7.1 C
Jindřichův Hradec
19.04. 2024
Články

Rekonstrukce ulice Václavská – 2. etapa

Realizace 2. etapy je plánována na termín 1. 3. – 31. 8. 2020. Rekonstrukce bude provedena v úseku navazujícím na 1. etapu (za křižovatkou s ulicí Mlýnská) po křižovatku s ulicí U Nemocnice včetně křižovatky.

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay

Harmonogram prací se člení do několika dílčích fází, díky čemuž je garantován nepřetržitý přístup do objektu polikliniky. Akce si vyžádá mj. změnu provozu linek autobusů MHD i regionálních spojů. O úpravách jízdních řádů bude včas informováno ze strany města Jindřichův Hradec i samotného dopravce.

Stavební úpravy se dotknou celého uličního prostoru včetně obnovy vodovodu a splaškové kanalizace, dojde k výstavbě nové dešťové kanalizace, úpravě veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě. Zakázka zahrnuje rovněž dodávku i montáž zastávkového a kontejnerového přístřešku. Hodnota veřejné zakázky činí 16 794 637,79 Kč bez DPH. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec