8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

Pozvánka do zámeckého areálu Žirovnice

Vítáme vás v krásné Žirovnici, městě s bohatou historií a jedinečným kulturním dědictvím. Jedním z nejvýznamnějších turistických cílů je Zámecký areál Žirovnice, který nabízí jedinečnou kombinaci historické architektury a kouzelné přírody v okolí.

Zámecký areál Žirovnice je historickým skvostem, který se nachází na břehu Hutního rybníka a je tvořen Zámkem, Špýcharem, Pivovarem, Přírodním divadlem a parkem. Historie původního hradu sahá až do středověku k pánům z Hradce. Pro hrad je důležité období konce 15. století, kdy tehdejší majitel Václav Vencelík z Vrchovišť, který zbohatl v Kutné Hoře při dolování stříbra, nechal přestavět a rozšířit hrad do dnešního rozsahu. Nechal jej vyzdobit freskami mimořádné kvality, které můžeme obdivovat v Expozici nástěnných gotických maleb z 15. století, která je třetí nejkrásnější a nejrozšířenější freskovou výzdobou v Čechách. Další částí dnešního Zámku prochází návštěvníci po historických místnostech a obdivují umělecká díla, začlenění květin a získají představu o životě šlechty v 19. století v Expozici Květiny na šlechtických sídlech. Ve Výstavním sále na II. nádvoří Zámku Žirovnice bude od dubna do srpna prodejní výstava obrazů Jolany Čechové a v měsících září říjen výstava obrazů Josefa Bouchala.

Expozice venkovských tradic a řemesel – ŠPÝCHAR skrývá pro návštěvníky ve třech rekonstruovaných podlažích, kde byly zachovány i původní dřevěné, barokní sloupy, téměř 1200 m2 výstavní plochy. Zámecký špýchar nabízí mnoho exponátů z nedávné venkovské minulosti, které se v Žirovnici a okolí dříve k zemědělským a dalším činnostem používaly. Ve spodním patře si můžou návštěvníci prohlédnout větší předměty – od zemědělských strojů až po například ruční hasičskou stříkačku z roku 1822. Druhé podlaží je věnováno exponátům drobnějšího charakteru, které jsou tematicky rozdělené do skupin nářadí a nástrojů. Soubor více jak 700 různých postaviček je rozdělen do čtyř ročních období: jaro, léto, podzim, zima a je nádhernou ukázkou toho, co se v konkrétním ročním období na vesnici dělalo. Ve třetím patře je zařízena venkovská světnice. Místnost na protější straně slouží pro konání zajímavých tematických výstav dle kulturního kalendáře. Od 1. dubna se budeme těšit na výstavu krajin a jiných obrazů Jindry Nazarské. Od května máme přislíbenou výstavu s poetickým názvem Tichá hudba dřeva pana Zdeňka Zadražila. Jako každý rok od května si ani tentokrát nenechte ujít výstavu patchworkových prací, které bude prezentovat Patchoworkový klub Pelhřimov o. s. V podkroví můžete obdivovat vazbu zdejšího krovu.

PIVOVAR byl postaven v Žirovnici už za vlády Vencelíka z Vrchovišť. Je zmíněn v kupní smlouvě, kterou uzavíral Petr Vencelík při prodeji žirovnického panství Albrechtovi z Gutštejna roku 1544. Projektovali ho italští stavitelé Baltazar Maggi a Antonio Cometto. Stavba začala v roce 1589 a trvala asi do roku 1592. V žirovnickém pivovaru se vařilo pivo až do roku 1865. Poté zde byl hostinec, od 80. let 19. století tělocvična Sokola a v roce 1924 byla část pivovaru přestavěna na byty. Zastupitelstvo města rozhodloo revitalizaci pivovaru a získalo dotační finanční prostředky z EU, konkrétně z Regionálního operačního programu. Stavební práce na obnově budovy pivovaru začaly v roce 2009 a skončily v roce 2011. Nyní je zde instalována Expozice knoflíkářství, šicích strojů a pivovarnictví.

V Expozici knoflíkářství/perleti nepřehlédnete perleťové, prostorově úžasné motýly, hodiny, šperky a šperkovnice, poslechnete si o tom, jak přišel Josef Žampach do Žirovnice za svou milou a začal s výrobou perleťových knoflíků, až po nedávnou historii, kdy měl Knoflíkářský průmysl v Žirovnici učňovskou školu pro perleťáře.

V Expozici šicích strojů doporučujeme zaměřit se na nejstarší stroj sbírky od firmy Wheeler a Wilson, která byla založená roku 1852 a další vystavené šicí a ševcovské stroje určené pro domácnost, pro krejčovské dílny, pro obuvníky, čalouníky, kloboučníky a kožešníky, které za léta sběratelské činnosti nashromáždil Jiří Vetýška.

V Pivovarské expozici si průvodce nenechá pro sebe, jak byl nad horními humny skladován sladovnický ječmen a pšenice, z nichž se vařilo pivo. Pšeničné pivo zv. bílé 12° – 13° bylo pro lid, ječmenné pivo zv. červené 22° – 26° bylo pro pány. Pivo se označovalo podle měsíců, v nichž bylo vyrobeno – ledňák, únorák, nejlepší byl březňák, který se pil o senosečích.

Zámecké nádvoří nabízí příjemné možnosti pro relaxaci a návštěvu Turistického informačního centra, které získává každoročně certifikát označení oficiální TIC díky tomu, že splňuje podmínky Czech Tourismu. Návštěvníkům se snaží kvalifikovaní pracovníci TIC poskytovat potřebné informace zpříjemňující pobyt v Žirovnici. Samozřejmostí je přehled o stravování, ubytování, firmách, obchodech, službách i o úřadech a institucích v Žirovnici či okolí. Pro ty, kteří chtějí poznat naučnou stezku, nabízíme možnost půjčovny kol a úschovnu zavazadel. Propagační materiály o městě a širším regionu, prodej suvenýrů, turistických map, známek, průvodců, pohlednic, magnetek, prodej regionální literatury, DVD a mnoho dalšího pouze doplňuje servis a sortiment TIC, které sídlí na I. nádvoří žirovnického zámku.

Fotila Amálie: Velikonoce na zámku Žirovnice

Aby se návštěvníci i místní v Žirovnici vyžili i kulturně, připravili jsme kulturní, společenský a sportovní kalendář, který je neustále aktualizován. Veškeré celoroční akce naleznete na www.zirovnice. cz v sekci Kultura pod Kulturním kalendářem. Své akce prezentuje nejen Odbor kultury Města Žirovnice, ale i žirovnické spolky, kluby, asociace, místní části, sdružení, atd…

V okolí Zámeckého areálu je plno stromů a keřů, které vytváří krásné barevné kompozice po celý rok. Návštěvníci se mohou procházet cestičkami kolem Zámeckého areálu nebo ve městě Žirovnice, posedávat na lavičkách a vychutnávat si klid a krásu místní přírody. Tato kombinace historické architektury a čisté přírody láká turisty z celého světa.

V rámci letošní turistické sezóny je Zámecký areál Žirovnice otevřen veřejnosti od 1. 4. do 31. 10. 2023.

Všechny tyto tři úžasné památné zámecké objekty jsou snadno dostupné. Návštěvníkům doporučujeme naplánovat celodenní výlety, aby si z této krásné oblasti mohl prohlédnout co nejvíce.

Těšíme se na Vás.

Více informací najdete na www.zirovnice.cz Zámecký areál Žirovnice.

Za Zámecký areál Věra Daňhelová

 

Otestování cache