21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

Sbírka na opravu kaple sv. Máří Magdaleny na Bradle

Na letošní rok připravuje Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou zahájení oprav hřbitovní kaple sv. Máří Magdaleny na Bradle. Poslední opravy proběhly v roce 1997 a jak si jistě návštěvníci hřbitova mohli všimnout, především střešní krytina z dřevěného šindele je vzhledem k povětrnostním vlivům v havarijním stavu a vyžaduje kompletní výměnu. V některých místech šindel zcela chybí a do kaple zatéká. Na mnoha místech dochází také k odpadávání vnější omítky a olupování nátěru kaple.

V roce 2023 jsou předpokládané náklady na první etapu oprav vyčísleny na částku 900 000 Kč, celkové náklady pak budou téměř 2 700 000 Kč. Na opravy bude farnost žádat dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR a z programu Dotace na obnovu kulturní památky z Fondu Vysočiny.

Průběžné informace z příprav a průběhu oprav můžete sledovat na

 webových stránkách farnosti www.farnostkamenice.cz a facebookových stránkách www.facebook.com/farnostkamenice.

Během letošního roku proběhne na podporu rekonstrukce několik akcí, včetně koncertu nebo Noci kostelů přímo v kapli samotné. Přispět také může každý na účet farnosti 621213359/0800.

Za jakýkoliv finanční dar předem moc děkujeme!

 

Kaple sv. Máří Magdaleny je významnou kulturní památkou. Její základy byly položeny roku 1348 Dobešem II. z Bechyně. Kaple je osmiúhlá o úhlopříčce 10,1 m a má vysokou, jehlanovou, šindelem pokrytou střechu s cibulkou. K základním přestavbám došlo v letech 1554, 1595 a 1840. Při poslední přestavbě v roce 1840 byla
kaple rozšířena o kryptu pro rodinu Geymüllerových. V roce 1937 byly v kapli objeveny dosti nezřetelné fresky z konce 16. století. V kapli jsou slouženy mše svaté vždy ve svátek sv. Máří Magdaleny a v den Památky zesnulých.

Ing. Lukáš Krajíček (Kamenický zpravodaj 2023/02)