27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

Poděkování všem kdo přispěli v Tříkrálové sbírce

Letošní Tříkrálová sbírka probíhá netradičně. Koledování, na které jsme zvyklí z předchozích let, se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohlo uskutečnit. Přispět do sbírky bylo možné jinými způsoby. Ve městě Jindřichův Hradec jste mohli přispívat od 2. 1. – 24. 1. 2021 do kasiček umístěných v kostelích, institucí či obchodech. Celkový výtěžek byl 39 084 Kč!

Děkujeme všem, co se do sbírky zapojili a podpořili záměry Farní charity Jindřichův Hradec.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude rozdělen napříč sociálními službami Farní charity Jindřichův Hradec. Prvním záměrem je podpořit a zkvalitnit poskytování služeb odborného sociálního poradenství. Díky výtěžku Tříkrálové sbírky může být poskytnuta finanční pomoc lidem v těžké životní situaci. Kvalitní pomoc chceme rovněž poskytnout dětem a rodinám v nelehké životní situaci. Dalším záměrem je podpořit a zkvalitnit služby pro osoby bez přístřeší. A v neposlední řadě máme v plánu podpořit provoz Výdejny Samaritán, poskytující potravinou a materiální pomoc lidem v nouzi.

V tuto chvíli je výtěžek všech statických kasiček na Jindřichohradecku 81 709 Kč.

Částka není ještě finální, stále je možné se do sbírky zapojit a celkový výsledek se může proměnit. Pokud chcete podpořit záměry Farní charity Jindřichův Hradec a nestihli jste přispět do statické kasičky, můžete využít online sbírky na www.trikralovasbirka.cz. Virtuální kasička je otevřena až do 30. 4. 2021. Dalším způsobem je příspěvek na Tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800, VS 77702008.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT!

Farní charita Jindřichův Hradec