9.8 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 8. února 2020?

4. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 8. února 2021

  • Město nabízí k pronájmu bývalou Kraffrovu zahradu

Na konci loňského roku byl ukončen nájem zahrady s bývalým nájemcem. Rada města proto rozhodla zveřejnit záměr tento areál pronajmout novému zájemci. Jde o bývalou Kraffrovu zahradu o výměře zhruba 6 500 m2, která se nachází mezi Pražskou a Gymnazijní ulicí pod Okresním soudem. Areál je unikátním klidovým místem v centru města a nachází se na něm kromě orné půdy (záhonů) také skleníky a budova, která potřebuje rekonstrukci. Město nabízí prostor k pronájmu obálkovou metodou za minimální roční nájemné 37 500 Kč. Podmínkou pronájmu je provozování zahradnické činnosti a ponechání části zahrady jako veřejného, parkově upraveného prostoru či ukázkové přírodní zahrady. Za tímto účelem musí být alespoň část zahrady zpřístupněna veřejnosti a školám.

  • Chystá se projekt na opravu silnic na sídlišti Vajgar

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací na sídlišti Vajgar. V plánu je oprava asfaltového povrchu vozovek na čtyřech úsecích. Půjde o celou páteřní komunikaci na sídlišti v obou směrech jízdy v úseku od křižovatky s ul. Jáchymova u Slavíkova lesíka po okružní křižovatku s ul. Jáchymova u plaveckého bazénu. Druhým opravovaným úsekem bude takzvaná podkova, tedy celá komunikace uvnitř sídliště v úseku od páteřní komunikace u čp. 575 po páteřní komunikaci u čp. 563. Dalším úsekem bude spojka okolo areálu Žižkových kasáren – propojovací komunikace mezi ul. Řečička (u cyklo Galík) a mimoúrovňovou křižovatkou silnice I/34 a ul. Vídeňská a poslední část se týká ulice Jáchymova – úsek mezi okružní křižovatkou u plaveckého bazénu a okružní křižovatkou s ul. Rezkova (sil. I/34). (viz mapa)

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci (výměnu) asfaltové obrusné vrstvy vozovek místních komunikací, případné asfaltové vyrovnávky pod obrusnou vrstvou. Dále pak výškovou úpravu kanalizačních poklopů, poklopů vodovodních (plynovodních) šoupat a hydrantů, úpravu mříží uličních vpustí, případnou celkovou opravu poškozených uličních vpustí. Součástí bude taktéž obnova vodorovného dopravního značení ve stávajícím rozsahu. Předpokládaná cena projektové dokumentace je 400 000 Kč bez DPH. Projekt by měl být hotový do 30. června letošního roku. Jedná se o první etapu oprav povrchů místních komunikací na sídlišti Vajgar.

  • Rada města schválila změnu vyhlášky o místním poplatku z pobytu

Kvůli novele zákona o místních poplatcích bylo třeba schválit drobné změny ve vyhlášce o místním poplatku z pobytu. Šlo v podstatě o procesní změny a narovnání nejasností. Změna je reálně jen v tom, že jsou od poplatku nově osvobozeny i osoby, které doprovází lidi hospitalizované ve zdravotnickém zařízení ve městě. Dosud měli povinnost ubytovací poplatek platit ti, kteří ve městě a jeho místních částech nemají trvalý pobyt a pobývali jako doprovod hospitalizovaného ve zdravotnickém zařízení. Sazba poplatku zůstává ve výši 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Pro informaci – horní hranice sazby je v zákoně o místních poplatcích od roku 2021 zvýšena na 50,- Kč za den.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí