17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

Sečení travnatých ploch v Jindřichově Hradci se letos změní

Na podzim loňského roku byla pro město Jindřichův Hradec zpracována Územní studie systému sídelní zeleně. Jedním z výstupů této studie je i plán režimu sečení travnatých ploch ve městě.

Tráva Louka Just Another Grass Sunset
Foto: Picsjumbo.com

V návaznosti na tento dokument a s ohledem na měnící se klima přistoupilo město Jindřichův Hradec ke změně režimu sečení na některých plochách jak ve městě, tak v jeho místních částech. V letošním roce se v režimu „na zkoušku“ bude jednat o mozaikovitou neboli postupnou seč drobných ploch. Prakticky to bude znamenat, že na jedné ploše nebude porost kosen na jednotnou délku, ale naopak některá místa budou záměrně ponechána k růstu vysoké trávy. V prostoru tak vzniknou zajímavé kontrasty nebo dokonce i obrazce. Mozaikovitá seč je nejen zajímavá na pohled, ale i prospěšná životnímu prostředí. Díky vyššímu porostu je v zemi lépe zadržována vláha, plochy vykazují výrazně menší povrchové teploty a tvoří životní prostor zejména pro bezobratlé, kteří se zde mohou rozmnožovat. Díky delšímu období bez sečení mohou traviny a byliny v takových plochách vykvést či se dokonce vysemenit, což zase vnese do městského prostoru trochu přírodního rázu.

Jako pilotní byly vybrány plochy v místních částech Otín, Políkno, Buk, Matná, Dolní Radouň a Radouňka, a také plochy v ulici Miřiovského, Mertových sadech, na sídlišti Vajgar, na Sládkově kopci, na Karlově a na sídlišti U Nádraží. Převážně budou tyto plochy rozděleny na tři díly. Dva díly budou podléhat běžnému režimu kosení, třetí pak bude ponechán nepokosený až do podzimu. Na podzim potom budou pokoseny všechny tři díly. Následující rok se pak neposečené plochy vystřídají. Trochu jiný režim budou mít plochy na Radouňce a v Mertových sadech, které jsou zaměřeny především na podporu některých druhů bezobratlých. Pokud se tento způsob údržby ujme, budou v příštím roce plochy rozšířeny.

Ivana Nováková – Odbor životního prostředí Jindřichův Hradec

(Zdroj: Jindřichohradecký zpravodaj)