6.7 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar

V současné době je na sídlišti Vajgar dokončována obnova veřejného osvětlení v celé této lokalitě. Jedná se o nahrazení stávajících svítidel se sodíkovými výbojkami, která jsou ve většině případů na sklonku své životnosti, za nová svítidla se zdrojem LED, která jsou navržena tak, aby světelný tok byl směřován tam, kde je potřebné osvětlení a zároveň tím nevznikalo žádné rušivé oslnění. Celkem bude vyměněno přibližně 280 svítidel, která budou ve většině případů instalována na stávající sloupy a výložníky, v některých případech dojde zároveň i k výměně sloupů za nové (vyšší), a to z důvodu dodržení a splnění veškerých normových hodnot osvětlení. Navržená koncepce osvětlení je v souladu se všemi požadavky zákonů a norem ČSN EN pro osvětlení komunikací.

Svítidla jsou navržena tak, aby byly primárně osvětlovány komunikace a přilehlé chodníky a zároveň nedocházelo k rušivému oslňování a přesvětlování okolní zástavby. Svítidla mají možnost regulace světelného toku, tzn. snížení světelného toku v nočních hodinách. Toto tzv. stmívání bude v rámci nové osvětlovací soustavy využito v následujícím režimu: snížení světelného toku v čase od 23.00 do 04.00 na 50 % a v následující a předcházející hodině na 75 %.

Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby vznikla kvalitní osvětlovací soustava s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Životnost dodávaných svítidel včetně LED modulu udávaná výrobcem je minimálně 100 000 hodin provozu.

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2019. Celá koncepce obnovy veřejného osvětlení v dané lokalitě vychází ze zpracovaného energetického posudku, který byl v rámci žádosti o dotaci zpracován.

 

Vladimír Krampera
Náhledový obrázek: Alexas_Fotos / Pixabay