14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Volby 2018

Ptáme se lídrů #06 – Měli by úředníci zveřejňovat platy?

Vážení návštěvníci,

vítáme vás u dalšího dílu našeho předvolebního seriálu, ve kterém jsme se rozhodli položit desítce lídrů jindřichohradeckých kandidátek dotazy týkající se života ve městě. Lídři na tuto odpověď měli celých čtrnáct dní. Délka odpovědí záležela pouze na nich, všechny reakce jsou zveřejňované přesně v takové podobě a v takovém pořadí, v jaké k nám dorazily. Podmínky byly stejné pro všechny – v rámci férové hry musí odpovídat pouze sám lídr, odpověď musí být čistě textová a pokud nedorazí do termínu, nebude zveřejněna.

Otázka #6: Mělo by podle vás vedení města, případně vedoucí jednotlivých odborů, složek a společností města, zveřejnit své platy?


Mgr. Jan Jirků, MBA (KDU-ČSL a Zelení): 

Za plně postačující považuji stávající legislativu, kdy platy vedení města a jednotlivých odborů, sdělí MěÚ na dotaz podle Zákona o svobodném přístupu k informacím.


JUDr. Tomeš Vytiska (KSČM): 

Výše platů je dána právními předpisy a je možno si ji tak z nich  odvodit. Nemáme problém s jejich zveřejněním.


Ing. Stanislav Mrvka (ČSSD):

Já s tím žádný problém nemám, ale podle mého názoru by si to měl každý rozhodnout sám. Připadá mi to takové hloupé, maločeské téma. Proč úředníci města a ne soudci, státní zástupci, vojáci, hasiči, policie, úředníci hygieny, pozemkového úřadu, pošťáci, ale i mnoho dalších. Všichni jsou přece placeni ze sdílených daní nás všech. Navíc platy nejsou žádné tajemství, protože jsou dány katalogem prací a tam si to může každý najit. Další problém je, že se dají srovnávat jen tarifní složky platů a zařazení do platového stupně podle odpracovaných let může dělat rozdíl mezi vedoucími odborů až několik tisíc. Uvedu konkrétní příklad. Nastupující strážník městské policie má první měsíce 14 000 hrubého a stejný strážník po 15 letech může mít 25 000. Vedoucí pracovníci navíc každý rok zveřejňují své příjmy a majetek dle zákona o střetu zájmů a tyto údaje jsou veřejně dostupné. Právě proto spousta lidí nechce jít do žádné veřejné funkce, protože jim to připadá nedůstojné. Jak praví klasik: „jsou automaticky v pozici sprostého podezřelého“.


Ing. Magda Blížilová (ANO):

Mzdová ohodnocení u vedení (starosty, místostarosty) města jsou jasně daná (dle velikosti města, dle počtu obyvatel….). U vedoucích zaměstnanců městského úřadu si myslím, že by zveřejňování nebylo správné. Nemyslím si, že pouze úředníci z městského úřadu by měli zveřejnit své platy. Toto se přeci nedělá nikde, ani v podnikatelské sféře. Není to motivující a vytvoření pocitu závisti není v týmu kolegů chtěné.


Pavel Baránek (SPD):

Podle mého názoru by se zveřejňování platů mělo týkat všech státních zaměstnanců, jelikož jsou všichni placeni z našich peněz. Nikdo se nemusí stydět, že za poctivou práci dostane spravedlivou odměnu.


Milada Petrů (Hradec srdcem a rozumem a Svobodní):

Domnívám se, že tato informace je již dostatečně veřejně dostupná a dohledatelná, neboť se jedná o tabulkové platy, které nejsou nikterak tajeny. Jestli je vystavovat na homepage města jako takový „proaktivní striptýz“, to si úplně nemyslím, že je dobrá věc. Měla by to být informace pro ty, kteří s ní umí naložit.

Na druhou stranu, pokud o to občan požádá, měl by dostat jasnou a ucelenou informaci o platu a příjmech toho kterého radního, vedoucího odboru atd., tedy částku, kterou celkově za svou veřejnou službu od občanů dostává měsíčně a ročně včetně všech odměn atp. Je zkrátka třeba důsledně dodržovat mnohokrát oslavovaný zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stejně transparentní odpověď by měl ale dostat o jakémkoli pracovníkovi úřadu a vedle toho také hodnocení jeho práce, ze kterého by bylo patrné, že pracovník, který se k občanům chová více jako k zákazníkům a je jim dobrým poradcem pro věci veřejné správy, je také lépe ohodnocen. Pracovník, který má měřitelně dobré výsledky, např. vysoudí či zachrání městu, tedy nám všem, X milionů Kč, by měl dostat odměnu a měl by být citelně lépe ohodnocen, než ten kdo „je do počtu“. To nám udrží ve veřejné sféře výkonné a erudované pracovníky, kteří znají svou práci, a lidé jsou s nimi na výsost spokojeni.

Zastupitelé a radní by také měli být svou odměnou motivováni k řádnému hospodaření a vytváření prosperity města. Ostatně je to také management a my jsme jakýmisi „akcionáři města“, pro které ten management musí dobře pracovat. Musí být motivován dobře investovat, efektivně nakládat se svěřenými prostředky, aby vytvářel stabilitu města, dlouhodobě udržitelný rozvoj a aby přebytky hospodaření šly ve prospěch všech občanů. Třeba formou poukázek, které už některá města vyzkoušela. To a trestně právní odpovědnost by mělo odrazovat od předražených zakázek, neprůhledného financování atp. Je potřeba si ten systém společně dobře nastavit. Říci si, co je pro nás všechny žádoucí, za co chceme, aby byli naši zástupci dobře hodnoceni, a to pak měřit a odměňovat. Jednoduše navázat odměny zastupitelů a radních na jejich incentivy. Vždyť v komerční sféře už se s hodnocením kvality práce setkáváme na každém kroku.


Bc. Radim Staněk (ODS):

Za sebe s tím nemám žádný problém (v současné době jsem vedoucím KD Střelnice – organizační složka města J.H.). Ale myslím si, že například u vedení města není problém si to zjistit, protože výše platů uvolněných či neuvolněných zástupců města je dáno nařízením vlády.


Ing. Miroslava Mácová (Piráti):

Ano.


Ing. Jan Mlčák, MBA (PATRIOTI):

Platy volených funkcionářů a úředníků, včetně osob pracujících pro společnosti města jsou upravené v jednotlivých nařízeních vlády, které jsou volně dostupné na internetu. V rámci transparentnosti ve veřejné správě byla přijata změna zákona o střetu zájmu, která upravuje povinnost zveřejnovat majetek jednotlivých volených zástupců v registru. Celkově je tedy vytvořen mechanismus pro provádění kontroly nakládání s finančními prostředky určenými na platy. V dané souvislosti je potřeba respektovat nález Ústavního soudu č.j. IV. ÚS 1378/16, který stanovuje hranice pro zásah do osobnostních práv jednotlivců zveřejněním jejich příjmu.


Mgr. Vladislav Burian (SNK-ED a STAN):

Jsem zastupitelem města 16 let a nikdy jsem s uveřejňováním těchto informací neměl problém. Tedy, osobně mi to nevadí a myslím si, že by to nemělo vadit ani nikomu jinému. Transparentnost je v tomto případě naprosto legitimní a žádoucí.