13.8 C
Jindřichův Hradec
16.06. 2024
Volby 2018

Ptáme se lídrů #04 – Co provést s Oborou?

Vážení návštěvníci,

vítáme vás u dalšího dílu našeho předvolebního seriálu, ve kterém jsme se rozhodli položit desítce lídrů jindřichohradeckých kandidátek dotazy týkající se života ve městě. Lídři na prvních pět odpovědí měli sedm dní. Délka odpovědí záležela pouze na nich, všechny reakce jsou zveřejňované přesně v takové podobě a v takovém pořadí, v jaké k nám dorazily (lídři byli upozorněni, že odpovědi nesmí obsahovat obrázky ani odkazy – pokud se tyto věci v některé z odpovědí nacházely, byly v rámci rovné hry vymazány).

Otázka #4: Jak by mělo město naložit s areálem Obory, který koupilo za 3,4 milionu korun od soukromého majitele? 


JUDr. Tomeš Vytiska (KSČM): 

Po rekonstrukci stavebního objektu  bude zřejmě sloužit pro reprezentační účely města např.  pro ubytování delegací partnerských měst.


Ing. Stanislav Mrvka (ČSSD): 

Areál Obory nebyla vůbec náhodná koupě. Město v rámci soudních sporů se státem získalo více jak 150 ha lesa, z nichž část je právě v areálu Obora. A tak se stalo, že v prostoru majetku města působil další subjekt. Kdo zná historii Obory tak určitě bude souhlasit, že by bylo výborné jí vrátit její původní slávu a udělat z tohoto prostoru další odpočinkové místo pro obyvatele města i návštěvníky. Proto jsme rekreační areál koupili, máme zájem jej ještě zrekonstruovat a provozovat. Opravy původního oplocení, vyčistění vodních nádrží a celého prostoru by měly do budoucna následovat. V současné době pro nezbytných opravách již město provozuje ubytovací kapacity, které jsou vhodné pro rodinné oslavy, svatby a další aktivity. Do budoucna by bylo vhodné vybudovat ještě naučnou stezku, upravit komunikace a rozšířit ubytování. Krásná příroda, blízkost města a klid jistě své návštěvníky přiláká.


Mgr. Vladislav Burian (SNK-ED):

Město areál kupovalo s tím, že to bude rekreační zařízení pro turisty Jindřichova Hradce, případně pro ubytování hostů vedení města. Ta myšlenka se mi osobně líbí.


Mgr. Jan Jirků, MBA (KDU-ČSL + Zelení): 

Obora si přímo říká o využití jako naučná stezka pro rozšíření možností oddychového využití pro celé rodiny a jednotlivce. Pokud to umožní racionální koncepce využití, viděl bych tam nejraději stezky, případně využitelné i pro cyklisty, bruslaře a běžkaře. Samozřejmě s co nejšetrnějším zásahem do krajiny.


Pavel Baránek (SPD):

Areál obory by měl sloužit hlavně občanům města, od těch nejmenších až po seniory. Na tomto projektu pracuji, ale ještě nechci nic prozrazovat, dokud nebude celý komplex hotový. Pak ho zveřejním.


Ing. Magda Blížilová (ANO):

Začala bych asi otázkou, jak mohlo zastupitelstvo schválit koupi nemovitosti, která sousedí s ochranným pásmem příštího obchvatu s tvrzením, že bude využita pro rekreaci a ubytování hostů města. Taková investice je zcela nepochybně zbytečná, i když zohledníme, že obchvat není na pořadu dne, stejně by se nemělo uvažovat v krátkodobém horizontu. Kdo zná tento objekt, dá mi za pravdu, že rekonstrukce je nezbytná. Vždyť zde se zastavil čas již v minulém tisíciletí. Na tuto otázku by bylo lepší se zeptat těch, kteří schválili a zajistili koupi tohoto objektu. Mé řešení zní – otázku obory znovu otevřít a pokud možno prodat. Jiné řešení mě nenapadá.


Bc. Radim Staněk (ODS):

Prodat za cenu 3,4 mil Kč + daň z převodu nemovitosti.


Milada Petrů (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní):

Dle mého názoru to město nemělo vůbec kupovat a myslím si, že nikomu není moc jasné, proč si radní tyto ubytovací kapacity koupili? Co to komu přinese? Nemyslím si, že ubytovací kapacita stranou v lese, která opět spolyká další spoustu peněz investičně i provozně, je vhodným místem pro ubytovávání návštěv a kolegů z družebních měst. Obecně, všechny podobné snahy o zřizování ubytovacích kapacit je potřeba bedlivě sledovat, aby městu nepřinesly více starostí než užitku.

Radní, kteří tuto nemovitost koupili, by ji měli zase obratem ruky prodat, a to se ziskem do městské pokladny, aby ukázali, jací jsou dobří obchodníci a dobří hospodáři. Jinak to bude další žrout do kapsy nás všech. A protože jsou před námi horší ekonomické časy, každá koruna bude dobrá a železné rezervy se nám budou hodit. Ty železné rezervy, které se nyní tři, čtyři měsíce před volbami rychle alokují do několika velkých stavebních zakázek. Opět bez širší odborné diskuse a bez manažersky pečlivé projektové přípravy. To, že někdo vyhraje volby, přece neznamená, že si může s půlmiliardovým ročním rozpočtem a nastřádanými rezervami dělat, co ho napadne. Stále je tu přece formulka „s péčí řádného hospodáře“, tedy aby ty investice měly smysl, měly měřitelný přínos pro většinu občanů a vůbec byly na základě měřitelné poptávky od Hradečáků, ne na základě přání pár jednotlivců.


Ing. Jan Mlčák, MBA (PATRIOTI):

Otázku musím upřesnit. Město nekoupilo Oboru, ale budovu s cca 3 tis.m2 pozemků, které jsou   nyní součástí podstatné části Obory o rozloze cca 10 ha ve vlastnictví města. Již dříve jsme prosazovali to, aby Město Oboru získalo a to z prostého důvodu – její úpravou na lesopark a zpřístupnění veřejnosti nahradíme výsadbu parků, jak tomu bylo např. v minulosti po zasypání parkánů nebo Mertovy sady. Další efekt je v tom, že můžeme dotvářet tzv. zelené plíce města. A nedaleko je síť cyklotras ať již ve směru Červená Lhota nebo letiště a Sv. Barbora. V neposlední řadě je možné v budoucnu očekávat i revitalizaci areálu Nový dvůr a Nové hospody. Koncepční využití se může tvořit po všeobecném konsensu v zastupitelstvu, je to však dlouhodobá záležitost, zcela v duchu povinnosti obce – pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.


Ing. Miroslava Mácová (Piráti):

Otázka jak nakládat s majetkem, který za určitým cílem město koupilo a zastupitele koupi odsouhlasili, je otázkou na vedení města a zastupitele.

Z pirátského pohledu mělo město o záměru koupě  lépe informovat veřejnost a daleko transparentněji rozhodovat. Pokud tedy chce město podnikat v cestovním ruchu , nebyla by lepší investice třeba do hotelu na náměstí?