržení platných právních předpisů včetně bezpečnostních, protipožárních a hygienických opatření. O této problematice už starosta Jan Mlčák osobně jednal se zástupci Aeroklubu Jindřichův Hradec. Budeme i nadále s aeroklubem jednat, co se týče budoucích, zejména leteckých akcí, aby byly případně letové hodiny a dny upraveny. Chceme se vydat cestou dohody, hledání kompromisu a případného narovnání vztahů ku prospěchu všech. Na druhou stranu totiž nelze přehlížet to, že letištní akce jsou hojně navštěvované a mnohými občany i kladně hodnocené.

Současně bylo stěžovatelům sděleno, že jejich přímá účast na schvalovacím procesu programu místního aeroklubu není možná a že své požadavky mají tlumočit prostřednictvím pověřeného radního pověřeného jednat za místní část.

  • Rada města jmenovala nové členy do školských rad

Rada města jmenovala nové složení školských rad při základních školách zřizovaných městem Jindřichův Hradec. Školské rady zřídilo město v roce 2005. Rady jsou šestičlenné s tím, že třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogové dané školy. Funkční období členů školských rad je tři roky. V letošním roce skončilo členství ve školských radách jmenovaných v roce 2017. Kvůli nouzovému stavu byly základní školy od 12. 3. 2020 zavřeny. Z tohoto důvodu volby členů z řad zákonných zástupců žáků a pedagogů školy na základních školách v Jindřichově Hradci neproběhly v řádném termínu, ale až v měsíci září 2020. Výsledky voleb do školských rad na jednotlivých základních školách najdete na webových stránkách škol. Za město rada jmenovala do školských rad tyto členy:

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121:
– Milada Petrů
– Ing. Jaroslav Chalupský

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160:
– Ing. Magda Blížilová
– Jana Hemberová

Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746:
– Bc. Miroslav Kadeřábek
– Bc. Radim Staněk

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592:
– Bc. Eva Krejcarová
– Mgr. Zdeněk Roh

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692:
– Ing. Jan Mlčák, MBA
– JUDr. Jana Říhová

Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54:
– MUDr. Jaromír Kopřiva
– Mgr. Bc. Karel Holý

K hlavním funkcím školské rady patří vyjadřování se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a návrhů jeho změn a další. Školská rada se schází minimálně dvakrát ročně.

  • Město znovu hledá firmu, která by zrekonstruovala kuchyňky v 1. MŠ

Do původního výběrového řízení na rekonstrukci kuchyněk u dvou tříd 1. MŠ Pod Kasárny se nepřihlásila žádná firma. Rada města proto po konzultaci s ředitelkou školky vypsala nové výběrové řízení s posunutým termínem realizace a to v období listopad a prosinec 2020. Jedná se o dvě kuchyňky, které jsou nad sebou ve dvoupodlažním pavilonu mateřské školy. V rámci rekonstrukce budou vyměněny obklady a dlažba, nové budou rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Součástí rekonstrukce bude i výměna původních kuchyňských linek a další práce. Původně se měly kuchyňky opravovat během srpna a září letošního roku. Celkové náklady na rekonstrukci budou zhruba 400 000 Kč. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020.

  • Hokejový klub HC Střelci dostal dotaci na účast v krajském přeboru

Rada města schválila dotaci ve výši 160 000 Kč pro hokejový klub HC Střelci Jindřichův Hradec na individuální účel v oblasti sportu. Klub žádal o dotaci na úhradu nákladů spojených s účastí družstva mužů v podzimní části Jihočeské krajské hokejové ligy sezóny 2020/21 (krajský přebor). Družstvo mužů HC Střelci Jindřichův Hradec, z. s. jsou jediným jindřichohradeckým seniorským mužstvem působícím v uvedené soutěži v aktuální sezóně.

  • Na sídlišti Vajgar se budou opravovat chodníky

Ve spolupráci se Službami města byl, jako v předešlých letech, vytipován chodník, který bude letos opraven. Jedná se o úsek chodníku v délce cca 80 metrů na sídlišti Vajgar v blízkosti panelových domů č.p. 698 až 700 s povrchem z betonových dlaždic, které jsou ve velmi špatném stavu. V rámci opravy tohoto chodníku dojde k odstranění stávající konstrukce chodníku s vyžilými betonovými dlaždicemi a k položení zámkové dlažby včetně nových betonových obrubníků po obvodu chodníku. Opravu provede firma Služby města Jindřichův Hradec za cenu 640 000 Kč bez DPH, se lhůtou realizace od 19. 10. do 30. 11. 2020.

Mgr. Eliška Čermáková
tisková mluvčí