17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Volby 2018

Ptáme se lídrů #09 – Jak rozvíjet Českou Kanadu?

Vážení návštěvníci,

vítáme vás u dalšího dílu našeho předvolebního seriálu, ve kterém jsme se rozhodli položit desítce lídrů jindřichohradeckých kandidátek dotazy týkající se života ve městě. Lídři na tuto odpověď měli celých čtrnáct dní. Délka odpovědí záležela pouze na nich, všechny reakce jsou zveřejňované přesně v takové podobě a v takovém pořadí, v jaké k nám dorazily. Podmínky byly stejné pro všechny – v rámci férové hry musí odpovídat pouze sám lídr, odpověď musí být čistě textová a pokud nedorazí do termínu, nebude zveřejněna.

Otázka #9: Když se řekne Česká Kanada… jak by se měla rozvíjet tato turistická oblast?


Mgr. Jan Jirků, MBA (KDU-ČSL a Zelení): 

Upřímně, Jindřichův Hradec by se měl v první řadě soustředit na vyřešení svých problémů, nebo se jednou probudíme do ekologického, ekonomického a společenského průšvihu. Jak jsem ale napal výše, jednou z cest, jak toho dosáhnout, je zvýšení přeshraniční spolupráce regionů. Česká Kanada by se měla rozvíjet ve spolupráci s rakouskými regiony v rámci evropské spolupráce.


JUDr. Tomeš Vytiska (KSČM): 

Rozvoj České Kanady se týká města zprostředkovaně. Jak rozvíjet tuto oblast bych ponechal na ty, kterých se tento problém týká přímo.


Ing. Stanislav Mrvka (ČSSD):

Území České Kanady s výchozím prostorem Jindřichova Hradce má pro turistický ruch ohromný potenciál. Proto jsem také před 3 roky inicioval vznik Destinačního území pod názvem Česká Kanada, jehož centrum je právě v našem městě. Nejedná se o žádné letáčky k propagaci, ale konkrétní opatření a nabídky pro návštěvníky tohoto území. 10 zakládajících členů z veřejné správy i podnikatelských subjektů ukázalo, že se nebojí pro podporu turistické oblasti pracovat. Dnes již máme podepsané smlouvy s dalšími 7 subjekty a 3 jsou v jednání. Spolupracujeme také s organizacemi v Dolním Rakousku. Všichni účastníci musí něco nabídnout: propagaci, ubytování, gastronomické služby, cyklostezky, místa k odpočinku atd. Toto všechno se nám vrátí. Za poslední 2 roky se jednoznačně ukazuje, že návštěvnost roste. A to je náš cíl.


Ing. Magda Blížilová (ANO):

Přírodní park Česká Kanada je tvořen územím mezi Kunžakem, Novou Bystřicí
a Slavonicemi. Jindřichův Hradec je jeden z 18 členů Mikroregionu Jindřichohradecko
a zároveň je členem Místní akční skupiny Česká Kanada. Znamená to, že Jindřichův Hradec má pouze minimální možnost ovlivňovat rozvoj této oblasti. Větší možnosti má jihočeský kraj a obce ležící v této oblasti.


Pavel Baránek (SPD):

Měla by se nadále prohlubovat spolupráce veřejné správy a podnikatelské sféry. Rozvíjet cestovní ruch,  udržovat turisty v oblasti, např. konečně zřízením tzv. návštěvnické karty. Samozřejmostí je ochrana přírody, trvalé zajišťování bezpečnosti a zamezení vzniku vyloučených lokalit .


Milada Petrů (Hradec srdcem a rozumem a Svobodní):

Když už se někomu povedlo zavést toto teritoriální škatulkování, měli bychom toho využít co nejvíce. Měli bychom mezi městy České Kanady spolupracovat a vytvářet synergické efekty. Návštěvníky Jižních Čech sdílet, poskytovat jim společně dobré služby, aby bylo vidět, že jsou zde v přátelském prostředí, do kterého se mohou kdykoli vrátit a budou zde vítání. Pokud se toto povede, pak jako mikroregion můžeme rozložit síly a efektivně návštěvníky i stálé obyvatele obsloužit. Jeden poskytne bazén a akvapark, jiný zase lázně, další golfové hřiště, muzea, šňůru památek, naučné stezky, cyklotrasy, letiště, prostě základní kameny destinačního managementu a managementu volného času. Celá oblast by se měla rozvíjet tak, aby byla pro ostatní prvním či druhým domovem. Aby se v přirozeně průmyslových městech vydělávaly peníze a u nás se „utrácely“ za naše devizy. Za relaxaci, služby, odpočinek, vzdělávání, zdravotní a kondiční péči, za produkci chytrého a čistého průmyslu 4.0.


Bc. Radim Staněk (ODS):

Vzhledem k tomu, že jezdím velmi často na kole právě po České Kanadě, tak si myslím, že cykloturistika je tím správným směrem k rozvoji tohoto přírodního unikátu, který je obrovským přínosem pro náš region.


Ing. Miroslava Mácová (Piráti):

Českou Kanadu znám jen jako občan – turista. Z tohoto pohledu ji hodnotím kladně a spíše bych ji většímu množství turistů uzavřela, než směřovala k dalšímu rozvoji. Největší predátor této planety je bohužel člověk.


Ing. Jan Mlčák, MBA (PATRIOTI):

Dříve jsme mluvili o České Kanadě jako o společné zahrádce, kterou si musí všechny obce pěstovat a hýčkat a územně jsme měli na mysli Přírodní park.  Jinými slovy říká totéž Nařízení o zřízení Přírodního parku, které musí obce respektovat při tvorbě svých rozvojových dokumentů.

Při absenci geografické definice „území České Kanady“ se můžeme domnívat, že tou turistickou oblastí je zamýšleno území Přírodního parku Česká Kanada. Turistická návštěvnost Přírodního parku je již na hraně únosnosti.

Území přírodního parku nespadá do působnosti samosprávy města Jindřichův Hradec,  ochrana parku přísluší zejména státní správě (životní prostředí) a obcím, jejichž správní území se v něm nachází.

K rozvoji této turistické oblasti je zapotřebí koordinovaného postoje všech obcí v daném území.

Podstatu Přírodního parku pomůžeme zachovat rozvojem infrastruktury města, které je jednou ze vstupních bran do regionu. Definovat město Jindřichův Hradec jako turistický cíl na prahu Přírodního parku a využít  synergie v prezentaci města a tím pomoci i k ochraně přírodního parku.


Mgr. Vladislav Burian (SNK-ED a STAN):

Česká Kanada je překrásná a buďme za ní rádi! Je dlouhodobě cílem desítek projektů, skvělých, bohužel i horších. Město Jindřichův Hradec, pokud se pasovalo do vedoucí role Destinačního managementu Česká Kanada, by mělo daleko aktivnějším způsobem pracovat na propagaci této oblasti a pomoci místním podnikatelům, pro které je turismus možným finančním příjmem, v propagaci jejich služeb nikoliv za své služby pro ně brát  ještě peníze. Destinační management Česká Kanada je bohužel ukázkou destinačního managementu naruby. Tzn. místní podnikatelé pomáhají k penězům a „slávě“ politikům a veřejným projektům. Jde o využití potenciálu krás, které lze lidem nabídnout. Od příjemného ubytování, přes kvalitní cyklostezky, vybudování míst volnočasových aktivit pro nejmenší až seniory. Základem všeho by vždy měla být ohleduplnost k přírodě.